tiistai 18. heinäkuuta 2017

Hebrealaiset luvut 1-7


Kirje hebrealaisille luvut 1-7

 

(Lopussa ovat kääntäjän sanat tähän käännökseen.)


1 luku

 

1 Jumala puhui kaikissa osissa ja kaikilla tavoilla isiemme kanssa, profeetoissa, alusta alkaen.

2 Ja näissä viimeisissä päivissä hän puhui kanssamme pojassaan, jonka hän sääti olemaan kaiken perillinen, ja jonka kautta hän teki maailmankaikkeuden.

3 Hän, joka on hänen kirkkautensa loisto, ja hänen olemuksensa muoto, ja hän ylläpitää kaiken sanansa voimalla, ja hän olemuksessaan teki syntiemme puhdistuksen, ja istuu ylhäällä, suuruuden oikealla puolella korkeudessa.

4 Ja tämä on kaikkia enkeleitä suurempi, niin kuin on se nimi, jonka hän omistaa, paljon rikkaampi kuin heidän.

(Tässä ”nimi”on aramean vastine hebrean ha’Shem – termille. Juutalainen lukija ymmärtää yhteyden välittömästi, eikä sana tule kreikasta esiin. Codex Khabouris alkaa tästä jakeesta, alkuosa on tuhoutunut.)

5 Sillä kenelle enkeleistä Jumala on milloinkaan sanonut, “sinä olet minun poikani, tänään minä sinut sain”, ja taas, että, “minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika”.

(Sain (vrt. synnytin, mutta sanatarkasti synnyttämisestä on eri verbi); lausetta lainataan myös Apt.13:33. Sana on käytössä TgLev.12:7, TgIs21:3 ja TgIs13:8. Lainaus menee tarkalleen peshitta Psalmi 2:7 mukaan.)

6 Mutta taas, kun hän tuo sitä esikoista maailmaan, hän sanoo, ”palvokaa häntä, kaikki Jumalan enkelit!”

7 Mutta enkeleistään hän sanoi näin, ”hän tekee sanansaattajakseen tuulen, ja palava tuli on hänen palvelijansa.”

8 Mutta siitä pojasta hän sanoi, ”sinun valtaistuimesi, Jumala, on aina ja iankaikkisesti. Oikea valtikka on sinun kuningaskuntasi valtikka.”

(Peshitta on suora, oikea, oikeamielinen. Sanaa käytetään myös aramean kielisestä UT:sta. Kol.3:22, Matt.6:22.)

9 Sinä olet rakastanut vanhurskautta ja vihannut vääryyttä; tämän tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua ilon öljyllä enemmän kuin kanssapalvelijoitasi.

(Iloöljyllä voitelemisesta on erikoinen runomuotoinen sanonta, joka ei tietenkään käännöksissä näy. -maschach alaha, alahach mescha - Jakeessa tulee esiin aramean vastakohdat vääryydelle ja puhtaudelle, 5Moos.32:4 mukaan vääryys on se, mitä Jumalassa ei ole, ja tämä puhtaus sen vastakohta.)

10 Ja taas, sinä olet alussa asettanut maan perustuksen, ja taivaat ovat sinun kättesi työtä.

(”Alusta”, man’bereishit, sanalla viitataan tässä muodossa aina luomistyöhön, se on myös raamatun ensimmäinen sana. Muuten arameassa käytetään man’kadmai, kun sanotaan ’alusta’.)

11 Nämä kulkevat pois, ja sinä pysyt, ja ne kaikki kuluvat, kuin vaate.

12 Ja kuin vaatteen, sinä käärit nämä kasaan, ne muuttuvat, ja sinä, sinä, joka olet, ja sinun vuotesi eivät pääty.

13 Mutta kenelle enkeleistä hän on milloinkaan sanonut, ”istu oikealla puolellani, kunnes minä asetan sinun vihollisesi istuimeksi jalkojesi alle”?

14 Katso, eivätkö ne kaikki ole palvelevia henkiä, lähetetty olemaan palvelemassa niiden tähden, jotka tulevat perimään elämän?

  

2 luku

 

1 Tämän tähden me olemme velalliset; että enemmän tulisi olla siinä, mitä olemme kuulleet, ettemme lankea.

(Kreikan loppu on tässä hyvin abstrakti, kun taas aramea menee paremmin mm. 2Piet.1:10 mukaan.)

2 Sillä jos se sana, joka puhuttiin enkelien kautta, tuli vahvistetuksi, ja kaikki, jotka sen kuulivat ja sitä rikkoivat, saivat palkinnon oikeudenmukaisuuden mukaisesti.

3 Kuinka me voisimme päästä pakoon, jos halveksimme näitä asioita, jotka ovat meidän elämämme, näitä, jotka alkoivat meidän Herramme puhumina, ja nuo meistä, jotka kuulivat ne häneltä, vahvistivat ne?

4 Kun Jumala todisti niistä merkeissä ja ihmeteoissa, ja monenlaisessa voimassa, ja siinä pyhyyden hengen jakamisessa, jota annettiin hänen tahtonsa mukaan.

5 Sillä ei hän ollut enkeleille alistanut tulevaa maailmaa – sitä, josta me puhumme.

6 Vaan niin kuin se kirjoitus todistaa ja sanoo, ”mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, ja ihmisen poika, että hänestä välität?”

7 Sinä teit hänet vähän alhaisemmaksi kuin enkelit, kirkkaus ja kunnia on asetettu hänen päähänsä, ja annoit hänelle vallan sinun kättesi tekoihin.

8 Ja kaiken hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Kun on alistettu, ei jää mitään asiaa, ettei olisi alistettu. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki asiat olisi hänelle alistetut.

9 Mutta että hän on vähän alempi kuin enkelit, me näemme, että Jeshuan, kuolemansa kärsimyksen tähden, hänen päähänsä on asetettu kirkkaus ja kunnia, sillä hyvyydessään Jumala antoi hänen maistaa kuolemaa jokaisen sijasta.

(Codex Khabouris sanoo lopun eri tavalla: ’satar man alaha zolaf kal enash’ – sillä hän, kaikkien ihmisten, paitsi Jumalan sijaan, (maistoi kuolemaa))

10 Sillä oli sopivaa hänelle, jonka kädessä kaikki on, ja kaikki on hänen tähtensä, ja niille monille kirkkauteen sisään tuleville, että heidän elämänsä ruhtinas tulisi kärsimyksen kautta täydelliseksi.

11 Sillä hän, joka pyhittää, ja nämä, jotka pyhitetään, ovat kaikki yhdestä. Tämän tähden hän ei häpeä kutsua heitä hänen veljikseen,

12 Kun hän sanoi, ”minä aion julistaa veljilleni sinun nimeäsi, ja seurakunnan sisällä aion sinua ylistää”.

13 Ja taas, että ”häneen minä luotan”, ja taas, ”katso, minä ja lapset, jotka Jumala antoi minulle”.

14 Sillä koska lapset, jotka yhdistyvät lihassa ja veressä, siinä hän myös yhdistyi heidän kanssaan tässä muodossa, että kuolemansa kautta tuhoaisi sen, joka piti kuolemaa käskyvallassaan, joka on satana.

(Yhdistää - verbi on ainakin Fil.4:15, jossa suomalainen teksti puhuu tiliyhteydestä, ja Room.15:27, jossa kansakunnat on yhdistetty hengellisiin.)

15 Ja vapauttaisi nämä, joiden elämä oli kuoleman pelon kautta kaikessa alistettu orjuudelle.

16 Sillä ei kuolemalla ollut lupaa enkelten yli, mutta kuolemalla oli lupa Abrahamin siemenen ylle.

17 Tämän tähden oli oikeaa, että hän olisi kaikessa veljiensä kaltainen, että hän olisi säälivä, ja ylipappina uskollinen Jumalassa, ja tulisi armo kansakunnan syntien ylle.

(Mchasa on armo eikä sovitus, Tg Is.53:9 (Jastrow). UT:n puolella ’sovitus’- termiä ei juurikaan käytetä, sillä Messias, Jumalan karitsa, otti pois maailman synnin. Sovitus oli papillinen toimitus vanhan liiton aikaan. Lisäksi aramea tuo aina esiin, kuinka usko ja uskollisuus tulevat Jumalan puolelta.)

18 Sillä tässä, että hän kärsi ja oli kiusattu, hän pystyy auttamaan niitä, joita kiusataan.

 

3 luku

 

1 Sen tähden, pyhät veljeni, jotka olette kutsuttu siinä kutsussa, joka on taivaista, ajatelkaa tätä apostolia ja ylipappia, jota me tunnustamme. Jeshua on se Messias.

2 Joka oli uskollinen hänelle, jota hän palveli – niin kuin Moshe oli kaikessa huoneessaan.

(Viittaus 4Moos.12:7, ”Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani”. Beit on huone tai talo.)

3 Sillä tämän kirkkaus on suurempi, paljon enemmän kuin Moshen. Aivan kuten huoneen rakentaja saa suuren kunnian, paljon enemmän kuin hänen rakennuksensa.

4 Sillä jokainen huone on ihmisestä, hänen valmistamansa, mutta hän, joka on kaiken rakentanut, on Jumala.

5 Ja niin kuin palvelija Moshe oli uskollinen kaikessa huoneessa, todistuksena niistä asioista, jotka olivat tuleva puhutuksi hänen kauttaan,

6 Mutta Messias, niin kuin poika, on oman huoneensa yllä, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun saakka pidämme kiinni peittämättömin kasvoin ja kunnialla sitä hänen evankeliumiaan.

7 Koska pyhyyden henki on sanonut, että ”tänään, jos te kuulette hänen äänensä”,

8 Älkää kovettako sydämiänne vihastuttaaksenne häntä niin kuin kapinalliset, ja niin kuin sinä kiusauksen päivänä erämaassa.

(’Vihastuttaaksenne häntä’ puuttuu kreikan teksteistä. Jos teksti olisi käännös, tätäkään ei tässä olisi.)

9 Teidän isänne kiusasivat minua, ja koettelivat, vaikka näkivät minun tekoni neljänkymmenen vuoden ajan.

10 Tämän tähden se sukupolvi väsytti minut, ja minä sanoin, että se on kansa, joka eksyy sydämissään, eivätkä tunteneet minun teitäni.

11 Ja niin kuin minä vihassani vannoin, että he eivät saa astua minun lepooni.

12 Varokaa, sen tähden, veljeni, ettei teillä olisi kenelläkään sellainen paha sydän, joka ei ole uskollinen, ja lähtisitte pois elävästä Jumalasta.

13 Mutta tutkikaa sielujanne joka päivä, kunnes tulee se päivä, josta sanotaan ”tänään”, ettei kukaan teistä kovettuisi synnin eksytyksessä.

14 Sillä meidät on liitetty Messiaan kanssa, jos alusta, ja loppuun saakka, siinä pysymme. Pitäkäämme tämä totuus.

15 Kuten on sanottu, että tänään, jos kuulette hänen hiljaisen äänensä, älkää kovettako sydämiänne, vihastuttaaksenne häntä.

16 Sillä keitä nämä ovat, jotka kuulivat, ja vihastuttivat hänet? Eivätkö nämä kaikki ole niitä, jotka lähtivät Egyptistä Moshe’n kautta?

17 Ja keneen hän oli väsynyt neljäkymmentä vuotta, ellei niihin, jotka häntä vastaan tekivät syntiä? Ja heidän luunsa putosivat erämaahan.

18 Ja joista hän vannoi, etteivät he ole astuva sisään hänen lepoonsa – niistä, jotka eivät uskoneet.

19 Ja me näemme, että he eivät voineet astua siihen sisälle, koska he eivät totelleet.

 

4 luku

 

1 Varokaamme sen tähden, kun pysyy lupaus hänen lepoonsa sisälle astumisesta, ettei ketään teistä havaittaisi puuttuvan tuosta sisälle astumisesta.

2 Sillä myös me julistimme, niin kuin hekin, mutta heitä ei hyödyttänyt se heidän kuulemansa sana, koska se ei uskollisuudessa liittynyt niihin, jotka sen kuulivat.

3 Mutta me pääsemme siihen lepoon, jotka uskomme, kuten hän sanoi, niin kuin minä vihassani vannoin, etteivät he ole astuva minun lepooni. Katso, Jumalan teot ovat olleet maailman perustamisesta alkaen.

4 Niin kuin hän sanoi sapatista, ”Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä niistä kaikista teoistaan”.

(Arameassa seitsemän ja sapatti ovat hyvin lähellä toisiaan. Kreikan teksteissä on aina sapatin sijasta seitsemän, lukemalla ajin tav – kirjaimeksi tämä on mahdollista. Sapatti שׁבתא, Seitsemän  שׁבעא Kääntämällä sanat estrangela - tai vanhemmalle seemiläiselle fontille, lukuvirheen mahdollisuus on todella selkeä)

5 Ja tässä taas hän sanoi, ”he eivät ole astuva minun lepooni”.

6 Sen tähden, koska on olemassa paikka, että ihmisistä jotkut sinne astuisivat, ja nämä, joille ensin julistettiin, eivät sinne astuneet, kun eivät uskoneet.

7 Taas hän asetti toisen päivän, monien aikojen jälkeen, kuten on ylhäältä kirjoitettu, että David sanoi, ”tänään, jos kuulette hänen äänensä, älkää kovettako sydämiänne”.

8 Sillä jos Jeshua, Nunin poika, olisi saattanut heidät lepoon, ei olisi puhuttu toisesta, jälkeen tulevasta päivästä.

(Kreikan tekstissä taas ei ole mitään logiikkaa. Jostain syystä KR38 kuitenkin puhuu Joosuasta, niin kuin pitääkin, mutta ainakin KJV menee kreikan mukaan, ja kirjoittaa Jeesuksesta.)

9 Niin pysyy Jumalan kansalle sapatin pitäminen.

(Vaikka kreikka on aoristipreesens, tämä on jae, joka on tarkoituksella haluttu kätkeä länsimaisiin raamatun käännöksiin käyttämällä futuuria tai muuta vähemmän ajankohtaista sanavalintaa. Sanaa ”lepo” ei tässä jakeessa ole kreikassakaan.)

10 Sillä sellainen on se, joka menee sisälle hänen lepoonsa, myös hän on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omastaan.

11 Sen tähden, tavoitelkaamme, että astuisimme siihen lepoon, ettemme lankea samalla tavalla kuin ne, jotka eivät uskoneet.

12 Sillä Jumalan sana on elävä, ja vaikuttaa kaiken, ja paljon terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, ja se lävistää, kunnes se erottelee sielun ja hengen, ja jänteet ja nivelet ja luut, ja tuomion päätelmät ja sydämen ajatukset.

13 Eikä mikään luotu ole salattua hänen edestään, vaan kaikki asiat ovat alastomia ja avoimia hänen silmiensä edessä, jolle me annamme vastauksen.

(Vastaus, eikä ”tili”. Todella yleinen sana UT:n tekstissä. Delitsch ja kreikka käyttävät ”sana”.)

14 Sen tähden, koska meillä on suuri ylipappi, Jeshua, Messias, joka nousi taivaisiin, pysykäämme hänen tunnustuksessaan!

(Huom., pappi on tässä kumra, ei kohen, eikä leeviläinen. Nykyajan uskovien puheissa eri papilliset termit sekoitetaan tehokkaasti keskenään, johtuneeko siitä, että kielessämme on vain yksi pappi - sana? Tai priest? Epäjumalien papeillekin on oma sana.)

15 Sillä hän ei ole meitä varten sellainen ylipappi, joka ei pysty kärsimään heikkouksiemme kanssa, vaan sellainen, joka on koeteltu kaikissa asioissa, meidän kaltaisemme, mutta ilman syntiä.

16 Lähestykäämme sen tähden avoimin silmin hänen siunauksensa valtaistuinta, että saisimme armon, ja löydämme siunauksen avuksi kärsimyksen hetkessä.

(Jae menee käännöksissä niin eri tavalla, ettei sitä tähän voi lyhyesti kommentoida.)

 

5 luku

 

1 Sillä jokainen ylipappi, joka oli ihmisistä, oli ihmislasten tähden säädetty yli niiden asioiden, jotka ovat Jumalan, tuomaan lahjoja ja uhreja synnin tähden.

2 Sellainen, joka pystyy nöyryyttämään sielunsa, ja kärsimään niiden kanssa joita ei tunne, ja virheellisten, koska myös hänet on puettu heikkoudella.

3 Ja hän on omasta puolestaan velkaa, niin kuin kansankin tähden. Näin myös hän tuo omista synneistään, oman sielunsa tähden.

(Teksti palaa takaisin puhumaan tavallisesta ylipapista, vaikea tuoda sitä käännöksessä esiin, varsinkaan, kun ihmisillä ei usein ole tapana ajatella kokonaisuuksina, vaan tekstistä otetaan yksittäisiä jakeita.)

4 Eikä kukaan ota sielulleen sitä kunniaa, vaan hän, joka on Jumalasta kutsuttu, niin kuin Aharon.

5 Siten myös Messias ei ollut kirkastamassa omaa sieluaan tullakseen suureksi ylipapiksi, vaan häntä, joka sanoi hänelle, ”sinä olet minun poikani, tänään minä sinut synnytin.”

6 Niin kuin hän myös siinä toisessa kohdassa sanoi, ”sinä, olet se pappi, iankaikkisesti, Melkizedekin kaltaisuudessa”.

7 Kun hän myös lihaan puettuna esirukouksilla ja henkivaltoja sitoen, voimallisilla huudoilla ja kyynelillä, hän uhrasi hänelle, joka pystyi kuolemasta antamaan hänelle elämän, ja hän oli kuuliainen.

8 Ja vaikka hän on poika, pelosta ja kestämästään kärsimyksestä hän oppi sen kuuliaisuuden.

9 Ja tällä tavalla hän tuli täydelliseksi, ja tuli kaikille niille, jotka ovat hänelle kuuliaisia, iankaikkisen elämän aiheeksi.

(Aihe on myös ”syy”, sana on 22x UT:ssä, esim ristiinnaulitsemisen syy, Apt.10:21, jne.)

10 Ja hänet kutsuttiin Jumalasta, olemaan ylipappi, Melkisedekin kaltaisuudessa.

11 Mutta hänestä, tästä Melkisedekistä, meillä on paljon sanaa puhuttavana, ja sitä on vaikea selittää, koska teistä on tullut heikkoja kuulemaan.

12 Sillä teidän pitäisi olla opettajia, koska teillä on ollut aikaa oppia, mutta nyt teidän täytyy taas oppia näitä aikaisempia kirjoituksia, Jumalan sanojen alusta. Te olette maidon tarpeessa, ettekä vahvan aterian!

13 Mutta jokainen, jonka ruokana on maitoa, ei ole tottunut vanhurskauden sanaan, koska on pikkulapsi

14 Mutta ne totuuden ateriat ovat täydellisille, koska nämä ovat harjaantuneet aistiensa ulkopuolelta erottamaan hyvän ja pahan.

 

6 luku

 

1 Tämän tähden jättäkäämme Messiaan sanan alkeet, ja tulkaamme täydellisyyteen, tai miksi te taas asetatte kääntymystä varten toista perustusta, kuolleista teoista ja siitä uskollisuudesta, joka on Jumalassa?

2 Ja kasteen opetuksista ja käsien päälle laittamisesta, ja kuolleiden ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta?

3 Jos Herra sallii, tehkäämme tämä!

4 Mutta nämä eivät siihen kykene, jotka kerran ovat kasteeseen laskeutuneet, ja ovat maistaneet sitä lahjaa, joka on taivaista, ja saaneet pyhyyden hengen.

(Kreikka puhuu valaistumiskokemuksesta. Bauscher on tehnyt erinomaisen havainnon, kun sanat kasteesta ja valaistumisesta kääntää vanhemmalle fontille, lukuvirhe käsin kirjoitetusta on helppo tehdä. Raamatun sanomaan mikään filosofinen valaistumiskokemus ei yksinkertaisesti kuulu. Hebr.10:32 sama asia.)

5 Ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa, ja tulevan maailman voimia.

6 Jotka taas tekevät syntiä, että heidät ylhäältä uudistettaisiin kääntymykseen, ja omasta päästään he ristiinnaulitsevat Jumalan poikaa, ja häntä loukkaavat.

(Ylhäältä on sanatarkasti ’päästä’. Omasta päästään, tai seurakunnan päästä, Messiaasta. Sanontaa käytetään molemmista asioista, sekä myös ’ylhäältä’ - merkityksessä.)

7 Sillä maa, joka juo sitä sadetta, joka sille tulee monia kertoja, ja kasvaa niille hyödyllisiä kasveja, joita varten niitä viljellään, vastaanottaa sen siunauksen Jumalalta.

8 Mutta jos se tuottaa orjantappuraa ja ohdakkeita, se hylätään, eikä ole kaukana siitä kirouksesta, vaan sen loppu on oleva palava.

9 Mutta teistä, veljeni, ajattelemme kauniita ja elämään liittyviä asioita, vaikka näin puhummekin.

10 Sillä ei Jumala ole väärä, että hylkäisi tekonne ja rakkautenne, jotka olette osoittaneet, hänen nimessään palvellessanne pyhiä, ja edelleen palvelette.

11 Mutta me tahdomme, että jokainen ihminen teistä on tällainen ahkera, täydellisyytenne toivossa oleva, siihen loppuun saakka.

12 Ettette horjuisi, vaan että olisitte niiden seuraajia, jotka uskollisuudessa ja hengen kärsivällisyydessä ovat tulleet sen lupauksen perilliseksi.

13 Sillä kun Jumala lupasi Abrahamille, koska ei ollut suurempaa hänestä, joka vannoi, vannoi hän oman sielunsa kautta.

14 Ja sanoi, ”minä siunaamalla siunaan sinut, ja lisäämällä lisään sinut”.

15 Ja tällä tavalla hän oli kärsivällinen hengessään, ja otti sen lupauksen vastaan.

16 Sillä ihmislapset vannovat itseään suuremman kautta, ja heidän kaikkien väitellessä keskenään, varma lopetus on valan vannominen.

17 Tämän tähden Jumala tahtoi sitä enemmän näyttää sen lupauksen perillisille, että hänen säädöksensä ei muutu, ja sitoi sen valalla.

18 Kahden merkitsevän asian kautta, jotka eivät muutu – sillä Jumala ei pysty valehtelemaan – niissä on suuri lohdutus meille, jotka olemme häneen turvanneet, ja pitäkäämme kiinni siitä toivosta, joka on meille luvattu.

19 Hän, joka on meille kuin ankkuri, joka pysyy sielussamme, horjumaton, ja verhon taakse, sisälle astunut.

20 Missä Jeshua on ensimmäisenä, meidän tähtemme, ja on tullut iankaikkiseksi papiksi, Melkisedekin kaltaisuudessa.

 

7 luku

 

1 Mutta tämä Melkisedek on Salimin kuningas, Jumalan, korkeimman pappi, ja hän kohtasi Abrahamin, kun hän palasi kuninkaiden tappamisesta, ja hän siunasi hänet.

2 Ja Abraham jakoi hänelle kymmenesosan kaikesta, mitä hänellä oli mukanaan. Mutta hänen nimensä käännetään ”vanhurskauden kuningas”, ja taas ”Salimin kuningas”, joka on ”rauhan kuningas”.

3 Jonka isää tai äitiä ei ole kirjoitettu sukuluetteloissa, eikä hänen päiviensä alkuperää, eikä hänen elämänsä pääty, vaan Jumalan pojan kaltaisuudessa hänen pappeutensa pysyy iankaikkisuuteen.

(Jae menee kreikassa todella eri tavalla, aramean teksti sopii tässäkin muuhun raamatun sanomaan kauniisti. Nykyajan uskovilla ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka valtavat sukuluettelovarastot juutalaisilla oli vuoteen 70 saakka, jolloin kaikki poltettiin. 1Tim.1:4 Paavali mainitsee ”loppumattomat sukuluettelot”. Näistä myös Tiit.3:9, jotka todistavat, että kirjeet on kirjoitettu ENNEN sukuluetteloiden polttamista. Koskee myös tätä kirjettä. Sukuluetteloista ei keskustella talmudissa, eikä muissakaan uudemmissa kirjoissa, koska niitä ei enää ollut.)

4 Mutta katsokaa, kuinka suuri tämä on, Abrahamin, isien päämies – hän antoi hänelle kymmenesosan parhaimmistaan!

5 Sillä ne Levin pojista, jotka olivat saaneet pappeuden, heitä varten oli kirjoitetussa sanassa se käsky, että ottavat kymmenesosan kansaltaan, näiltä veljiltään, jotka nämäkin olivat lähteneet Abrahamin lantiosta

6 Mutta tämä, jota ei ole kirjoitettu heidän sukuluetteloissaan, sai Abrahamilta kymmenesosan, ja hän siunasi hänet, joka oli sen lupauksen vastaanottanut.

7 Mutta väittelemättä; hän, joka on vähäisempi, tulee siunatuksi hänestä, joka on suurempi kuin hän.

8 Ja täällä ihmislapset, jotka kuolevat, saavat kymmenykset, mutta siellä hän, josta kirjoitus todistaa, että hän elää.

9 Ja niin kuin joku saattaa sanoa, ”Abrahamin kautta myös Levi, joka saa kymmenykset, myös hän oli kymmenyksiä maksamassa”.

10 Sillä hän oli vielä isänsä lantiossa, kun Melkisedek, kohtasi hänet.

11 Sen tähden, jos täydellisyys olisi ollut Levin pappeuden kautta, jonka kautta se kirjoitettu sana annettiin kansalle, miksi tarvittiin toinen pappi, joka on nouseva Melkisedekin kaltaisuudessa? Mutta sanotaanko, että olisi Aharonin kaltaisuudessa?

12 Mutta samoin kuin oli muutos pappeudessa, tällä tavalla oli myös muutos kirjoitetussa sanassa.

13 Sillä hän on se, josta sanottiin, että on toisesta sukukunnasta syntynyt, josta ei kukaan ole milloinkaan palvellut alttarilla.

14 Sillä on paljastettu, että meidän Herramme syntyi Jehudan sukukunnasta, jonka pappeudesta Moshe ei mitään puhunut.

15 Ja vielä tunnetummin on sanottu, että Melkisedekin kaltaisuudessa nousee toinen pappi.

16 Hänen, joka ei ollut ruumiillisen käskyn sanan kautta, vaan joka oli katoamattoman elämän voiman kautta.

17 Sillä hänestä todistetaan, että ”sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin kaltaisuudessa”.

18 Mutta siihen aikaisempaan käskyyn on tullut muutos, koska se oli voimaton, eikä siitä ollut hyötyä.

19 Sillä mikään kirjoitettu sana ei tee täydelliseksi, mutta sen sijaan meillä on sitä rikkaampi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

20 Ja hän teki sen meille valalla todelliseksi.

21 Sillä nämä papit olivat ilman valaa, mutta tämä valan kautta, niin kuin hän sanoi Davidin kautta, ”Herra on vannonut, eikä hän valehtelisi, että sinä olet se iankaikkinen pappi, Melkisedekin kaltaisuudessa”.

22 Tämä liitto on kaikin tavoin rikkaampi, sillä siinä on Jeshuan takaus.

(Apt.17:19 käyttää samaa takaus - sanaa. Muuten aravaa käytetään verbinä esim. kadonneiden etsimisessä.)

23 Ja koska nämä, monet papit, olivat kuolevaisia, ei heidän ollut luvallista jatkaa.

24 Mutta koska tämä pysyy iankaikkisesti, hänen pappeutensa ei lakkaa.

25 Ja hän pystyy antamaan iankaikkisen elämän niille, jotka hänen kauttaan lähestyvät Jumalaa, sillä hän elää koko ajan ja uhraa puolestamme rukousta.

26 Sillä niin kuin tämä oli puhdas pappi, meille virheetön, eikä hänessä ollut pahaa, eikä saastutusta; joka on synnistä puhdas ja yli taivasten korotettu,

27 Eikä hänellä ole kärsimystä. Niin kuin aikaisemmat ylipapit omien syntiensä puolesta joka päivä uhrasivat, - ja sitten kansan puolesta; tämä yhdellä kertaa antoi oman sielunsa.

28 Sillä kirjoitettu sana vahvisti heikkoja ihmisiä papeiksi, mutta sen kirjoitetun sanan jälkeen tullut puhutun valan mukainen sana osoitti sen pojan, joka on iankaikkisesti täydellinen.

 

Aramean käännös löytyy täältä  http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

Uuden Testamentin käännösvertailut aramea ja KR38  https://ut-vertailut.blogspot.com/


Paavalin kirje hebrealaisille, käännöksen alkusanat

Koko teksti ja historia osoittaa, ettei tätä kirjettä ole ainakaan kreikan kielellä kirjoitettu. Hyvä kysymys onkin, miksi Paavali kirjoittaisi hebrealaisille jollain muulla, kuin heidän käyttämällään kielellä?

Codex Khabouris mainitsee, että sen teksti on kirjoitettu sata vuotta suuren vainon jälkeen, siis vuonna 164, ja sivuja on korjailtu ja vaihdettu vuosisatojen kuluessa, kuten tutkija De Mar Shimun kirjoitti 1965, joten käytän sitä tässä käännöksessä mukana, samoin käytössä ja tekstipohjana on critical text (Gwilliam, Clarendon Press 1901). Useat käsikirjoitukset tästä lopettavat sanoihin, ”kirjoitettu Italian Roomassa, ja toimitettu Timoteuksen käsien kautta”.

Arameassa tämä on aina ollut Paavalin kirje muiden joukossa, ja siis vankilasta kirjoitettu. Loppupuolella puhutaankin vankien muistamisesta, jae 2:3 ilmoittaa myös, ettei kirjoittaja ollut varsinainen silminnäkijä.

 Aleksandian Klemens mainitsee noin vuonna 190, että Paavali kirjoitti tämän hebrealaisten omalla kielellä, ja lääkäri Luukas huolella käänsi sen kreikaksi.

Eusebius kirjoittaa samoin, mutta lisää vielä, että ”toiset sanovat, että Klemens käänsi tekstin kreikaksi”. Mikä todennäköisesti pitää paikkansa, Luukas ei olisi jättänyt niin suuria virheitä tekstiin, esim. Melkisedek, ”jolla ei ole sukua”, pitäisi olla ”jota ei ole sukuluetteloissamme” – asia, jonka Luukas olisi varmasti ymmärtänyt oikein. 

Hieronymus taas kirjoittaa, että Paavali kirjoitti kaikki kirjeensä aramean kielellä, ja ne käännettiin kreikaksi. Paavali syntyikin alueella, jossa pääasiallinen kieli oli aramea. Kaikki ’pyhien kirjoitusten’ ulkopuoliset tekstit  kirjoitettiin aramean kielellä, esim. talmud.

Sen enempää perustelematta, Herra siunatkoon lukijaa ja avatkoon ”sanan väärentämätöntä maitoa” – tekstiä, johon länsimaiset kirkkokunnat eivät ole vaikuttaneet millään tavalla.

Piikkiössä marras-joulukuussa 2013, kielelliset korjaukset ja tarkennukset tammi-helmikuu 2016.

 

Tuomas Levänen

http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti