tiistai 18. heinäkuuta 2017

Timoteus 2.kirje

Toinen kirje Timoteukselle

 

 1 luku

 

1 Paulos, Jeshuan, Messiaan lähettämä, Jumalan tahdon kautta, ja sen elämän lupauksen kautta, joka on Jeshuassa, Messiaassa.

2 Timotheos’lle, rakkaalle pojalle, siunausta ja armoa ja rauhaa, isästä Jumalasta, ja meidän Herrastamme Jeshuasta, Messiaasta!

3 Minä kiitän Jumalaa, häntä, jota minä palvelen esi-isistäni saakka, puhtaalla omallatunnolla, että minä todellakin muistan sinua rukouksissani, yöllä ja päivällä.

4 Ja minä kaipaan nähdä sinua, ja minä muistan sinun kyyneleesi, jotka ovat täynnä sitä iloa.

5 Sen muistutuksen kautta, että sinulla on se todellinen uskollisuus, se, joka alkoi ensin äitisi äidin, Loois’n kautta, ja äidissäsi Eunikiassa; mutta minä olen varma, että se on myös sinussa!

6 Tämän tähden minä muistutan sinua, että kirkastat sitä Jumalan lahjaa, joka sinussa on, käsien asettamisen kautta.

7 Sillä ei Jumala ole antanut meille pelon henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja uudistumisen henkeä.

(Uudistuminen on uuden viinin mukaan, maritha, ja מרתינותא on kreikkaan laitettu järkeilyksi, נותא מרעי. Perusmuoto sanasta נ רעי merkitsee ”mieli, ajatus”.)

8 Älä sen tähden häpeä meidän Herramme todistusta, äläkä myös minua, hänen vankiaan, vaan poista pahuus, evankeliumin kanssa, Jumalan voiman kautta.

9 Hän, joka on tehnyt meidät eläviksi, ja kutsui meidät pyhässä kutsumuksessa, ei tekojemme mukaan, vaan hänen tahtonsa mukaan, ja sen siunauksensa mukaan, joka on meille annettu Jeshuassa, Messiaassa, ennen maailman aikoja.

10 Ja on nyt paljastettu, meidän elämän antajamme Jeshuan, Messiaan ilmestyessä, hänen, joka tuhosi kuoleman, ja osoitti elämän, sekä evankeliumin katoamattomuuden.

11 Hän, joka on hänen kauttaan osoittanut minut julistajaksi ja lähetetyksi, ja kansakuntien opettajaksi.

12 Tämän tähden minä kestän nämä, enkä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja minä olen varma, että minä voin hänen kauttaan varjella tämän luottamukseni siihen päivään saakka.

13 Olkoon sinulle malliksi ne terveet sanat, joita olet minulta kuullut uskollisuudessa ja siinä rakkaudessa, joka on Jeshuassa, Messiaassa.

14 Varjele kovasti sitä luottamusta pyhän hengen kautta, sen, joka meissä asustaa.

15 Sinulle tiedoksi tämä, että he kaikki, jotka ovat Aasiasta, ovat kääntyneet pois minusta, heistä myös Pugalos ja Hermogenos.

16 Meidän Herramme antakoon armoa Onesiforuksen talolle, joka on monia kertoja virvoittanut minua, eikä ole kahleitani hävennyt.

17 Vaan myös, kun hän tuli Roomaan, hän etsi minua ahkerasti, ja löysikin minut.

18 Meidän Herramme antakoon hänelle, että löytäisi armon meidän Herramme luona sinä päivänä, ja sen sinä erityisesti tiedätkin, kuinka hän minua palveli Efesos’ssa.

 

2 luku

 

1 Sen tähden, sinä, poikani, vahvistu siinä siunauksessa, joka on Jeshuassa, Messiaassa.

2 Ja ne, mitä olet minulta kuullut, monien todistajien kautta, luota näitä asioita sellaisille uskollisille ihmisille, jotka voivat niitä itse kauttaan opettaa myös toisille.

3 Ja kestä pahaa, niin kuin hyvä Jeshuan, Messiaan palvelija.

4 Ei kukaan palvele ja jakaudu maailman tahdon mukaan, että olisi kauniina hänelle, joka on hänet valinnut.

(Kreikka käyttää sotilaallisia termejä, kun taas arameassa on ensisijaisesti papillisia toimituksia tarkoittavat sanavalinnat. Edellisen jakeen palvelija ei ole sotilas, sotilaalle on aivan oma sana, esim. Apt.21:32.)

5 Ja jos joku taistelee, ei häntä kruunata, jos hän ei hänen sanansa kautta taistele.

(”Hänen sanassaan” tai ”Hänen sanansa kautta”. Kirjoitettu sana kyseessä. Taistelu ei tässäkään ole sotilaallinen termi, vaan näytösluontoinen, esim. gladiaattori - tai painiotteluissa käytettävä sanavalinta. Sama kreikassa.)

6 Peltomiehen, joka raataa, täytyy ensimmäisenä saada elatus omista hedelmistään.

7 Ajattele, mitä minä sanon; meidän Herramme on antava sinulle viisautta joka asiassa.

8 Muista Jeshuaa, Messiasta, joka nousi kuolleista, häntä, joka on Davidin siemenestä, minun evankeliumini mukaan.

9 Se, jossa minä kärsin pahaa, kahleisiin saakka, niin kuin pahan tekijä. Mutta Jumalan sana ei ole kahlittu!

10 Tämän tähden minä kestän kaiken, että myös nämä valitut löytäisivät sen elämän, joka on Jeshuassa, Messiaassa, iankaikkisen kirkkauden kanssa.

11 Luotettava on se sana; sillä jos me hänen kanssaan kuolemme, saamme myös hänen kanssaan elää.

12 Ja jos minä kestän, saan myös hallita hänen kanssaan, mutta jos hylkäämme hänet, myös hän hylkää meidät.

13 Ja jos me emme uskoisi häneen, hän pysyy uskollisuudessaan, sillä omaa sieluaan hän ei pysty hylkäämään.

14 Näitä heille muistuta, ja todista meidän Herramme edessä, ettei väiteltäisi sanoista, joista ei ole hyötyä niiden kuulijoiden kääntymiselle.

15 Ja pidä huoli itsestäsi, että sielusi seisoisi täydellisesti Jumalan edessä; palvelija, joka ei häpeä julistaa totuuden sanaa selkeästi.

16 Ja sellaisia tyhjiä sanoja, joista ei ole hyötyä, vältä, sillä he lisäävät enemmän omaan pahuuteensa, nuo, jotka niiden kautta kääntyvät.

(Kääntyminen on katseen, ei sydämen kääntymistä, niin kuin normaalisti raamatussa.)

17 Ja heidän puheensa turmelee kuin ruoste, tarttuen moniin. Mutta yksi heistä on Hymeneus, ja viimeisenä Pilatus.

(Ruosteen leviäminen moniin puuttuu kreikasta. NA28 ei anna jakeelle lukutapavaihtoehtoja. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, jae olisi paljon lyhyempi ja eri sanoilla. Pilatus on tarkalleen sama nimi, kuin se kuuluisa hallitusmieskin, kyllä siihen voi laittaa Filetos tai vaikka Failtus, mutta menen itse mieluummin muun raamatun tekstin ja historiallisten faktojen mukaan. Pilatus on normaali roomalainen nimi.)

18 Nämä, jotka ovat eksyneet totuudesta sanoessaan, että kuolleiden ylösnousemus on jo ollut, ja horjuttavat toisten uskollisuutta.

(Nimi Hymeneus merkitsee uskollista. Hän juuri horjuttaa toisten uskollisuutta, ”haimanutha”. Samat sanat.)

19 Mutta perustus, se Jumalan totuus, se pysyy, ja siinä on tämä sinetti; ”ja Herra Jumala tuntee ne, jotka ovat hänen”, ja ”erottautukoon vääryydestä jokainen, joka kutsuu Herran Jumalan nimeä”.

20 Mutta suuressa talossa ei ole yksin kultaisia astioita, tai hopeisia, vaan siellä on myös puusta ja savesta, osa kunniaa varten, ja osa häpeää varten.

21 Sen tähden, jos joku puhdistaa sielunsa heistä, hän on puhdas astia, kunniaa varten, joka on sopivaa hänen Herransa käyttöä varten, ja valmis jokaiseen hyvään tekoon.

(Kreikassa jakeessa on myös ”pyhitetty”. Arameassa tämä asia ei liity pyhitykseen; pyhityksen perusteet ovat muualla.)

22 Kaikkia niitä nuoruuden himoja pakene, ja juokse puhtauden ja uskollisuuden, ja rakkauden ja rauhan perään, niiden kanssa, jotka puhtaalla sydämellä kutsuvat luokseen meidän Herraamme.

23 Tyhmiä väittelyjä, niitä, jotka ovat ohjausta vailla, vältä, sillä sinä tiedät niistä, että ne synnyttävät erimielisyyttä.

24 Mutta meidän Herramme työntekijä ei saa taistella, vaan olkoon nöyrä jokaiselle, ja opettaja, ja hengessä avara.

(Taistella, on sama sana kuin jakeessa viisi. Kuitenkin kreikka käyttää siellä ”atleettisuutta”, ἀθλέω mutta tässä jakeessa kreikassa on eri sana. Ilmeisesti vain siksi, ettei kukaan tulkitsisi ”Herran palvelija ei saa urheilla”.)

25 Että olisi johdattamassa niitä, jotka väittelevät häntä vastaan, nöyryydessä, että ehkä Jumala antaisi heille hyvyyttä, ja he tulisivat tuntemaan totuuden.

26 Ja muistaisivat omia sielujaan, ja vapautuisivat satanan ansasta, jonka kautta heidät on vangittu hänen tahdolleen.

 

3 luku

 

1 Mutta tämä teidän tulisi tietää, että niinä viimeisinä päivinä on oleva vaikeita aikoja.

2 Ja ihmislapset ovat silloin itsekeskeisiä ja rahan ystäviä, ylpeitä kerskailijoita, pilkkaajia, jotka eivät ole ihmisten kanssa yhteydessä, siunausten kieltäjiä, pahantekijöitä,

(”Oman sielunsa rakastaja” on nykysuomeksi itsekeskeinen. Rechem merkitsee myös ystävää, siksi laitoin ”rahan ystävä”. Yhteys tai yksimielisyys, on verbinä käsien yhteen liittämistä, liiton sopimista. ”Armon kieltäjät” on sopiva suomalainen käännös siunausten kieltäjien lisäksi, sana sisältää molemmat merkitykset.)

3 Toisten syyttäjiä, hedelmättömien himojen vankeja, hyvyyden inhoajia.

(Syyttäjä on sama sana kuin paholainen. Ensisijaisesti aramean sanontana merkitsee selän takana pahan puhumista.)

4 Omituisia, äkkipikaisia, ylimielisiä, enemmän himojen kuin Jumalan rakkauden ystäviä.

(Sana arvaamaton, omituinen, tulee Hesekiel 20:49 jakeesta, jossa suomalainen käännös ”tämähän puhuu pelkkiä vertauksia”. Enemmän kuin – sanavalintani tulee tov - sanajuuresta, verbinä ”pitää parempana”.)

5 Heillä on Jumalan kunnioittamisen ulkomuoto, ja he ovat kaukana hänen voimastaan. Jotka sellaisia ovat, poista heidät luotasi!

6 Sillä osa heistä on näitä, jotka kulkevat talosta taloon ja saavat vangiksi naisia, jotka ovat syntien kätkemiä, ja johdattavat heitä monenlaisiin himoihin.

7 Jotka koko ajan opettelevat, eivätkä pysty tulemaan tuntemaan sitä totuutta.

8 Mutta samoin kuin Jannes ja Jambreis nousivat Moshe’a vastaan, samoin myös nämä nousevat totuutta vastaan; ihmisiä, jotka ovat turmelleet mielensä, ja hylänneet uskollisuutensa.

9 Mutta eivät he ole menossa heidän edelleen, sillä heidän mielettömyytensä on tunnettu kaikille, samoin kuin myös näiden on tunnettu.

10 Mutta sinä olet tullut minun opetukseni perässä, ja minun johdatukseni perässä, ja minun tahtoni perässä, ja minun uskollisuuteni perässä, ja minun pitkämielisyyteni perässä, ja minun rakkauteni perässä, ja kärsivällisyyteni perässä.

11 Ja minun vainojeni perässä ja minun tuskani perässä, ja sinä tiedät, minä ne kestin. Millaista vainoa minä kestinkään Antiokiassa ja Aikonon’ssa ja Lystrassa, ja minun Herrani pelasti minut niistä kaikista!

12 Mutta kaikki ne, jotka tahtovat, että eläisivät Jumalan kunnioituksessa, Messias Jeshuan kautta, ovat vainottuja.

(Kreikassa vainoaminen on futuuri, arameassa ei. Futuurin saa kyllä, jos jättää viimeisestä sanasta ensimmäisen kirjaimen (mem, מ) pois, tämä voi selittää käännösten eron.)

13 Mutta pahat ihmislapset ja pettäjät lisäävät heidän pahuuteensa, eksyttäen ja pettäen.

14 Mutta sinä, pysy niissä, mitä olet oppinut ja mistä olet varma, sillä sinä tunnet, keneltä olet ne oppinut.

15 Ja lapsuudestasi saakka sinulle on opetettu niitä pyhiä kirjoja, jotka pystyvät tekemään sinut viisaaksi, sitä elämää varten, joka on Messias Jeshuan uskollisuudessa.

16 Jokainen kirjoitus, joka on hengessä kirjoitettu, on hyödyllinen sille opetukselle ja varmuudelle, ja ohjaukselle ja ojentamiselle, joka on puhtaudessa.

(Puhtaus on saastaisuuden vastakohta, kyllä sen voi vanhurskaudeksikin kääntää. Varmuus on myös ”suora, luja”.)

17 Että Jumalan mies olisi täydellinen, ja täynnä kaikkea hyvää työtä.

 

4 luku

 

1 Minä todistan sinulle, Jumalan edessä, ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, hänen, joka on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet, hänen kuningaskuntansa ilmestyessä;

2 Julista sanaa, ja seiso ahkeruudessa määräaikana ja ilman määräaikaa. Ojenna ja nuhtele kaikessa pitkämielisyydessä ja opettaen.

3 Sillä on tuleva aika, että terveelle opetukselle ei olla kuuliaisia, vaan he heidän himojensa mukaan lisäävät itselleen opettajia, sen mukaan, mikä kutittaa heidän kuulemistaan.

4 Ja he kääntävät heidän korvansa pois totuudesta, mutta eksyvät juoruihin.

(Juoru löytyy TgO.5Moos.28:37, ym.)

5 Mutta ole sinä vartija kaikissa asioissa, ja kestä pahaa, ja tee evankelistan

työ, ja sinä tulet täyttämään palvelutyösi.

6 Sillä minut sen tähden uhrataan, ja se vapautuksen määräaika on tullut.

7 Olen kauniin taistelun taistellut, ja juoksuni päättänyt, ja uskollisuuteni varjellut.

8 Ja tästä lähtien minulle on säilytetty se puhtauden kruunu, että voittaisin sen minun omakseni, minun Herrani päivänä, hänen, joka on oleva se vanhurskas tuomari, mutta ei yksin minua varten, vaan niillekin, jotka ovat rakastaneet hänen ilmestymistään.

9 Olkoon sinulle huolen aiheena, että tulisit pikaisesti minun luokseni.

10 Sillä Dema jätti minut, ja rakastui tähän maailmaan ja meni Thessalonikiaan, Kriskus Galatiaan ja Titus Dalmatiaan.

(Dema nimenä merkitsee ”kaltainen”, jotain ulkoisesti muistuttava.)

11 Luka, hän on yksinäisyydessä minun kanssani. Johdata Markusta ja tuo hänet sinun kanssasi, sillä hän on minulle sopiva palvelutyötä varten.

12 Mutta Tykikus’n minä lähetin Efesos’iin.

13 Mutta se kirjasto, jonka minä jätin Troaus’ssa Karpus’n luokse; kun sinä tulet, tuo

se, ja ne kirjoitukset, erityisesti ne rullatut kääröt.

14 Seppä Aleksandros oli minulle paha monissa asioissa. Meidän Herramme maksaa hänelle hänen tekojensa mukaan.

15 Mutta sinä myös, varo häntä, sillä hän on todella ylimielinen meidän sanojamme kohtaan.

16 Minun puolustuksessani ei aluksi ollut ketään minun kanssani, vaan he kaikki jättivät minut. Ei lueta tätä heille syyksi.

(Syyksi, täytyy lisätä, ettei kukaan tulkitse, ettei kirjettä tulisi lukea heille...)

17 Mutta minun Herrani seisoi minua varten, ja antoi minulle voimaa, että se julistus täyttyisi minun kauttani, ja kaikki kansakunnat kuulisivat, että minä pelastuin leijonan suusta.

18 Ja minun Herrani on minut pelastava kaikesta pahasta työstä, ja tekevä minut eläväksi hänen kuningaskunnassaan, joka on taivaissa, sillä hänelle kirkkaus, aina ja iankaikkisesti, amen!

19 Anna ”shalom!” Priskillalle ja Akilos’lle, ja Onesiforus’n perhekunnalle.

(Talmudissa beit - sanan käytöstä perhekuntana ohjeistetaan pääsiäislampaan syömisen yhteydessä. ”Perhekuntaan voi kuulua niin monta, että jokaiselle riittää oliivin kokoinen pala.” Jos sanaa käytetään esim. ”Beit Hillel” - merkityksessä, silloin kyseessä on vielä suurempi joukko ihmisiä – jotka siis seuraavat rabbi Hillelin opetuksia.)

20 Erasmus jäi Korinthos’iin, mutta Trofimus’n minä jätin sairastamaan Miletos’n kaupunkiin.

21 Yritä päästä tulemaan ennen talvea. Lähetä rauhaasi Eubulus ja Pudas, ja Linus ja Klaudia, ja kaikille veljille.

22 Meidän Herramme Jeshua, Messias, sinun henkesi kanssa! Siunaus kanssasi, amen.

 

Aramean käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/2tim.pdf

Uuden Testamentin käännösvertailut aramea ja KR38  https://ut-vertailut.blogspot.com/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti