tiistai 18. heinäkuuta 2017

Roomalaiset luvut 11-16


Paavalin kirje roomalaisille luvut 11-16

 

(Lopussa ovat kääntäjän sanat tähän käännökseen.)


11 luku

 

1 Vaan minä sanon, että onko Jumala karkoittanut kansansa? Ei näin, sillä myös minä olen Israelista, Abrahamin siemenestä, Benjaminin sukukunnasta.

(Tässä käytetty sana dahak on maasta karkottamista, kreikka käyttää hylkäämistä. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi שבקה)

2 Ei Jumala karkottanut kansaansa, sellaista, jonka hän alusta asti tunsi, vai ettekö te tunne kirjoitusten kautta, mitä Elia sanoi, kun valitti Jumalalle Israelista ja sanoi,

3 Herrani, sinun profeettasi he ovat tappaneet, ja pyyhkineet pois sinun alttarisi, ja minut yksin on jätetty, ja he etsivät minun sieluani!

(Myös kreikassa on ”sielu”. Lainaus ei mene sanatarkasti 1Kun.19:10 mukaan.)

4 Ja hänelle oli ilmestyksen kautta sanottu, että ”katso, minä olen jättänyt omalle sielulleni seitsemän tuhatta miestä, ne, jotka eivät ole polvillaan siunanneet eivätkä palvoneet Baalia”.

(Siunaaminen puuttuu kreikasta. Ilmestyksen tilalla on khrematismos, sana vain tässä. Se käännetään yleensä vastaukseksi, mutta ei sitä varsinaisesti ole.)

5 Siten myös tässä ajassa, on jätetty jäännös, sen siunauksen valinnan mukaan.

6 Mutta jos se on siunauksen kautta, se ei ole teoista, muutenhan siunaus ei ole siunaus. Mutta jos se olisi tekojen kautta, se ei ole siunauksesta, muutenhan se teko ei olisi teko.

(Useat kreikan käsikirjoitukset menevät tämän mukaan, mutta mm. Sinaiticus ja Critical lyhyemmin)

7 Sen tähden, mitä se on? Että Israel etsi, eikä löytänyt, mutta valitut ovat löytäneet, mutta ne muut ovat sydämissään sokeutuneita?

(Yksikään kreikan teksti ei mainitse sydämiä, vaan menee paatumisen mukaan.)

8 Niin kuin kirjoitettu on, että ”Jumala antoi heille sokaistumisen hengen, ja silmät, etteivät tutkisi itseään, ja korvat, etteivät kuulisi”, juuri tähän päivään saakka.

9 Ja vielä David sanoo, ”heidän pöytänsä on oleva heidän edessään ansa, ja heidän palkkansa on oleva kompastukseksi”.

(Muuten sanatarkka lainaus peshitta psalmi 69:23, mutta Codex Ambrosianus jättää lamed-kirjaimen pois ansan edestä.)

10 Pimentyköön heidän silmänsä, etteivät näkisi, ja olkoon heidän selkänsä koko ajan taipuneet.

(Tämä menee tarkasti peshitta psalmi 69:24 mukaan.)

11 Mutta minä sanon, että kompastuivatko he niin kuin langenneet? Ei näin, vaan sen heidän kompastumisensa kautta on elämä muille kansakunnille, heidän intohimoaan varten.

12 Ja jos se heidän kompastumisensa oli rikkaus maailmalle, ja heidän syyllisyytensä rikkaus kansakunnille, sen tähden, kuinka paljon olisikaan heidän täydellisyytensä!

13 Mutta teille, kansakunnille, minä sanon, että ollessani muiden kansakuntien apostoli, minä kirkastan palvelutehtävääni.

14 Että ehkä herättäisin kateuteen sukulaisiani, ja saisin joitakin heistä elämään.

15 Sillä jos se heidän hylkäämisensä oli maailman liitoksi, sen tähden, kuinka paljon onkaan heidän palaamisensa, ellei elämää kuolleista?

16 Mutta jos ensihedelmä on pyhä, on myös taikina, ja jos juuri on pyhä, ovat myös oksat.

17 Ja jos sinut on leikattu pois oksista, ja sinä, joka olet metsän oliivipuu, olet tullut oksastetuksi heidän paikkaansa, ja otat osaa samasta juuresta ja sen oliivipuun lihavuudesta,

(Jae käyttää paljon aramealle ainutlaatuista sanoilla taiteilua, pois leikattu viittaa sanana pääsiäisuhriin, metsä Jumalan poikaan, dukta, paikka, temppeliin, lihavuus Herran nimeen, juuri kutsumiseen.)

18 Älä kerskaile yli oksien, mutta jos kerskailet, sinä et ole se juuren kannattelija, vaan se juuri kannattelee sinua.

19 Ja ehkä sinä sanot, että ”oksat leikattiin pois, että minut oksastetaan niiden paikalle”

20 Kaunista! Nämä leikattiin pois, koska he eivät uskoneet. Mutta sinä olet seisonut uskollisuudessa, älä kohoa ajatuksissasi korkealle, vaan kunnioita.

21 Sillä jos Jumala ei luonnollisiakaan oksia säälinyt, ei hän varmasti ole säälivä sinuakaan.

22 Sen tähden, nähkää hänen ihanuutensa ja kovuutensa. Jumalan kovuus niiden ylle, jotka lankesivat, mutta ihanuus sinun yllesi, jos vain pysyisit siinä ihanuudessa. Ja jos et, sinutkin leikataan pois.

23 Ja jos he eivät pysyisi sellaisen uskollisuuden jatkamisessa, myös heidät oksastetaan, sillä Jumala pystyy heidät jälleen oksastamaan.

24 Sillä jos sinä, joka olet siitä metsän oliivipuusta, joka luonnossasi olet oksastettu, ja joka luonnon vastaisesti olet oksastettu hyvään oliivipuuhun, sen tähden, kuinka paljon se onkaan, jos nämä oksastetaan siihen heidän luonnolliseen oliivipuuhun!

25 Sillä minä tahdon, veljeni, että te tuntisitte tämän salaisuuden, että ette olisi viisaita omien sielujenne mietteissä, että Israelin sydän on vähäksi aikaa paadutettu, kunnes tulee sisälle se kansojen täyteys.

(Sanavalintana heidät on paadutettu siitä ”asemasta”. Kansojen täyteys on tässä, sekä Delitzschillä,1Moos.48:19 sanatarkka lainaus Jaakobin profeetallisesta siunauksesta Efraimille, jota länsimaisella tyylillä ajattelevat kääntäjät eivät ota huomioon. ”Salaisuudet” olivat ne opetukset, joita ei ollut hyvä puhua kaikelle kansalle synagoogassa. Asiayhteys jatkuukin Jaakobista;)

26 Ja silloin koko Israel on elävä. Samoin kirjoitettu on, että ”Zionista on tuleva lunastus, ja kääntävä sen vääryyden pois Jakobista”.

27 Ja silloin heille on oleva se liitto, joka on minun luotani, kun minä annan anteeksi heidän syntinsä.

28 Mutta evankeliumissa he ovat vihollisia teidän tähtenne, ja siinä valitsemisessa he ovat rakkaat, niiden isien tähden.

29 Sillä Jumala ei muutu lahjoissaan ja kutsumisissaan.

30 Sillä samoin myös te olitte tottelemattomat Jumalan edessä, ja nyt teidät on armahdettu, heidän tottelemattomuutensa tähden,

31 siten myös nämä nyt tottelemattomat pääsevät armoon, joka on teidän yllänne, että myös heidän yllään olisivat ne armot.

32 Sillä Jumala sulki jokaisen siihen tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.

33 Oi sitä Jumalan rikkauden syvyyttä ja viisautta ja tietoa, ihmiselle tutkimattomia tuomioitaan ja hänen jäljittämättömiä teitään!

34 Sillä kuka on tuntenut Herran ajatuksen, tai kuka oli hänen neuvonantajansa?

35 Ja kuka on hänen edessään antanut hänelle, ja sitten saanut häneltä?

36 Koska kaikki on hänestä, ja kaikki on hänessä, ja kaikki on hänen kädessään. Hänen ovat ylistykset ja siunaukset, aina ja iankaikkisesti, amen.

(Tässäkin jakeessa, siunaukset puuttuvat kreikasta, vaikka kyseessä on hebrean ja aramean tärkein siunausta tarkoittava sana.)

 

 12 luku

 

1 Sen tähden, minä pyydän teitä, veljeni, Jumalan armon kautta, että nostaisitte alttarille teidän ruumiinne, joka on se elävä ja pyhä uhri, ja Jumalalle vastaanotettava, sanavalmiin palvelutyön kautta.

(Uhrin kanssa käytetty kuum, ”nousta”, on aina uhrin nostamista alttarille. Kaikki feminiinimuodossa, viittaa aramean lukijalle siihen morsiamen suuntaan. Järjellinen on myös ”sanavalmis”. Kreikka ei käytä jakeessa tavallista armoa.)

2 Älkääkä jäljitelkö tätä maailmaa, vaan muuttukaa sen teidän ajatustenne uudistuksen kautta, ja erottakaa sellainen, mikä on se Jumalan hyvä ja vastaanotettava ja täydellinen tahto.

(Jae on käskymuoto sekä tässä, että kreikassa.)

3 Mutta minä sanon teille kaikille sen siunauksen kautta, joka minulle on annettu, ettette ajattelisi kenestäkään yli sen, mitä täytyy ajatella, vaan ajattelisitte kohtuullisesti, jokainen sen mukaan kuin Jumala on hänelle uskollisuutta mitalla jakanut.

(Kreikassa hyperfroneo, joka kääntää katseet omaan itseensä, arameassa vähän laajempi näkökulma. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässäkin olisi ”ajatella itsestään”.)

4 Sillä samoin kuin yhdessä ruumiissa meillä on monta jäsentä, eikä niitä kaikkia jäseniä varten ole vain yksi tehtävä,

5 Siten myös me, joita on monta, olemme yksi ruumis Messiaassa, mutta yhdessä me olemme toinen toistemme jäseniä.

6 Vaan meillä on vaihtelevia lahjoja, sen meille annetun siunauksen mukaan. On profetiaa, hänen uskollisuutensa mitan mukaan

7 ja on palvelutyön, hänen palvelutyönsä mitan mukaan, ja on opettajan, hänen opettamisensa mitan mukaan.

(Jae on jatkoa edelliselle ja siksi menee ”hänen mittansa mukaan”.)

8 Ja on lohduttajan, hänen lohdutuksensa mukaan, ja antajan, rehellisyydessä, ja johtajan, ahkeruudessa, ja ystävän, riemullisuudessa.

9 Älköön teidän rakkautenne olko petollista, vaan että inhoaisitte pahaa ja pitäisitte kiinni hyvästä.

10 Olkaa ystävällisiä veljillenne, ja rakastakaa toinen toistanne, kunnioittakaa toinen toistanne pitäen heitä teidän edellänne.

11 Olkaa ahkerat, älkääkä laiskat, olkaa hengessä tuliset, palvelkaa teidän Herraanne.

(Palveleminen on tässäkin papillista palvelutehtävää. Hengessä kiehuva, kuuma.)

12 Olkaa toivossanne iloiset, olkaa kärsimyksissänne toiveikkaat, olkaa totuudenmukaiset rukouksessa.

(Toiveikas sevar, toivo-sanasta, totuudellinen amen-sanasta.)

13 Ottakaa osaa pyhien tarpeisiin. Olkaa muukalaisten ystäviä.

(”Vieraanvarainen” on ihan hyvä suomennos, kuten KR38 sen ilmaisee.)

14 Siunatkaa vainoajianne, siunatkaa, älkääkä kirotko!

(Tämäkin on käsky, toisin kuin edelliset jakeet.)

15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, ja itkekää itkevien kanssa.

16 Ja mitä itsestänne ajattelette, niin myös veljistänne, älkääkä ajatuksissanne miettikö korkeita, vaan huolehtikaa nöyristä, älkääkä olko omissa ajatuksissanne viisaita.

(Myös kreikka menee suunnilleen tämän mukaan, suomalainen ”tyytykää alhaisiin oloihin” on taustaltaan kirkkohistoriallinen käännös. Vanha biblia sanoo tämänkin jakeen paremmin.)

17 Ettekä kenellekään palkitsisi pahaa pahalla, vaan teillä olisi asenteena, että tekisitte hyvää kaikkien ihmisten edessä.

(”Vaan” puuttuu kreikasta ja jae on kahdessa virkkeessä. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, niin olisi myös tässä. 400-luvun Codex Alexandrianus laittaa ”Jumalan ja ihmisten edessä”.)

18 Ja sen mukaan, jos mahdollista teiltä, tehkää rauhaa joka miehen kanssa.

19 Älkääkä olko kostamassa omia sielujanne, rakkaani, vaan antakaa sijaa sille vihalle, sillä kirjoitettu on, että ”jos et tee tuomiota itsellesi, minä toteutan sinun tuomiosi, sanoo Jumala”.

(Aramean teksti lainaa tässä jotain meidän aikanamme tuntematonta kohtaa. Lainaus ei ole peshitasta, targumeista eikä tavallisesta hebrean raamatusta, vaan jostain muusta.)

20 Ja jos vihamiehesi on nälkäinen, syötä häntä, ja jos janoinen, juota häntä, ja jos näin tekisit hänelle, sinä pinoat tulisia hiiliä hänen pääkallonsa ylle.

(Merkilleen tarkka lainaus aramean peshitta Sananlaskut 25:21-22)

21 Älkää tulko pahuuden voittamiksi, vaan voittakaa se pahuus hyvyyden kautta.

 

 13 luku

 

1 Kaikki sielut, olkaa alamaiset ylemmille käskyvalloille, sillä ei ole käskyvaltaa, joka ei ole Jumalasta, ja ne käskyvallat, jotka ovat, ovat Jumalan käskemiä.

(Osa kreikan teksteistä sanoo sielujen tilalla ”elämät” ja viittaa nimenomaan siihen, että kreikka on käännös, koska seemiläisistä kielistä sen voi tulkita niin, erityisesti, jos välissä on esim. latina.)

2 Sen tähden, joka nousee käskyvaltaa vastaan, nousee Jumalan käskyä vastaan, ja nämä, jotka nousevat vastaan, tulevat saamaan tuomion.

(Kreikka lisää ”itselleen”.)

3 Sillä se tuomio ei ole pelon aihe hyvän tekijälle, vaan pahan. Sen tähden, tahdotko sinä, ettet pelkäisi käskyvaltaa? Tee hyvää, ja olet saava siltä sinulle ylistyksen!

(Suomalaisessa KR38 saa kiitoksen, mutta ei edes kreikassa ole niin, vaan ylistys sielläkin. ”Kiittämättömyys on maailman palkka”, sanonta pitää paikkansa.)

4 Sillä hän on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Ja jos teit pahaa, pelkää, sillä ei hän turhaan kanna mukanaan miekkaa, sillä hän on Jumalan palvelija ja sen vihan kostaja niille, jotka tekevät pahaa.

5 Ja tämän tähden meillä on se kehotus, ettemme olisi alamaisia yksin vihan tähden, vaan myös omantunnon tähden.

6 Tämän tähden te veronkin annatte, sillä he ovat Jumalan palvelijoita, jotka näissä pysyvät.

7 Sen tähden, palkitkaa jokaiselle sen mukaan, kuin on velassa; vero, kenelle veroa, ja tullimaksu, kenelle tullimaksu, ja kunnioitus, kenelle kunnioitusta, ja kunnia, kenelle kunnia.

(Kahta erilaista veroa. Toinen vero on ”maksaa”, tuleeko suomalainenkin maksaminen tästä sanasta?)

8 Älkääkä olko kenellekään velassa, muuta kuin rakastamaan toinen toistanne, sillä joka rakastaa ystäväänsä, täyttää sen kirjoitetun sanan.

9 Sillä se, joka sanoo, että älä tee aviorikosta, äläkä tapa, äläkä varasta, äläkä valehtele, ja jos on toinenkin käsky, myös se täyttyy tässä sanassa, että ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin sieluasi.”

10 Rakkaus ei harjoita pahuutta lähimmäiselleen, koska rakkaus on sen kirjoitetun sanan täyttymys.

11 Ja tietäkää myös tämä, että se aika ja se hetki herätä unestamme on nyt, sillä se meidän elämämme on meitä lähellä, enemmän kuin uskomme alussa.

12 Yö on siis ohi, ja se päivä on lähellä, sen tähden, sivuun meistä ne pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varusteisiin!

13 Ja vaeltakaamme kohtuudessa, niin kuin päivällä, ei juhlimisessa eikä juopumuksessa, eikä saastaisessa makuuhuoneessa, eikä kateudessa ja riidassa.

(”Saastainen” puuttuu kreikasta.)

14 Vaan pukeutukaa meidän Herraamme, Jeshuaan, Messiaaseen, älkääkä pitäkö huolta teidän lihanne himoista.

 

14 luku

 

1 Sellaiselle, joka on ikään kuin heikko siinä uskollisuudessa; antakaa hänelle käsi, älkääkä olko jakautuneita niissä teidän väittelyissänne.

(Kreikassa ennemmin ”ottakaa hänet vastaan”, aramea taas pyytää auttamaan, ojentamaan käden.)

2 Sillä, se, jolla on usko, voi syödä kaikkea, ja joka on heikko, syököön kasviksia.

3 Sillä hän, joka syö, älköön halveksiko häntä, joka ei syö, ja hän, joka ei syö, älköön tuomitko häntä, joka syö, sillä Jumala on hänen lähellään.

4 Sinä, kuka sinä olet, joka tuomitset työntekijää, joka ei ole sinun omasi? Jos hän seisoo, hän seisoo herralleen, ja jos hän lankeaa, hän lankeaa herralleen. Mutta hän onkin seisova, sillä hänen Herransa ojentautuu ottamaan häntä kädestä pitääkseen hänet pystyssä.

(Kaikissa kreikan teksteissä ”toisen työntekijää”, jos teksti olisi kreikasta käännetty, niin olisi tässäkin.)

5 On päivän toisesta päivästä tuomitsevaa, ja kaikkien päivien tuomitsijaa, mutta olkoon jokainen varma niissä oman sielunsa mietteissä.

6 Joka ajattelee jotain päivää, ajattelee Herralleen, ja jokainen, joka ei ajattele jotain päivää, ei ajattele. Ja joka syö, hän syö Herralleen, ja kiittää Jumalaa. Ja joka ei syö, ei syö Herralleen, ja kiittää Jumalaa.

7 Sillä ei kukaan meistä ole omaa sieluaan varten, eikä kukaan kuole omaa sieluaan varten.

8 Koska, jos me elämme, me elämme meidän Herrallemme, ja jos me kuolemme, sen kuolemme Herrallemme. Ja sen tähden, jos me elämme, ja jos me kuolemme, me olemme meidän Herramme.

(Herramme omat, on oikein suomalaisessa mutta ei kuulu tekstiin varsinaisesti. Kreikasta puuttuu ainakin ja - sana ennen ”sen tähden”. Elämä loppulauseessa monikko, sisältää tulevankin elämän.)

9 Tämän tähden myös Messias kuoli, ja elää, ja nousi, että hän olisi kuolleiden ja elävien Herra.

10 Mutta sinä, mitä sinä tuomitset veljeäsi, tai myös sinä, miksi halveksit veljeäsi, sillä me kaikki tulemme seisomaan Messiaan puhujakorokkeen edessä.

11 Niin kuin kirjoitettu on, että ”niin kuin minä elän, sanoo Herra, että jokainen polvi on taipuva minulle, ja jokainen kieli on vannova minulle”.

(Jesaja 45:23 lainaus ei mene tarkasti yhdenkään tuntemamme version mukaan.)

12 Siis jokainen meistä antaa Jumalalle vastauksen oman sielunsa puolesta.

(Kreikan teksteissä on suuri määrä pieniä lukueroja tässä jakeessa, ja se viittaa epävarmuuteen siitä, kuinka jae tulisi kirjoittaa. Ajatus kuitenkin sama.)

13 Älkää siis tuomitko toinen toistanne, vaan tätä runsaasti tuomitkaa, ettette asettaisi veljellesi kompastusta.

14 Sillä minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeshuassa, ettei mikään asia ole

itsessään saastunutta, mutta sellaiselle, joka miettii, mikä olisi hänelle epäpuhdasta, se on yksin hänelle epäpuhdasta.

15 Mutta jos sinä syötävän tähden murehdutat veljeäsi, et ole vaeltamassa rakkaudessa. Älä tuhoa syötäväsi kautta häntä, jonka tähden Messias kuoli.

16 Älkääkä antako meidän hyvämme olla pilkattuna.

17 Sillä Jumalan kuningaskunta ei ole syömistä ja juomista, vaan puhtautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä.

18 Sillä joka näissä palvelee Messiasta, on Jumalalle kaunis, ja ihmislasten edessä kelvollinen.

(Kelvollinen; koeteltu, tutkittu. Palveleminen on ennen kaikkea seurakunnassa. Sanaa käytetään ensimmäisen kerran targumeissa Melkisedekin yhteydessä.)

19 Nyt, juoskaamme rauhan perässä, ja toinen toistemme rakentumisen perässä.

(Rakennus on ihan konkreettista rakentamista, tämä ei ole vertauskuvallista. Kreikka aloittaa jakeen ”sen tähden siis” tjsp., joten ”nyt”-sanan tilalla pitäisi olla xxxxx.)

20 Älkäämme syötävän tähden tuhotko Jumalan tekoja! Sillä kaikki on puhdasta, mutta huonoa sille miehelle, joka syö kompastuen.

(Kreikka menee hyvin tarkasti tämän mukaan, paitsi Codex Sinaiticus lisää ”puhdasta puhtaille”.)

21 On kaunista, ettei söisi lihaa, eikä joisi viiniä, eikä mitään, minkä kautta veljemme kompastuvat.

(Suomalainen jae käännetty KJV:n mukaan, ja yllättäen KJV menee tässä Bysantin kreikan mukaan.)

22 Pidä sinä Jumalan edessä se uskollisuus, joka sinun sielussasi on. Hänen siunauksensa sille, joka ei tuomitse sieluaan sellaisessa asiassa, jonka hän osaa erottaa!

23 Sillä sellainen, joka on jakaantunut, ja syö, on syyllinen, koska se ei ole siinä uskollisuudessa. Sillä kaikki, mikä ei ole siitä uskollisuudesta, on syntiä.

(Origeneen kopiossa 200-luvulta, kirje loppuu tähän.)

 

15 luku

 

1 Sen tähden, me voimalliset, olemme velassa kantamaan voimattomien heikkouksia, eikä kaunistamaan itseämme.

2 Vaan kukin meistä kaunistakoon lähimmäistään hyvän kautta, niin kuin rakentumiseksi.

3 Koska ei Messiaskaan omaa sieluaan kaunistanut, vaan niin kuin kirjoitettu on, että ”sinun pilkkaajiesi pilkka lankesi minun päälleni”.

(Sanatarkasti aramean peshitta Psalmi 69:10 jakeesta.)

4 Sillä kaikki, mitä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meidän opetukseksi, että siinä kärsivällisyydessä, ja kirjoitusten lohdutusten kautta meillä olisi toivo.

5 Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala on antava teille yhtäläisyyttä, arvostaaksenne toinen toistanne Jeshuan, Messiaan kautta.

(Kreikan teksteissä”– ssa/kautta” on laitettu ”mukaan”, joka olisi arameassa xxxxx.)

6 Että yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isää.

7 Tämän tähden lähestykää ja kannatelkaa toisianne, kuten myös Messias on ottanut teidät lähelle sitä Jumalan kirkkautta.

(Kannattelu, tukeminen on lähinnä sanhedrinin edessä toisen puolustamista, sekä toiselta merkitykseltään kuorman kantamisessa auttamista. Ajatus puuttuu kokonaan kreikasta. Osa kreikan teksteistä laittaa ”teidät lähelle”, ”meidät”, toisin sanoen xxxxx tilalla xxxxx.)

8 Mutta minä sanon, että Jeshua, Messias, palveli ympärileikattuja, Jumalan totuuden puolesta, niin että se niiden isien lupaus varmistuisi.

9 Ja kansakunnat ylistäisivät Jumalaa sen ystävyyden puolesta, joka oli heidän yllään, niin kuin kirjoitettu on, että ”minä tunnustan sinua kansakunnissa, ja laulan sinun nimellesi”.

(Muuten peshitta Psalmi 18:50 lainaus, mutta siellä on ”tunnustan minun Herraani”.)

10 Ja taas se sanoo, ”riemuitkaa, kansakunnat, hänen kansansa kanssa!”

11 Ja taas se sanoo, ”ylistäkää Herraa, te kaikki kansakunnat, ylistäkää häntä, kaikki ihmiset!”

12 Ja vielä Ishaia sanoo, että ”Ishai’n juuri on tuleva, ja nouseva, oleva kansakuntien johtaja, ja hänen ylleen kansakunnat asettavat toivonsa”.

13 Mutta toivon Jumala on täyttävä teidät kaikella ilolla ja rauhalla, uskollisuudessa, että te enentyisitte hänen toivossaan, pyhän hengen voimassa.

14 Mutta minä olen varma myös teistä, minun veljeni, että te myös olette täynnä sitä hyvyyttä, ja olette täynnä kaikkea hänen tuntemistaan, ja te pystytte toisiakin ohjaamaan.

(Hei - kirjain ”kaiken” lopussa, yhdistettynä ”siihen tuntemiseen”, on ”hänen tuntemistaan”.)

15 Mutta minä kirjoitin teille vähän, rohkeasti, veljeni, että muistuttaisin teitä sen siunauksen kautta, joka minulle on Jumalalta annettu.

16 Että minä olisin Jeshuan, Messiaan palvelija kansakunnissa, ja olisin Jumalan evankeliumin palvelija, että se kansakuntien lahja olisi vastaanotettava ja pyhitetty, pyhän hengen kautta.

17 Sen tähden, minulla on ylpeyttä Jeshuan, Messiaan kautta, Jumalan luona.

18 Sillä en minä uskalla sanoa sellaista, mitä ei Messias olisi minun käteni kautta harjoittanut muiden kansakuntien kuuliaisuutta varten, sanassa ja teoissa.

19 Merkkien ja ihmeiden voimassa, ja Jumalan hengen voimassa, siten, että Jerusalemista minä olen kiertänyt Ilyrikon’iin saakka, ja täyttänyt Messiaan toivon sanoman saattamista.

20 Minä ahkeroin toivon sanoman saattamisessa siellä, missä ei Messiaan nimeä ole kutsuttu, etten rakenna vieraalle perustukselle.

(Vieras tulee targumeista, jossa Naadab ja Abihu tuovat tällaista tulta ja se on sanavalinnan merkitys sekä Paavalille, että kirjeen vastaanottajalle. Sama ajatus kreikassakin, septuagintan mukaan.)

21 Vaan niin kuin kirjoitettu on, että ”ne, joille ei ole hänestä puhuttu, saisivat nähdä hänet, ja ne, jotka eivät ole kuulleet, tulisivat vakuuttuneiksi”.

22 Tämän tähden minä olen ollut estetty monia kertoja tulemasta teidän luoksenne.

23 Mutta nyt, koska minulla ei ole paikkaa niissä maakunnissa, ja minä monia vuosia olin halunnut tulla teidän luoksenne,

24 Että kun minä menen Hispaniaan, minä toivon tulevani ja näkeväni teidät, ja että te liittyisitte minuun sinne, kun olen saanut edes jonkin verran riemuita teidän näkemisestänne.

(”Monesta vähän”, ”edes jonkin verran”, aramean sanonta.)

25 Mutta nyt minä menen Jerusalemiin palvelemaan niitä pyhiä.

26 Sillä nämä, jotka ovat Makedoniassa ja Akaiassa, tahtoivat ottaa osaa niiden pyhien köyhien kanssa, jotka ovat Jerusalemissa.

(Aramea käyttää taas sellaista sanamuotoa, jossa näkyy, että he tahtoivat tätä yksimielisesti. Muuten asian olisi voinut ilmaista toisellakin tavalla.)

27 Koska he tahtoivat, ollessaan myös velalliset heille. Sillä jos muut kansakunnat ovat hengellisissä osanottajia heidän kanssaan, he ovat velalliset myös palvelemaan heitä maallisissa.

28 Sen tähden tämä, että kun olen saanut täytetyksi ja sinetöin nyt heille tämän hedelmän, minä kuljen teidän ohitsenne Hispaniaan.

29 Mutta minä tiedän, että kun minä tulen teidän luoksenne, minä tulen siinä Messiaan evankeliumin siunauksen täyteydessä.

(Vain neljä kreikan käsikirjoitusta mainitsee ”evankeliumin”.)

30 Mutta minä pyydän teitä, veljeni, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta, ja hengen rakkauden kautta, että raataisitte minun puolestani rukouksessa Jumalalle.

31 Että minä olisin pelastettu niistä tottelemattomista, jotka ovat Jehud’ssa, ja se palvelutyö, jota minä kuljetan niille pyhille, jotka ovat Jerusalemissa, otettaisiin kauniisti vastaan

32 Ja minä tulen teidän luoksenne ilossa, Jumalan tahdossa, ja saisin levähtää teidän kanssanne.

(Kreikan teksteistä osa sanoo ”Herran Jeesuksen” tai ”Kristuksen” tahdossa.)

33 Mutta rauhan Jumala on oleva teidän kaikkien kanssa, amen!

 

16 luku

 

1 Mutta minä jätän teille sisaremme Foibe’n, joka on Kenkrean seurakunnan palvelijatar.

(Arameassa siis kirjeen perille toimittaja jää Rooman seurakunnan palvelukseen näillä saatesanoilla.)

2 Että ottaisitte hänet vastaan meidän Herrassamme, niin kuin pyhille on puhdasta, ja kaikessa tahdossa, jota hän pyytää teiltä, häntä tukisitte, koska myös hän on ollut tukemassa monia; minuakin.

3 Lähettäkää ”shalom!” Priskillalle ja Akelos’lle, palvelijoille, jotka ovat minun kanssani Jeshuassa, Messiaassa.

(Kreikka käyttää auttaja, kanssapalvelija. Aramean sana merkitsee papillista ja vaivannäköä yhdessä.)

4 Että he, nämä, antoivat omat niskansa minun sieluni puolesta, enkä ainoastaan minä kiitä heitä, vaan myös ne kaikki kansakuntien seurakunnat.

(Myös kreikka käyttää jakeessa ”sielua”.)

5 Ja antakaa ”shalom!” seurakunnalle, joka on heidän talossaan. Lähettäkää rauhaa Epentos’lle, minun rakkaani, sellainen, joka on Akaia’n ensimmäinen, Messiaassa.

(Vain neljä kreikan käsikirjoitusta sanoo Akaia, muissa ”Aasia”. Akaian; xxxxx, Aasian; xxxxx.)

6 Lähettäkää rauhaa Marialle, sellaiselle, joka on paljon ollut teidän keskuudessanne.

(Maria on latinankielinen naisen nimi.)

7 Lähettäkää ”shalom!” Andronikos’lle ja Junialle, sukulaiseni, jotka olivat vankeja minun kanssani, ja heidät tunnettiin apostolien kautta, ja he olivat ennen minua Messiaassa.

(Aramean olivat tunnettuja, xxxxx, on kreikassa ajateltu suuriarvoisiksi, joka voisi olla xxxxx.)

8 Lähettäkää ”shalom!” Amfilios’lle, minun rakkaani, meidän Herrassamme!

9 Lähettäkää ”shalom!” Urbanus’lle, joka on palvelija meidän kanssamme Messiaassa, ja Estakus’lle, minun rakkaalleni.

10 Lähettäkää ”shalom!” Apela’lle, valittu meidän Herrassamme! Lähettäkää ”shalom” Aristobolos’n perhekunnalle.

11 Lähettäkää ”shalom!” Herodion’lle, minun sukulaiselleni. Lähettäkää ”shalom!” Narkissos’n perhekunnalle, niille, jotka ovat meidän Herrassamme.

12 Lähettäkää ”shalom!” Trofna’lle ja Trofasa’lle, jotka ovat vaivaa nähneet meidän Herrassamme. Lähettäkää ”shalom!” Persis’lle, rakkaalleni, sellaiselle, joka on paljon ollut Herramme kanssa.

13 Lähettäkää ”shalom!” Rufus’lle, valittu meidän Herrassamme, ja hänen äidilleen, ja minunkin.

(Aramea ei tuo ainakaan suoraan esiin suomalaisen ”joka on kuin äiti minullekin” – ajatusta.)

14 Lähettäkää ”shalom!” Asynkritos’lle ja Plagon’lle, ja Hermaalle ja Patraballe, ja Hermi’lle ja veljille, jotka ovat heidän kanssaan.

15 Lähettäkää ”shalom!” Filologus’lle ja Julialle, ja Nardus’lle ja hänen sisarelleen, ja Olympalle, ja kaikille niille pyhille, jotka ovat heidän kanssaan.

16 Lähettäkää ”shalom!” toinen toisellenne pyhän suudelman kautta. Me lähetämme ”shalom!” kaikille Messiaan seurakunnille.

17 Mutta minä pyydän teistä, veljeni, että varoisitte niitä, jotka aiheuttavat jakaantumista ja estettä, sen opetuksen ulkopuolella, jonka te olette oppineet; että pysyisitte heistä kaukana.

(Kreikassa on ”pitää silmällä”, aramean varoisitte xxxxx on luettu xxxxx, ”katsotte”?)

18 Sillä ne, jotka tällaisia ovat, eivät palvele meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta, vaan heidän vatsaansa, ja eksyttävät suloisilla sanoilla ja siunauksilla niitä sydämiä, jotka ovat oikeita.

19 Mutta se teidän kuuliaisuutenne on tullut tunnetuksi joka miehelle. Sen tähden minä iloitsen teistä, ja minä tahdon, että te olisitte viisaat hyvyyteen ja nuhteettomat pahuuteen.

(Kreikan akeraios ”viattomat” (3xUT) nuhteettoman tilalla ei tuo lainkaan esiin hebrealaisen raamatun ajattelutapaa, thammim on ”nuhteeton, täydellinen” pitkin raamattua.)

20 Mutta rauhan Jumala on pian murskaava satanan teidän jalkojenne alle! Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus olkoon teidän kanssanne.

21 Teille lähettävät ”shalom!” Timoteus, se palvelija, joka on minun kanssani, ja Lukius ja Aison, ja minun sukulaiseni Sosipatros.

22 Minä, Tertius, lähetän ”shalom!” teille, minä, joka kirjoitin sen kirjeen meidän Herramme kautta.

(Aramea ei sano ”tämän kirjeen”, mutta kirje on määrätyssä muodossa, vastaanottajat tietävät ainakin, mistä kirjeestä on kyse.)

23 Gaius,  minun vastaanottajani, ja koko seurakunnan, lähettää ”shalom!”. Erastus, kaupungin suurmies, Kvertuksen veli, lähettää ”shalom!”

24 Mutta Jumalalle, hänelle, joka pystyy tekemään teille todellisemmaksi, minun evankeliumini kautta, sen, jota on julistettu Jeshuasta, Messiaasta, sen salaisuuden paljastumisen kautta, joka maailman ajoilta on ollut salattuna.

(Jumalan poika, Messiaskuningas, oli ja on edelleen, juutalaisuuden suurin ”salaisuus”. Jakeet menevät arameassa eri järjestyksessä tässä lopussa. Kreikka ei käytä ”salattua”, vaan ennemmin ”äänetöntä”. Loppujakeissa on kreikassa niin paljon lukueroja, että näissä on selkeästi ollut kiire tai epäselvyyksiä.)

25 Mutta on nyt paljastettu tässä ajassa, profeettojen kirjoitusten kautta, ja iankaikkisen Jumalan käskyjen kautta, tehty tunnetuksi kaikille kansakunnille, sen uskollisuuden kuuliaisuudelle.

26 Hänen, joka yksinään on viisas, olkoon kirkkaus, Jeshuan, Messiaan kautta, aina ja iankaikkisesti, amen.

27 Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus teidän kaikkien kanssa! Amen.

 

Käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Selityksissä olevat arameankieliset kirjaimet on korvattu merkinnällä xxxxx, koska niitä on niin vaikea laittaa tällä kirjoitusohjelmalla oikein. Kirjaimia ymmärtävä voi katsoa kääntäjän alkuperäisestä käännöksestä edellä olevasta linkistä!

 

Uuden Testamentin käännösvertailut aramea ja KR38  https://ut-vertailut.blogspot.com/


Paavalin kirje Roomalaisille, kääntäjän alkusanat

 ”Kirjoitettu Korintossa, ja lähetetty Foebe’n, uskollisen työntekijän käsien kautta” on arameassa viimeinen rivi.

Tämä ei ole kreikasta käännetty, eikä kreikka tästä, lukueroja on niin paljon. Critical Text 1920 mukaan.

Minulle näytettiin Tiberiassa synagogassa kartta temppelin aikaisista juutalaisten siirtokunnista, ja Roomassa oli yksi maailman suurimmista. Ja siellä käytettiin hepreaa ja arameaa. Apt.28:15, 17 ”veljet” viittaa muihin messiaanisiin juutalaisiin.

Suomennettu joulukuu 2014 – tammikuu 2014, korjaukset ja tarkistukset lokakuussa 2018.

http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti