tiistai 18. heinäkuuta 2017

Efesolaiset

Paavalin kirje efesolaisille

 

1 luku

 

1 Paulos, Jeshuan, Messiaan apostoli, Jumalan tahdon kautta, niille, jotka ovat Efesos’ssa pyhät ja uskolliset Jeshuassa, Messiaassa.

2 Rauha teidän kanssanne, ja siunausta Jumalalta, meidän isältämme, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta.

3 Siunattu olkoon hän, Jumala, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isä, hän, joka on meitä siunannut kaikilla taivaallisen hengen siunauksilla, Messiaan kautta!

4 Samoin kuin hän on meidät valinnut olemaan hänessä, ennen maailman perustamista, että olisimme pyhät ja ilman tahraa hänen edessään, ja rakkauden kautta hän asetti meidät eteensä.

5 Ja vahvisti meidät lapsiksi, Jeshuassa, Messiaassa, niin kuin on kaunista hänen tahdolleen.

6 Että olisi ylistetty se hänen siunauksensa kirkkaus, joka tulvii meidän yllemme hänen rakkaansa kautta.

7 Sillä hänen kauttaan meille on se lunastus, ja hänen verensä kautta syntien vapautus, hänen siunauksensa rikkauden mukaan.

8 Se, joka on enentynyt meissä kaikessa viisaudessa ja kaikessa älykkyydessä.

9 Ja hän teki meille tunnetuksi sen hänen tahtonsa salaisuuden, jonka hän oli edeltä säätänyt, että sitä harjoittaisimme hänen kauttaan.

10 Sitä määräaikojen täyttymystä varten, että uudistettaisiin ylhäältä, Messiaan kautta, kaikki, mitä on taivaissa ja maassa.

(Kreikka käyttää ”yhteenvedon tekemistä”, aramea uudeksi tekemistä. Kumpi menee raamatun kokonaisilmoituksen mukaan? Kreikan sanaa joutuu jokainen selittämään, arameassa sana on selkeä. Kreikan sanavalinta tulee sanan ”yksi” johdannaisesta, mutta tav lopussa on ”uudistaa, ennallistaa”, Jastrow s.428 ym.; נתחדת uudistettaisiin, נתחד yhdistettäisiin, yhden kirjaimen ero.)

 

11 Ja hänessä me olemme valitut sen mukaan, kuin hän on edeltä meidät säätänyt, ja hänen tahtonsa mukaan, että jokainen toimii sen hänen tahtonsa ajatuksen mukaan.

12 Että me olisimme niitä, jotka olemme edeltä toivoneet Messiaassa, hänen kirkkautensa kiitokseksi.

13 Sillä hänen kauttaan te myös kuulitte sitä totuuden sanaa, joka on se teidän elämänne toivon sanoma, ja te uskoitte häneen, ja teidät on sinetöity siinä pyhässä hengessä, joka oli luvattu.

(Kreikassa totuuden sana on ”pelastuksen evankeliumi”, ja arameassa ”teidän elämänne toivon sanoma”. Tämä lukuero toistuu kaikissa uuden liiton kirjoituksissa.)

14 Se, joka on se meidän perintöosamme vakuus, niiden lunastusta varten, jotka elävät, ja hänen kunniansa kirkkautta varten.

(Paavali yhdistää aramean ”parak-lita”, ”kirottujen lunastaja”, pyhään henkeen tässä niin kuin Herrakin aramean kielellä asian ilmoittaa. Kreikkaan pohjautuvissa käännöksissä jakeeseen on valittu tähän verrattuna väärä sanavalinta; ”omaisuus”, sana merkitsee muutakin. Hebr.10:39 kreikan käännöksissä sama sana on käännetty oikein, tai paremmin.)

15 Tämän tähden myös minä, katso, kuultuani siitä teidän uskollisuudestanne, joka on meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa, ja teidän rakkaudestanne pyhiä kohtaan,

16 minä en lakkaa kiittämästä teidän kasvoistanne ja ajattelemasta teitä minun rukouksessani.

17 Että meidän Herramme Jeshuan, Messiaan Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen, hänen tuntemisensa kautta.

(Ilmestys on avointa tai paljastettua.)

18 Ja teidän sydämienne silmät valaistuisivat, että te tietäisitte siitä hänen kutsumuksensa toivosta, ja siitä kirkkauden runsaudesta, joka on hänen perintöosansa, pyhyydessä.

(”Hänen pyhissään”, kuten suomalainen käännös sanoo, viimeinen sana pitäisi olla בקדישׁאה

Mutta kun ei ole. ”Suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään” on muun raamatun kirjoitusten kontekstiin sopimaton ilmaisu. Kirkkauden runsaus, tulee Paavalille Jesaja 66:11 jakeesta ja erityisesti Sananlaskut 8:18, tästä Messiaanisesta viisaudesta käytetään arameassa tarkalleen samoja sanoja.)

19 Ja mikä onkaan se hänen voimansa suuruuden rikkaus meissä, jotka uskomme sen hänen voimansa vaikuttamisen työn mukaan,

20 jonka hän teki Messiaassa, ja nosti hänet haudasta, ja asetti hänet taivaissa oikealle puolelleen.

21 Ylemmäs niistä kaikista valloista ja käskyvalloista, ja voimista ja herrauksista, ja yläpuolelle kaikista nimistä, joilla on nimitetty, ei yksin tässä maailmassa, vaan myös siinä, joka on tuleva.

22 Ja alisti kaiken hänen jalkansa alapuolelle, ja hänet, joka on ylempänä kaikista, hän antoi hänet olemaan pää, seurakunnalle.

(Resh on sellainen pää, jonka voi kääntää johtajaksikin. Ensisijainen merkitys on kuitenkin pää.)

23 Joka on se hänen olemuksensa, ja se hänen täyteytensä, joka tekee kaiken täydelliseksi kaikissa.

 

2 luku

 

1 Ja myös teille, jotka olitte kuolleet synteihinne ja tyhmyyksiinne,

2 Näissä, joissa te ennen olitte vaeltamassa heidän keskuudessaan, tämän maailman elämäntavan mukaan, ja ilman käskyvallan johtajan tahdon mukaan, ja sen hengen, joka ahkeroi tottelemattomissa lapsissa.

3 Niissä teoissa myös me ahkeroimme ennen, niissä meidän lihamme himoissa, ja olimme tekemässä lihamme ja ajatustemme tahtoa, ja olimme täysin niitä vihan lapsia, niin kuin muutkin.

4 Mutta Jumala, joka on rikas hänen armossaan, suuren rakkautensa tähden, että rakasti meitä,

5 Kun me olimme kuolleina synneissämme, hän teki meidät eläviksi, Messiaan kanssa, ja lunasti meidät hyvyydessään.

6 Ja hän nostatti meidät hänen kanssaan, ja asetti meidät istumaan hänen kanssaan taivaissa, Jeshuan, Messiaan kautta.

7 Että hän näyttäisi tulevalle iankaikkisuudelle sitä hänen siunauksensa runsauden suuruutta, ja ihanuuttaan, joka on tullut meidän yllemme Jeshuan, Messiaan kautta.

8 Sillä sen hänen siunauksensa kautta me olemme lunastetut, uskollisuudessa, eikä tämä ollut teistä, vaan se on se Jumalan lahja.

(Määräinen artikkeli, ”se Jumalan lahja”, on myös kreikassa ja englannin käännöksissä.)

9 Ei teoista, ettei kukaan kerskailisi.

10 Sillä me, jotka olemme hänen, olemme se luomakunta, jotka ovat luodut Jeshuassa, Messiaassa, hyviä tekoja varten, niitä, jotka Jumala on alusta valmistanut, että niissä tulee vaeltaa.

11 Tämän tähden, ajatelkaa, että te olitte aluksi lihan kansakuntaa, ja teitä kutsuivat ”ympärileikkaamattomiksi” ne, jotka olivat kutsutut ympärileikattuina; ja se on käsien tekoa lihassa.

12 Ja te olitte siinä ajassa ilman Messiasta, ja te olitte vieraat Israelin tavoista ja te olitte muukalaisia sille lupauksen liitolle, ja te olitte ilman toivoa, ja ilman Jumalaa maailmassa.

13 Mutta nyt te olette Jeshuassa, Messiaassa, te, jotka olitte alussa kaukana, olette tulleet lähelle Messiaan veren kautta.

14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki ne kaksi yhdeksi, ja tuhosi sen aidan, joka seisoi siinä välissä.

15 Ja hän on tehnyt lopun siitä vihamielisyydestä, omassa lihassaan, ja kirjoitetun sanan käskyistä, hänen käskyissään, että niistä kahdesta oman olemuksensa kautta loisi yhden uuden ihmisen, ja hän teki rauhan.

16 Ja hän liitti ne kaksi yhdeksi ruumiiksi, Jumalan kanssa, ja oman ristiinnaulitsemisensa kautta hän on tappanut sen vihamielisyyden.

17 Ja hän tuli toivottamaan rauhaa teille; kaukana ja lähellä oleville.

18 Koska hänen kauttaan meille molemmille on se lähelle pääsy yhdessä hengessä isän luokse.

19 Sen tähden, te ette ole muukalaisia ettekä vieraita, vaan sen pyhän kaupungin lapsia, ja Jumalan perhekunnan lapsia.

20 Ja teidät on rakennettu apostolien ja profeettojen perustuksen päälle, sen rakennuksen kulman päänä Jeshua, Messias.

21 Ja se koko rakennus valmistuu hänen kauttaan, ja rakentuu pyhyyden temppeliä varten, Herran Jumalan kautta.

22 Myös teitä hänen kauttaan rakennetaan Jumalan asuinsijaksi, hengen kautta.

 

3 luku

 

1 Tämän tähden minä, Paulos, minä olen Jeshuan, Messiaan vanki; teidän, kansakuntien kasvojen tähden.

2 Jos te olette kuulleet sen Jumalan siunauksen suunnitelman, joka minulle on annettu teidän kauttanne,

(Herran siunaus liittyy merkittävästi kasvoihin. Suomalainen KR38 ja RK kirjoittavat ”polvien notkistamisesta”, joka näyttää tulevan ruotsalaisesta 1917 raamatusta, mutta mistä se on sinne tullut, en tiedä – missään vanhoissa teksteissä sellaista ei ole. Mitään ”armon taloudenhoitoakaan” ei raamattu tunne; ei Paavali kirjoita mitään uusia ”oman pään” oppeja. ”Suunnitelma” on sanana tavallaan (erämaa)vaellusta varten laadittu matkaohje. Sama jakeessa yhdeksän.)

3 Sillä paljastumisen kautta se salaisuus on minulle tunnettu; samoin olen teille lyhyesti kirjoittanut.

4 Niin että te lukiessanne pystytte ymmärtämään minun tietoani, joka on Messiaan salaisuudessa.

5 Hän, joka ei ollut tunnettu toisissa sukupolvissa ihmisille, niin kuin hänet on nyt paljastettu, hänen pyhille apostoleilleen ja hengen kautta hänen profeetoilleen.

6 Että kansakunnat olisivat hänen perintöosansa lapsia, ja osalliset hänen ruumiiseensa ja siihen lupaukseen, joka on annettu hänessä, evankeliumin kautta.

(Kreikan teksteistä osa sanoo ”hänessä” tilalla ”Kristuksessa”, osa ”Kristuksessa Jeesuksessa”.)

7 Se, jonka palvelija minä olen ollut sen Jumalan siunauksen lahjan mukaan, joka minulle annettiin hänen voimansa työstä.

8 Minulle, joka olen vähäinen niistä kaikista pyhistä, on annettu tämä siunaus, että saatan toivon sanomaa kansakunnissa, sitä Messiaan rikkautta, joka on tutkimaton.

9 Ja annan valoa jokaiselle; sitä sen salaisuuden suunnitelmaa, joka oli salattu maailmalta, Jumalan, kaiken luojan kautta.

10 Että seurakunnan kautta tehtäisiin tunnetuksi sitä Jumalan monimuotoista viisautta hallituksille ja niille käskyvalloille, jotka ovat taivaissa.

11 Se, jonka hän oli valmistanut iankaikkisuudesta, ja hän teki sen meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta.

12 Hänen, jonka kautta meille on rohkeus ja pääsy lähelle, hänen uskollisuutensa varmuudessa.

13 Tämän tähden minä pyydän, että ette väsyttäisi minua minun ahdistuksessani, joka minulla on teidän kasvoistanne, sillä tämä on sitä teidän kirkkauttanne.

14 Ja minä taivutan polveni meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isää kohti.

15 Hän, josta on nimitetty kaikki isyys, mitä on taivaissa ja maassa.

16 Että hän antaisi teille hänen kirkkautensa runsauden mukaan, että te voimassa vahvistuisitte hänen henkensä kautta, joka on teidän sisäisessä ihmisessänne.

17 Asustakoon Messias uskollisuudessa ja rakkaudessa teidän sydämissänne, kun teidän juurenne ja perustuksenne vahvistuvat!

(Näissä jakeissa vahvistuminen on myös ”tulla todellisemmaksi”.)

18 Että pystyisitte kaikkien pyhien kanssa erottamaan, mistä ovat korkeus ja syvyys, ja pituus ja leveys.

19 Ja tuntisitte sen Messiaan rakkauden suuruuden tuntemisen, ja tulisitte kaikessa täyteen sitä Jumalan täyteyttä.

(Kreikka pyytää tuntemaan sellaista, mikä ylittää tuntemisen?)

20 Mutta hänelle, joka pystyy voimalla tekemään meille kaikista enemmän, ja enemmän kuin pyydämme ja ajattelemme, niin kuin hänen voimansa, joka toimii meissä,

21 Hänelle kirkkaus hänen seurakunnassaan, Jeshuan, Messiaan kautta, kaikissa sukupolvissa, aina ja iankaikkisesti, amen!

 

4 luku

 

1 Sen tähden minä pyydän teistä – minä, vanki meidän Herrassamme – että vaeltaisitte niin kuin on sopivaa kutsumukselle, johon teidät on kutsuttu.

2 Kaikessa ajatusten nöyryydessä ja levollisuudessa, ja hengen laajuudessa, ja olette kestäviä toinen toisellenne, rakkaudessa.

3 Ja olkaa ahkerat varjelemaan sitä hengen yhteyttä, rauhan siteiden kautta.

4 Että olisitte yhdessä ruumiissa ja yhdessä hengessä, niin kuin teidät on kutsuttukin siinä yhdessä teidän kutsumuksenne toivossa.

5 Sillä hän, Herra on yksi, ja on yksi uskollisuus ja yksi kaste.

6 Ja Jumala on yksi, kaiken isä, ja yli kaiken, ja kaiken kanssa, ja meissä kaikissa.

7 Mutta meistä, toinen toisillemme on annettu hyvyyttä Messiaan lahjasta, mitan mukaan.

(Mitta voi olla myös ”asema”, mutta Matt.23:32 ”täyttäkää isienne mitta”.)

8 Tämän tähden sanotaan, että ”hän nousi korkeuteen ja vangitsi sen vangitun, ja antoi lahjoja ihmislapsille.”

(Lainaus on Psalmi 68:19 aramean peshitta – tekstin mukaan, Codex Ambrosianus ym. Arameassa lainaus menee sanasta sanaan, kreikassa on jonkin verran eroa sanavalinnoissa ja sanamuodoissa.)

9 Mutta että hän kohosi ylös, mitä se on, paitsi että hän ensin myös laskeutui alas, alempiin, joka on maa?

(Arameassa ajatus on, että Jumalan poika on ylhäältä tullut tänne alas, ei sen salaperäisempää.)

10 Se, että hän on laskeutunut, on, että hän myös kohosi ylemmäs kaikkia taivaita, että kaikki asetettaisiin ennalleen.

11 Ja hän antoi olemaan apostoleja ja profeettoja, ja toivon sanoman saattajia, ja paimenia ja opettajia.

12 Tekemään pyhiä täydellisiksi; tekemään palvelutyötä sille rakennukselle, joka on Messiaan ruumis.

13 Kunnes me kaikki tulemme olemaan yhtä, uskollisuudessa ja Jumalan pojan tuntemisessa, ja yksi täydellinen mies, Messiaan täyteydessä pysymisen mitan kautta.

(Mitta on sama sana kuin enkelin mittaukset ilm.21:17.)

14 Emmekä olisi alaikäisiä, jotka horjuvat ja vaivaantuvat kaikista ovelien ihmisten opetusten tuulista, näiden, jotka heidän juoniensa kautta suunnittelevat eksytyksiä.

15 Vaan me olemme rakkaudessamme tosissamme, että kaikki meillä kasvaisi Messiaan kautta, joka on se pää.

16 Ja hänestä koko ruumis rakentuu, ja liittyy kaikessa yhteen, kun päästätte vapaaksi sen teille mitalla annetun lahjan mukaan, että kaikki osat kasvattaisivat hänen ruumistaan, että se hänen rakennuksensa tulisi rakkauden kautta täydelliseksi.

17 Mutta tämän minä sanon ja minä todistan Herran kautta, ettette tästä alkaen olisi vaelluksessanne niin kuin ne muut kansakunnat, jotka vaeltavat heidän ajatustensa turhuudessa.

18 Ja he ovat pimentyneet heidän mielessään, ja he ovat muukalaisia Jumalan elämästä, koska heissä ei ole sitä tuntemista, ja sydämen paatumuksen tähden.

19 He ovat leikanneet poikki heidän toivonsa, ja luovuttivat sielunsa hillittömyyteen ja viljelemään kaikkea saastaisuutta heidän ahneutensa kautta.

(Papillinen palvelutyö on toiselta merkitykseltään maan viljelemistä. Koska poisleikkaaminen on sadonkorjuutermi, lauseen loppuun sopii paremmin maanviljelystermi.)

20 Mutta te ette ole sillä tavalla oppineet olemaan Messiaan omia.

21 Jos te todellakin olette häntä kuulleet, ja hänen kauttaan oppineet, niin kuin Jeshuassa on se totuus,

22 vaan että laitatte sivuun teistä ne entiset elämäntapanne, sen vanhan ihmisen, joka on turmeltunut eksytyksen himoissa.

23 Ja uudistaisitte teidän mielenne, hengen kautta.

24 Ja pukeutukaa siihen uuteen ihmiseen; se, joka on Jumalan kautta luotu, vanhurskaudessa ja totuuden suojeluksessa.

25 Tämän tähden, laittakaa sivuun teistä valheellisuus, ja puhukaa totta, jokainen lähimmäisensä kanssa! Sillä me olemme toinen toisemme osia!

(Tämä on käskymuoto, joten huutomerkin käyttö on perusteltua. Aramea ei välttämättä tarkoita näissä jakeissa ruumiinjäseniä, vaan kyseessä näyttää olevan rakennuksen osat.)

26 Vihastukaa, älkääkä tehkö syntiä. Ja älköön aurinko laskeko teidän vihastuksenne ylle.

27 Älkääkä antako tilaa paholaiselle.

(Paholainen tässä voi arameassa merkitä myös pahan puhumista, toisten syyttämistä.)

28 Ja sellainen, joka varasti, älköön sen tähden varastako, vaan raatakoon käsiensä kautta, ja tuottakoon hyvää, että hänellä olisi antaa sille, jolla on puute.

29 Mikään inhottava puhe älköön lähtekö teidän suustanne ulos, vaan sellainen, joka on kaunista ja hyödyllistä rakentumiselle, että siunaus annettaisiin niille, jotka kuulevat.

(Aramean tämä sana siunauksesta sisältää armon ja hyvyyden. Suomalainen käännös puhuu kuulijoiden mielistelemisestä, mikä on ehdottomasti kokonaisilmoituksen vastaista. Kreikassa annetaan armo.)

30 Älkääkä murehduttako sitä Jumalan pyhää henkeä, jolla teidät on sinetöity, lunastuksen päivää varten.

31 Kaikki katkeruus, ja suuttumus ja viha, ja viettelys ja pilkkaamiset, poistakaa teistä, kaikkien muidenkin pahuuksien kanssa.

32 Ja olkaa ystävällisiä toinen toisellenne, ja armahtavaisia, ja olkaa vapauttamassa toinen toistanne, samoin kuin Jumala, Messiaan kautta, vapautti meidät.

(Ystävällinen on myös raikas (vesi), tai hyväntuoksuinen, makea, katso pari jaetta eteenpäin.)

 

5 luku

 

1 Sen tähden, olkaa Jumalan jäljittelijöitä, niin kuin rakkaat lapset.

(Suomalainen seuraa taas KJV käännöstä, käyttämällä ”seuraajat”. Kreikassa, ja jopa latinassa (”imitatores Dei”) teksti menee aramean kanssa samalla tavalla.)

2 Ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin myös Messias rakasti meitä, ja antoi oman sielunsa meidän kasvojemme tähden, lahjaksi ja uhriksi Jumalalle, suloisena tuoksuna.

3 Mutta haureutta ja kaikkea saastaisuutta, ja ahneutta älkää edes nimeltä mainitko keskuudessanne, niin kuin on sopivaa pyhille.

4 Eikä loukkaamista, eikä arvotonta puhetta, tai hävettävää, tai tyhjänpäiväistä, näitä, joita ei kaivata, vaan näiden sijasta olkaa kiitolliset.

5 Mutta olkaa tietoiset tästä, että jokainen, joka on huorintekijä tai saastainen, tai ahne – joka on epäjumalien palvelija – hänelle ei ole sitä perintöosaa Messiaan ja Jumalan kuningaskunnassa.

6 Älköönkä kukaan teitä eksyttäkö, tyhjänpäiväisten sanojen kautta, sillä näiden tähden tulee se Jumalan viha, tottelemattomien lasten ylle.

7 Sen tähden, älkää olko heidän osanottajiaan.

8 Sillä teillä oli ennen pimeyttä, mutta nyt valkeutta, meidän Herrassamme. Niin kuin valkeuden lapset, sen tähden, sillä tavalla vaeltakaa.

9 Sillä valkeuden hedelmää on kaikessa hyvyydessä ja vanhurskaudessa ja totuudessa.

10 Ja erottakaa, mikä on kaunista meidän Herramme edessä.

11 Älkääkä menkö yhteistyöhön pimeyden työntekijöiden luokse, sillä heissä ei ole hedelmää, vaan olkaa ojentamassa heitä.

12 Sillä se, mitä he salassa tekevät, on kauhistuttavaa edes puhua siitä.

13 Sillä kaikki oikaistaan siitä valkeudesta, ja tulee paljastetuksi. Ja kaikki, mitä paljastuu, on valkeutta.

14 Tämän tähden sanotaan, että ”herätys, joka nukut, ja nouse kuolleiden huoneesta, ja Messias on valaiseva sinua.”

15 Sen tähden katsokaa, samoin te vaeltakaa loisteliaasti, älkää niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat.

16 Jotka ostavat onnettomuuttaan, koska päivät ovat pahoja.

17 Tämän tähden, älkää olko mieleltänne puutteellisia, vaan ymmärtäkää, mikä on Jumalan tahto.

18 Älkääkä olko viinin kautta juovuksissa, sillä siinä on irstaus, vaan täyttykää hengen kautta!

19 Ja puhukaa teidän sielujenne kanssa psalmeilla ja ylistyksillä, ja hengen lauluilla, ja laulakaa sydämissänne Herralle.

20 Ja olkaa kiitollisia koko ajan jokaisen kasvoista, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, isälle Jumalalle.

(Ajatus, että tulisi olla toisista uskovista kiitollisia, puuttuu kokonaan kreikasta.)

21 Ja olkaa toinen toisellenne alamaisia, Messiaan rakkauden kautta.

(Kreikka käyttää fobiaa, pelkoa. Arameassa vastine olisi בדחלתה, aivan eri sana. ”Kristuksen pelko” ei oikein sovi kokonaisilmoituksen kanssa yhteen. Siksi osa kreikan teksteistä puhuu ”Herran pelosta”.)

22 Naiset, olkaa aviomiehillenne alamaisia, niin kuin meidän Herrallemme.

23 Koska mies, hän on vaimon pää, samoin myös Messias, hän on seurakunnan pää, ja hän on se ruumiin eläväksi tekijä.

24 Vaan samoin kuin seurakunta on alamainen Messiaalle, siten myös naiset joka asiassa heidän aviomiehilleen.

25 Miehet, rakastakaa teidän naisianne, niin kuin myös Messias rakasti seurakuntaansa, ja luovutti oman sielunsa sen kasvojen tähden.

26 Että pyhittäisi ja puhdistaisi sen, vedellä pesemisen kautta, ja sanan kautta.

(Myös kreikka käyttää ”rema”, ei kirjoitettua sanaa, niin kuin ei arameakaan.)

27 Ja hän on tukeva seurakuntaa omaa sieluaan varten, kirkastetuksi, eikä siinä ole tahraa eikä ryppyä, eikä näiden kaltaista, vaan se on oleva pyhä, ilman virhettä.

(Harvinainen sana kirkkaudesta, tulee targum Jesaja 61:3 jakeesta. 5xVT, 3xUT.)

28 Siten miesten tulee rakastaa heidän naisiaan, niin kuin omia ruumiitaan, sillä joka rakastaa vaimoaan, hän rakastaa omaa sieluaan.

29 Sillä ei kukaan milloinkaan inhoa omaa ruumistaan, vaan antaa sille ravintoa ja pitää huolta siitä, mikä on hänen. Samoin Messias tekee seurakunnalleen.

30 Sillä me olemme hänen ruumiinsa osia, ja me olemme hänen lihastaan ja hänen luistaan.

(Bysantin tekstiryhmä menee jakeessa aramean mukaan. Mielenkiintoista, että niin menee myös KJV.)

31 Tämän tähden, ”mies jättäköön taakseen isänsä ja äitinsä, ja liittyköön vaimoonsa, ja heistä kahdesta tulee yksi liha”.

32 Tämä salaisuus on suuri, mutta minä puhunkin Messiaasta ja hänen seurakunnastaan.

33 Vielä myös, te kaikki, toinen toisenne kanssa, siten armahtakaa jokainen vaimoaan, kuin omaa sieluaan. Mutta vaimo kunnioittakoon omaa aviomiestään.

 

6 luku

 

1 Lapset, olkaa kuuliaiset vanhemmillenne Herrassamme, sillä tämä on oikeaa.

2 Ja tämä on ensimmäinen lupauksen käsky, ”kunnioita isääsi ja äitiäsi.”

3 Että sinulla olisi miellyttävää, ja pidentyisi elämäsi maan päällä.

4 Vanhemmat, älkää vihatko lapsianne, vaan kasvattakaa heidät opetuslapseudessa ja meidän Herramme opetuksessa.

(Harjoitus, opetuslapseus, kuri, kaikki sama sana. Harjaannuttaminen ensisijaista. Sanaa käytetään myös viinitarhan hoitamisesta.)

5 Työntekijät, olkaa kuuliaiset teidän isännillenne, jotka ovat lihassa, kunnioituksessa ja vavistuksessa, ja sydämen oikeamielisyydessä, niin kuin Messiaalle.

(Peshitta on suora, oikea, oikeamielinen. Suomalaisessa ”yksinkertaisuus”. Sama ajatus taustalla.)

6 Älkää näyttäkö kauniilta niin kuin ihmisten silmille, vaan niin kuin Messiaan työntekijät, että te teette Jumalan tahtoa.

(Kreikan tekstit lisäävät ”sielustanne”, joka on suomalaiseen laitettu ”sydämestänne”. Kaunis ja raamatullinen ajatus, mutta puuttuu arameasta. Suomalainen käännetty KJV:n mukaan tässäkin?)

7 Ja palvelkaa heitä kaikesta sielustanne, rakkaudessa, niin kuin meidän Herrallemme, eikä niin kuin ihmisille.

8 Te tiedätte, että kun joku tekee jotain kaunista, hän saa maksun meidän Herraltamme, olkoon hän työntekijä tai vapaa.

9 Myös te, isännät, olkaa samoin tekemässä työntekijöillenne; olkaa vapauttamassa heitä rikkomuksista, koska te tiedätte, että myös teidän herranne on taivaissa, eikä hänen luonaan ole puolueellisuutta.

10 Sen tähden, veljeni, vahvistukaa meidän Herrassamme ja hänen voimansa vahvuudessa!

11 Ja pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun, siten, että voitte seisoa paholaisen juonia vastaan.

12 Koska teidän taistelunne ei ole lihaa ja verta vastaan, vaan hallitsijoita ja käskyvaltoja vastaan, ja tämän maailman pimeyden valtoja vastaan, ja niitä pahoja henkiä vastaan, jotka ovat taivasten alapuolella.

(Alapuolella, ei avaruuksissa. Kreikkakin käyttää vähän erikoista sanavalintaa. Pahat henget vaikuttavat täällä, eivätkä tähtien takana. Daniel 4:26 kuningas on katolla, ja sama kreikan sana.)

13 Tämän tähden, pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun, että pystyisitte kohtaamaan pahaa, ja kun olette joka asiassa asemissa, pystytte seisomaan pystyssä.

(”Valmiina” on sotilaan ”asemassa” valmiina olemista.)

14 Sen tähden, seisokaa, ja vyöttäkää vyötärönne totuudessa, ja pukeutukaa vanhurskauden rintakilpeen,

15 Ja kenkänä teidän jaloissanne rauhan evankeliumin valmius,

16 Ja näiden kanssa, ottakaa teille se uskollisuuden kilpi, että sen kautta saisitte voiman sammuttaa ne kaikki pahan palavat nuolet.

17 Ja laittakaa paikalleen lunastuksen kypärä, ja tarttukaa hengen miekkaan, joka on Jumalan sanaa.

18 Ja kaikissa rukouksissa, ja kaikissa esirukouksissa rukoilkaa koko ajan hengen kautta, ja olkaa valveilla siinä rukouksessa joka hetki, jatkuvasti rukoillen ja anoen kaikkien pyhien puolesta.

(Pyytäminen, etsiminen ja esirukous on sama sana. ”Kasvojen ylle” voi suomentaa ”puolesta”, mutta sanatarkasti asia on tietysti laajempi kokonaisuus.)

19 Myös minun puolestani, että minulle annettaisiin sanaa, suuni avatessani, että avoimin silmin julistan sitä toivon sanoman salaisuutta.

20 Se, jonka sanansaattajana minä olen – kahleissa – että rohkeuden kautta puhuisin sen niin kuin minun tulee se puhua.

21 Mutta että te tietäisitte, miten minulla on, ja mitä minä harjoitan, katso, teille niistä tiedottaa Tykikus, rakas veli ja seurakuntapalvelija, uskollinen meidän Herrassamme.

22 Sillä minä lähetin hänet teidän luoksenne siksi, että te tietäisitte tästä, mitä minulla on, ja saisitte lohdutusta teidän sydämillenne.

23 Rauha veljien kanssa, ja rakkaus uskollisuuden kanssa, isältä Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta.

24 Siunaus heidän kaikkien kanssa, näiden, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta, ilman turmelusta, amen.

 

Käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/efesos.pdf

Uuden Testamentin käännösvertailut aramea ja KR38  https://ut-vertailut.blogspot.com/Ei kommentteja:

Lähetä kommentti