tiistai 18. heinäkuuta 2017

Kolossalaiset

Kirje kolossalaisille

 

1 luku

 

1 Jumalan tahtonsa kautta Messias Jeshuan lähettiläs Paulos ja veli Timotheos.

2 Niille pyhille ja uskollisille veljille, jotka ovat Kolossos’ssa Messias Jeshuassa, rauha olkoon teidän kanssanne, ja Jumalan siunaus!

(Kreikan versiossa on ”isä Jumala”, ja Bysantin tekstissä lopussa vielä ”..ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.”)

3 Me kiitämme Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isää kaiken aikaa ja rukoilemme teidän puolestanne.

(Kreikan versiossa lauseen ajatus on vähän erilainen. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, ”ja rukoilemme” – sanasta pitäisi puuttua ensimmäinen vav-kirjain ja lisätä sen eteen sana ”me”. Paavali ja Timoteus eivät aramean versiossa rukoile koko ajan Kolossan seurakunnan puolesta, vaan kiittävät Jumalaa koko ajan.)

4 Katso, me olemme kuulleet siitä teidän uskollisuudestanne, joka on Messias Jeshuassa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan.

(”Katso”, jakeen alussa puuttuu muiden kielten versioista. Kreikassakin jakeessa on ”Kristus Jeesus” eikä ”Jeesus Kristus”, kuten kreikassa yleensä.)

 5 Sen toivon tähden, joka on teille varjeltuna taivaissa, se, jota te olette alusta asti kuulleet, sen evankeliumin totuuden sanan kautta.

(Tässä ”se toivo” on ikään kuin persoona, ”hän”, ja määräinen muoto. Kuulla on myös ymmärtää ja ojentautua sen mukaan. Evankeliumi on ”toivon sana”, sevar - toivo – sanasta.)

 6 Se, jota teille on julistettu, samoin kuin koko maailmaan, ja se kasvaa ja antaa hedelmää; samoin myös teissä on ollut siitä päivästä lähtien, kun olette kuulleet ja ymmärtäneet Jumalan siunauksen, totuudessa.

7 Niin kuin te olette oppineet Epafra’lta, meidän rakkaalta työtoveriltamme, häneltä, joka on teidän puolestanne Messiaan uskollinen palvelija.

(Aramea tuo kauniisti esiin, kuinka hedelmä, fara, muistuttaa Paavalia nimestä Epafra.)

8 Ja hän on tehnyt meille tiettäväksi sen teidän rakkautenne, joka on hengessä.

9 Tämän tähden me myös siitä päivästä lähtien, kun sen kuulimme, emme ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja pyytämästä, että tulisitte täyteen Jumalan tahdon tuntemista, kaikessa viisaudessa ja kaikessa hengen ymmärryksessä.

10 Että te vaeltaisitte vanhurskauden mukaan ja kaunistautuisitte Jumalaa varten kaikissa hyvissä teoissa ja tuottaisitte hedelmää, ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa.

(Tämä jae on Paavalin ja profeettojenkin keskeinen sanoma. Vaellus, halaka, vanhurskaudessa. Ei ulkoista kaunistautumista vaan hyvillä teoilla, safir on kaunis. Hedelmän tuottaminen ja Jumalan tuntemisessa kasvaminen, kaikki samassa jakeessa!)

11 Ja kaikessa voimassa saisitte voimaa hänen kirkkautensa suuruuden mukaan, kaikessa kärsivällisyydessä ja pitkämielisyydessä, ja iloiten.

12 Me kiitämme isää Jumalaa, joka on tehnyt meidät arvollisiksi olemaan sen perintöosan osallisia, joka pyhillä on valkeudessa.

(Messiaaniselle ja aramean taitoiselle lukijalle ”valkeus” merkitsee Messiasta, Dan. 2:22.)

13 Ja hän on lunastanut meidät pimeyden käskyvallasta, ja vienyt meidät hänen rakkaan poikansa kuningaskuntaan.

14 Hänen, jonka kautta meille on se lunastus ja syntien anteeksisaaminen.

(Tässä jakeessa kreikan käsikirjoituksista puuttuu ”ja”.)

15 Hän, joka on kuva Jumalasta, jota ei voi nähdä, ja koko luomakunnan esikoinen

(Luotu tulee raamatun alusta, bara, ja kun alussa on ”tulkoon valkeus”, se on arameassa juuri tuo nehor, johon jae 12 viittaa.)

16 Ja hänen kauttaan on luotu kaikki, mitä on taivaissa ja maassa, kaikki näkyvä ja kaikki näkymätön, sekä valtaistuimet ja herruudet, sekä korkeat asemat ja käskyvallat. Kaikki ovat hänen kädessään, ja hänen kauttaan luotuja.

17 Ja hän on juuri se, jonka edessä kaikki asiat ovat, ja kaikki pysyy hänen kauttaan.

18 Ja hän on sen ruumiin pää, joka on seurakunta. Hän on se pää, ja esikoinen kuolleista nousseista, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.

(Aikaisemmat kuolleista herätetyt kuolivat uudestaan, Jeesus ei. Seurakunta sanana merkitsee myös hänen todistajiaan, samalla siihen sisältyy odotus hänen tulemisestaan. Ed’atha, ”kunnes tulee...”)

19 Että hänessä asustaisi se kaikki hänen tahtonsa täyteys.

20 Ja hänen kauttaan kaikki on hänen kanssaan liitossa, ja sen ristin veren kautta, omien käsiensä kautta, hän teki rauhan niiden kanssa, jotka ovat maassa tai jotka ovat taivaissa.

21 Myös teille, jotka alussa olitte niitä muukalaisia, ja ajatuksissanne vastustajia, teidän pahojen tekojenne tähden, hän on nyt antanut teille rauhan.

22 Että te hänen lihansa ruumiin ja kuolemansa kautta seisoisitte hänen edessään pyhinä, ilman virhettä ja ilman pahuuksia.

23 Jos te jatkatte siinä teidän uskollisuudessanne, totuuden ollessa teidän perustuksenne, ettekä lähde pois siitä evankeliumin toivosta, siitä, jota olette kuulleet julistettavan kaikessa luomakunnassa taivasten alla, se, jonka palvelijaksi minä, Paulos, olen tullut.

24 Ja minä iloitsen niiden tuskien kautta, jotka ovat teidän tähtenne, ja minä täytän sitä Messiaan kärsimysten puutetta lihassani, sen hänen ruumiinsa puolesta, joka on seurakunta.

(Paavalille luvattiin ne kärsimykset, Apt.9:16, ja viittaa niihin.)

25 Se, jonka palvelijaksi minä olen tullut, sen Jumalan suunnitelman mukaan, joka minulle on annettu, että teidän kauttanne täyttäisin Jumalan sanaa

(Kreikassa suunnitelma on oikonomia, οἰκονομία joka on eräänlaista hallintaa, ja on samalla aramean sanan toinen merkitys, suunnitelma on ensisijainen ja asiayhteyteen sopivampi sana. Kreikan sanaa taas käytetään useissa eri merkityksissä eri kohdissa. En osaa sanoa, miksi suomalaisessa on ”armotalous”. Myös jakeen loppu menee lähes joka käännöksessä eri tavoilla, KJV menee kyllä tämän mukaan.)

26 Se salaisuus, hän, joka oli maailmalta ja sukupolvilta salattu, mutta on nyt paljastettu hänen pyhilleen.

27 Niille, joille Jumala on tahtonut tehdä tunnetuksi, millainen kirkkauden salaisuuden runsaus onkaan kansakunnissa tämä, joka on se Messias, joka on teissä se meidän kirkkautemme toivo.

28 Hän, jota me julistamme, ja opetamme ja kasvatamme kaikkia ihmisiä kaikessa viisaudessa, että jokainen saisi tukea ollakseen kokonaisena Jeshuassa, Messiaassa.

29 Sillä tässä, hänessä, minä myös raadan ja kamppailen sen voiman avulla, jota minulle on annettu.

 

2 luku

 

1 Mutta minä tahdon, että te tietäisitte, millainen tuska minulla on teidän puolestanne, ja niiden puolesta, jotka ovat Laodikiassa, ja niiden muiden puolesta, jotka eivät ole minun kasvojani lihassa nähneet.

2 Että heidän sydämensä rohkaistuisivat, ja he lähestyisivät rakkaudessa kaikkea sitä runsasta varmuutta ja ymmärrystä siinä isän Jumalan salaisuuden, ja Messiaan tuntemisessa.

3 Hän, jossa ovat kätkettyinä ne kaikki sen viisauden ja sen tuntemisen aarteet.

4 Mutta tämän minä sanon, ettei kukaan pettäisi teitä puheen uskottavuuden kautta.

5 Sillä vaikka minä olen lihassa erillään teistä, olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne, ja minä iloitsen siitä, että minä näen teidän yhteen liittymisenne, ja sen teidän todellisen uskollisuutenne, joka on Messiaassa.

6 Sen tähden; sillä tavalla, kuin te olette ottaneet vastaan meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, hänessä vaeltakaa!

7 Kun teidän juurenne vahvistuvat, ja te rakennutte hänen kauttaan, ja nousette uskollisuudessa, siinä, minkä te olette oppineetkin, että hänen kauttaan enentyisitte kiittämisessä.

(Vahvistua, sanatarkasti ”tulla todellisemmaksi”, rakennus bnaa viittaa sen ajan kirjoituksissa aina siihen erämaavaelluksena säädettyyn ilmestysmajaan. Nousta, kum-verbistä...)

8 Varokaa, ettei kukaan teitä vahingoittaisi filosofian kautta, ja sellaisen tyhjän petoksen kautta, niin kuin ihmisten oppi on, ja niin kuin maailman toimintatavat, eikä niin kuin on Messias.

(Filosofia on määräisessä muodossa, eli Paavali, ja lukija tiesivät tarkalleen, mitä tarkoitetaan. Stoalaista?)

 9 Sillä hänessä asuu se jumaluuden koko olemuksen täyteys.

(Gushma on ”aine, olemus”, ehkä jollain tavalla ruumiskin, mutta sanatarkasti ei siis ”ruumiillisesti” tietenkään, koska Herra on ylösnousemusruumiissaan, eikä tällaisessa...Ruumiillisesti olisi פגראית)

10 Ja hänen kauttaan te myös tulette täydellisiksi, hänen, joka on niiden kaikkien hallitusten ja käskyvaltojen pää.

11 Ja hänen kauttaan teidät on ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan poistamalla se synnin liha, Messiaan ympärileikkauksen kautta.

12 Ja te olitte haudatut hänen kanssaan kasteessa, ja sen kautta te nousitte hänen kanssaan, kun te uskoitte siihen Jumalan voimaan, joka nosti hänet kuolleista.

13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet syntienne ja lihanne ympärileikkaamattomuuden kautta, hän on tehnyt eläviksi hänen kanssaan, ja hän on päästänyt kaikista meidän synneistämme.

14 Ja oman valtansa kautta hän otti pois meidän velkamme kirjoituksen, sen, joka oli meitä vastassa, ja otti sen pois tieltä, ja naulasi sen ristiinsä.

(Vastustaminen on sanatarkasti (vaelluksen) tiellä vastaan tulemista, ja tien tukkimista, ja kirjoitus otettiin pois tieltä. Pois ottaminen on kasvin juuriltaan kitkemisestä.)

15 Ja oman ruumiinsa lähettämisen kautta hän hajotti hallituksia ja käskyvaltoja, ja hänen olemuksensa kautta he ovat avoimen häpeän alaisia.

(Sanavalinnat voivat viitata henkivaltoihin.)

16 Älkää sen tähden ystävystykö syötävän ja juotavan kautta, tai juhlien ja uudenkuun ja sapatin väittelyiden kautta.

(Tässä käytetty sana david on ystävyyttä, ei tuomitsemista! Arameassa Paavali on sitä mieltä, etteivät uskonnolliset tavat saisi pelkästään olla se yhdistävä tekijä. ”Teitä tuomitko” olisi arameasta kreikkaan luettuna נדודכון vs. נדינכון, käsin kirjoitetussa hyvin paljon mahdollista, jos vav jätetty vähän lyhyeksi.)

17 Nämä, jotka ovat varjoa niistä tulevista, mutta Messias on se ruumis.

18 Ja ettei kukaan tahtoisi nöyryyden ajatusten kautta syyllistää teitä, että saisi teitä alistetuksi palvelemaan enkeleitä, olettaen jotain sellaista mitä ei näe, ja on turhaan paisunut oman lihansa ruokkimisen kautta

19 Eikä pidä kiinni päästä, hänestä, josta koko ruumis rakentuu ja nousee, jänteiden ja jäsenten kautta, ja kasvaa Jumalan kasvattamana.

20 Sillä jos te olette kuolleet Messiaan kanssa maailman toimintatavoista, miksi te elätte kuin sellaiset, jotka maailmassa tuomitaan?

21 ”Älä sitä lähesty, älä maista, älä ole tekemisissä...!”

22 Sillä nämä ovat katoavaa käyttöä varten ja ihmisten käskyjä ja oppeja!

23 Ja he näyttävät, että heissä on sitä viisauden sanaa, nöyryyden ulkoasun kautta, ja Jumalan pelon, ja ettei se säästä ruumista. He eivät ole kunnian asian puolesta, vaan niiden, jotka ovat lihaa varten käytettäviä.

 

3 luku

 

1 Sen tähden, jos te olette Messiaan kanssa nostettuja, etsikää sitä asemaa, joka on ylhäällä, jossa Messias istuu Jumalan oikealla puolella.

2 Ruokkikaa itseänne sillä, mikä on ylhäällä, eikä sillä, mitä on maassa!

3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Jumalassa, Messiaan kanssa.

4 Ja silloin, kun ilmestyy Messias, joka on meidän elämämme, silloin myös te ilmestytte hänen kanssaan siinä kirkkaudessa.

5 Kuolettakaa sen tähden maalliset jäsenenne; haureus ja saastaisuus, ja heikkoudet ja pahat himot, ja ahneus, joka on epäjumalien kunnioittamista.

6 Sillä näiden tähden tulee Jumalan viha, tottelemattomien lasten ylle!

7 Ja näissä myös te olitte ennen vaeltamassa, kun näissä ahkeroitte.

8 Mutta nyt, poistakaa teistä kaikki nämä; viha, suuttumus, pahuus, pilkkaaminen, saastainen puhe!

9 Älkääkä valehdelko toinen toisellenne, vaan riisukaa se vanha ihminen kaikkien tapojensa kanssa!

10 Ja pukeutukaa siihen uuteen, joka on uudistettu tiedossa Luojan kaltaisuudessa.

11 Jossa ei ole juutalaista tai aramealaista, eikä ympärileikattua, tai ympärileikkaamatonta, eikä kreikkalaista, tai barbaaria, eikä palvelijaa tai vapaata, vaan kaikki ja jokaisessa on hän, Messias.

12 Sen tähden, pukekaa yllenne, niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, armo ja myötätunto ja ystävällisyys, ja ajatusten nöyryys, ja levollisuus, ja hengen pitkämielisyys.

13 Ja kestäkää toinen toistanne, ja antakaa anteeksi toinen toisellenne, ja jos joku on vihastunut lähimmäiselleen, samoin kuin Messias päästi teidät vapaaksi, samoin te myös vapauttakaa.

14 Ja näiden kaikkien kanssa pukekaa yllenne rakkaus, joka on se täydellisyyden side.

15 Ja se Messiaan rauha on hallitseva teidän sydämiänne, sillä hänelle te olette kutsutut, yhdessä ruumiissa, ja olemaan kiitollisia Messiaalle.

16 Hänen sanansa asustakoon rikkaana teissä, kaikessa viisaudessa, ja olkaa opettamassa ja ohjaamassa sielujanne psalmien ja ylistysten kautta, ja hengen laulujen kautta, ja silloin olette siinä siunauksessa, laulaen sydämissänne Jumalalle.

17 Ja kaikki, mitä te harjoitatte sanojen ja tekojen kautta, tehkää se meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, ja olkaa kiitolliset hänen kauttaan isälle Jumalalle.

18 Naiset, olkaa alamaisia teidän aviomiehillenne, niin kuin on vanhurskasta Messiaassa.

19 Miehet, rakastakaa naisianne, älkääkä olko heitä vastaan katkeria!

20 Lapset, kuulkaa vanhempianne joka asiassa, sillä samoin se on kaunista, meidän Herramme edessä.

21 Isät, älkää vihastuttako lapsianne, etteivät he ahdistuisi.

(”Joutua ahtaalle”, sama sana kuin Sananlaskut 24:10.)

22 Palvelijat, kuulkaa kaikissa asioissa ruumiillisia isäntiänne, ei silmien näkemisen kautta, niin kuin ihmisille olisi kaunista, vaan niin kuin on sydämessä oikeaa, ja Herran kunnioittamisessa.

23 Ja kaikki, mitä te teette, tehkää koko sielustanne, niin kuin meidän Herrallemme, eikä niin kuin ihmisille.

24 Ja tietäkää, että te saatte ottaa vastaan palkan meidän Herraltamme, siinä perintöosassa, sillä te palvelette Herraa Messiasta.

25 Mutta väärintekijöille maksetaan sen mukaan, kuin tekee väärin, eikä siellä ole puolueellisuutta.

 

4 luku

 

1 Herrat, kohdelkaa työntekijöitänne tasa-arvoisesti ja puhtaasti, ja olkaa tietoiset siitä, että myös teille on olemassa Herra, taivaissa.

2 Kestäkää rukouksessa valvoen, ja olkaa kiitollisia.

3 Ja rukoilkaa myös meidän puolestamme, että Jumala avaisi meille oven sanan puhumiseen, sen Messiaan salaisuuden, jonka tähden minä olen sidottuna.

4 Että minä sitä paljastaisin ja puhuisin hänestä niin kuin minun tulee tehdä.

5 Vaeltakaa viisaudessa ulkopuolisten luokse, ja tarttukaa tilaisuuteen.

6 Ja olkoon teidän puheenne koko ajan siunaavia, kuin suolalla maustettuja, ja olkaa tietoiset siitä, kuinka teidän tulee toinen toisellenne vastata.

7 Mutta sen, mitä luonani on, teen teille tunnetuksi; Tykikus, rakas veli ja uskollinen palvelija, ja meidän työtoverimme Herrassa,

8 Tämä, jonka minä lähetin teidän luoksenne sitä varten että hän tietäisi, miten asianne ovat ja lohduttaisi teidän sydämiänne.

9 Onesimuksen kanssa, uskollisen ja rakkaan veljen, hänen joka on teidän keskuudestanne, nämä annamme teille tiedoksi, miten meidän asiamme ovat.

10 Teille lähettää rauhaa Aristarkos, vanki, joka on minun kanssani, ja Markus, Barnabaan, hänen setänsä poika, hän, josta teitä onkin opastettu, että jos hän tulee teidän luoksenne, ottaisitte hänet vastaan.

(Bar-Naba oli Aristarkoksen setä?)

11 Ja Jeshua, hän, jota kutsutaan Justukseksi, nämä ovat ympärileikatuista, ja ainoastaan nämä ovat minua auttaneet Jumalan kuningaskunnassa, ja nämä ovat olleet minulle mielihyväksi.

12 Teille lähettää rauhaa Epafra, hän, joka on teistä, Messiaan työntekijä, raataen koko ajan teidän puolestanne rukouksessa, että seisoisitte pystyssä, täydellisinä ja olisitte täynnä kaikkea Jumalan tahtoa.

13 Sillä minä todistan hänestä, että hänellä on paljon intoa teidän puolestanne, ja näiden puolesta, jotka ovat Laidikiassa ja jotka ovat Airapolis’ssa.

(Airapolis, villakaupunki, ainakin aramean lukijalle. Aira on lampaan villaa. Into voi kääntää intohimo.)

14 Rauhaa lähettää teille Luka, lääkäri, meidän rakkaamme, ja Dema.

15 Lähettäkää rauhaa veljille, jotka ovat Laidikiassa, ja Nymfalle ja sille seurakunnalle, joka on hänen kodissaan.

16 Ja kun olette lukeneet tämän kirjeen, tehkää myös Laidikian seurakunnassa luettavaksi, ja lukekaa te se, joka on kirjoitettu Laidikiasta.

(Aramean teksteissä ainoastaan 2.Tess. loppuu sanoihin, että kirjoitettu Laodikeasta.)

17 Ja sanokaa Arkippukselle, että muistaa sitä palvelutehtävää, jonka on ottanut vastaan meidän Herramme kautta, että olisi sitä täyttämässä.

18 ”Shalom!” –Tämä minun, Paulos’n, oman käteni kautta. Muistakaa kahleitani, siunaus teidän kanssanne, amen!


Aramean käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/kolossos.pdf

Uuden Testamentin käännösvertailut aramea ja KR38  https://ut-vertailut.blogspot.com/
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti