sunnuntai 30. heinäkuuta 2017

Aramean käännökset-blogin alkusanat


Olen muutaman viime vuoden ajan lukenut ja tutkinut Tuomas Leväsen Uuden Testamentin aramean käännöksiä. Sitä mukaa kun hän sai niitä käännettyä valmiiksi meidän kaikkien nähtäville, niin kokosin ne luettavaan muotoon omille kotisivuilleni. Tähän meni aikaa noin kolme vuotta. Samalla opin Uuden Testamentin kirjoituksista monenlaista uutta enemmän kuin kuluneen 20 vuoden aikana. Monet UT:n kirjoitukset ovat selkiytyneet ymmärrettävällä tavalla. Etsivän eteen on tullut todellisia löytöjä. Siksi olen suosittelemassa näitä aramean suomennoksia kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet Jumalan sanasta! On hyvä muistaa, että kääntäjä Tuomas Levänen on suorittanut tämän ainutlaatuisen käännöstyön, josta nyt saamme häntä kiittää.

Mietin jonkin aikaa, miten saisin parhaiten nämä kirjoitukset esille siten, että niistä voisi lukea jonkin pienen luvun tai laajemman kokonaisuuden. Huomasin, että tämän yksinkertaisen Googlen bloggerin kautta tämä onnistuu helposti. Niinpä kaikki Uuden Testamentin aramean käännökset ovat nyt nähtävillä yhdellä silmäyksellä. Ne ovat samassa järjestyksessä Matteuksesta alkaen kuin meidän perinteisessä Raamatussa. Lukemisen ja hakemisen helpottamiseksi pisimmät kokonaisuudet on jaettu useampaan osaan esim. Matteus luvut 12-17. Jokainen voi lukea sen osan, minkä haluaa ja jatkaa sitten toisella kertaa jostain muusta. Jumala puhuu aina sanansa kautta – se olisi hyvä aina muistaa. Kirjoitusten tutkiminen tai kertaaminen ei ole hukkaan heitettyä aikaa!

Erityisen kiinnostavia näissä käännöksissä ovat kääntäjän omat huomautukset, jotka olen laittanut
punaisella vahvennetulla tekstillä, jotta ne olisi helpompi havaita. Niissä on myös meille vieraita aramean kirjaimia, jotka saattavat olla virheellisiä, koska tietokoneeni ei tunnista tällaista tekstityyppiä. Ehkä voin joskus korjata niitä, toisaalta hyvin harva meistä ymmärtää aramean kieltä.

Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kirjoituksissa Jeesuksen sanat on nyt merkitty
sinisellä värillä.


Jos haluat vertailla aramean Uuden Testamentin käännöksiä perinteiseen vuoden 1938 käännökseen, niin näihin käännöseroihin pääset tutustumaan täällä


Tiesitkö, että aramean kieli on todistettu kielitieteellisesti Uuden Testamentin alkuperäiseksi kieleksi.  Tästä asiasta on julkaistu yli 400 sivuinen kirja englanniksi Was the New Testament Really Written in Greek? Sen löytää täältä

tiistai 18. heinäkuuta 2017

Matteus luvut 1-5


Matteus luvut 1-5

 

Jeshuan (Jeesuksen) sanat ovat sinisellä värillä.


1 luku

 

1 Abrahamin pojan, Davidin pojan, Messias Jeshuan syntymän kirjoitus.

2 Abraham sai Iisakin, Iisak sai Jakobin, Jakob sai Jehudan ja hänen veljensä.

(Sai, on sanatarkasti ”aloitti”.)

3 Jehuda sai Paretsin ja Zerahin Tamarista. Parets sai Chetsronin, Chetsron sai Aramin.

4 Aram sai Amminadabin. Amminadab sai Nachassonin. Nachasson sai Salmonin.

5 Salmon sai Boazin, Rahabista. Boaz sai Oobedin, Ruuthista. Oobeid sai Ishain.

6 Ishai sai Davidin, sen kuninkaan. David sai Shlimonin, Uurian vaimosta.

7 Asa’n sai Shlimon sai Rehoboamin. Rehoboam sai Abian. Abia sai Asan.

8 Asa sai Jehosafatin. Jehosafat sai Joramin. Joram sai Uzian.

9 Uzia sai Jothamin. Jotham sai Ahazin. Ahaz sai Heskian.

10 Heskia sai Manassen. Manasse sai Ammonin. Ammon sai Josian.

11 Josia sai Jeokonjan ja hänen veljensä Babelin vankeudessa.

12 Mutta Babelin vankeuden jälkeen Jeokonja sai Shaltielin. Shaltiel sai Zorobabelin.

13 Zorobabel sai Abiodin. Abiod sai Eljakimin. Eljakim sai Azurin.

14 Azur sai Zadokin. Zadok sai Akinin. Akin sai Eljodin.

15 Eljod sai Eliezerin. Eliezer sai Mattanin. Mattan sai Jakobin.

16 Jakob sai Josefin, joka oli Mirjamin mies. Hänestä sai alkunsa Jeshua, jota kutsutaan ”Messias”.

17 Sen tähden oli sukupolvia Abrahamista Davidiin saakka neljätoista sukupolvea, ja Davidista Babelin vankeuteen saakka neljätoista sukupolvea, ja Babelin vankeudesta Messiaaseen saakka neljätoista sukupolvea.

18 Mutta Messias Jeshuan syntynsä oli näin; kun hänen äitinsä Mirjam oli kihlattu Josefille, ennen heidän liittonsa voimaan tulemista, havaittiin hänen olevan raskaana pyhyyden hengestä.

19 Mutta Josef, hänen herransa, oli vanhurskas, eikä tahtonut häntä paljastaa, ja ajatteli, että salaisesti eroaisi hänestä.

20 Mutta kun hän näitä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran Jumalan enkeli, ja sanoi hänelle, ”Josef, Davidin poika, älä pelkää ottaa Mirjamia vaimoksesi, sillä hän, joka on saanut alkunsa hänessä, on pyhyyden hengestä”.

21 Mutta hän saa pojan, ja hän on kutsuva hänen nimekseen ”Jeshua”, sillä hän on pelastava oman kansansa heidän synneistään.

(Oikeastaan ”elävöittävä” eikä ”pelastava”. Antava elämän; ”synnin palkka on kuolema”.)

22 Mutta tämä kaikki tapahtui, että täyttyisi se, mitä oli sanottu Herra Jumalasta, profeetan kautta.

23 Katso, neitsyt hedelmöittyy, ja saa pojan, ja hänen nimekseen kutsutaan ”Immanueil”, joka käännetään ”meidän Jumalamme on meidän kanssamme”.

24 Mutta kun Josef nousi unestaan, hän teki sen mukaan, mitä Herran Jumalan enkeli oli käskenyt, ja hän otti hänet omaksi vaimokseen.

25 Eikä yhtynyt häneen, kunnes hän synnytti esikoisen, poikansa, ja hän kutsui hänen nimekseen Jeshua.

 

2 luku

 

1 Mutta kun Jeshua syntyi, Jehudean Beit - Lechemissä, kuningas Herodeksen päivinä, tuli idästä tietäjiä Jerusalemiin.

(”Tietäjät” – sana ei olekaan arameaa, vaan hebrean sana.)

2 Ja he sanoivat, ”missä on se Jehudian kuningas, joka syntyi? Sillä me näimme hänen tähtensä idässä, ja olemme tulleet häntä palvomaan”.

3 Mutta kuningas Herodes kuuli sen, ja tuli levottomaksi, ja koko Jerusalem hänen kanssaan.

4 Ja hän kokosi kaikki johtavat papit, ja kansan kirjurit, ja kysyi heiltä, että missä Messias syntyisi.

5 Mutta nämä sanoivat, ”Jehudian Beit - Lechemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:

6 ”Myös sinä, Jehudian Beit - Lechem, et ollut sinä vähäinen Jehudian kuninkaissa, sillä sinusta on nouseva se kuningas, joka on paimentava minun kansaani, Israelia”.

(Miika 5:1.  Lainaus menee aivan eri tavalla kuin targum, MT tai LXX.)

7 Sitten Herodes kutsui tietäjät salaa, ja hän sai heistä selville, mihin aikaan tähti oli heille ilmestynyt.

8 Ja hän lähetti heidät Beit - Lechemiin ja sanoi heille, ”menkää, tiedustelkaa siitä lapsesta huolella, ja kun olette löytäneet hänet, tulkaa, näyttäkää minulle, että myös minä menisin palvomaan häntä”.

9 Mutta kun he kuulivat tämän kuninkaalta, he menivät, ja katso; se tähti, jonka he olivat nähneet idässä, se kulki heidän edellään, kunnes se seisahtui sen paikan ylle, jossa tuo poika lapsi oli.

10 Mutta kun he näkivät sen tähden, he riemuitsivat todella valtavalla ilolla!

11 Ja he astuivat sisään siihen taloon, ja näkivät lapsen, äitinsä Mirjamin kanssa, ja lankesivat alas ja palvoivat häntä, ja avasivat aarteensa, ja lahjoittivat hänelle lahjoja; kultaa ja mirhaa ja suitsukkeita.

(”Karbo leh korbana”, lahjoitti hänelle lahjoja, arameankielinen sanonta. He menivät taloon, ei talliin.)

12 Ja heille näytettiin unessa, että heidän ei tulisi palata Herodeksen luokse, ja he menivät toisen tien kautta omalle maalleen.

(KR38 ja KJV sanovat, että ”Jumala varoitti unessa...”, vaikkei kreikkakaan niin sano. Herodes oli idumealainen, edomilainen, ja Bileamin profetiassa ”tähti nousee...” on maininta, että ”Edomista tulee alusmaa”. Ehkä tämä syvästi järkytti Herodeksen mielenrauhaa. 4Moos.24:17 - 18.)

13 Mutta kun he menivät, Herran Jumalan enkeli näyttäytyi unessa Josefille, ja sanoi hänelle, ”nouse, ota poika ja hänen äitinsä, ja pakene Egyptiin, ja pysy siellä, kunnes minä sanon sinulle. Sillä Herodes on lähtevä etsimään tätä lasta, tuhotakseen hänet”.

14 Mutta Josef nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä, yöllä, ja pakeni Egyptiin.

15 Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan saakka, että täyttyisi asia, joka on sanottu Herrasta Jumalasta, sen profeetan kautta, joka sanoo, että ”Egyptistä minä kutsuin poikani”.

(Hoosea 11:1. Tg sanoo jakeen ”poikani” monikossa, viitaten exodukseen, mutta hebrean teksteissä menee niin kuin tässäkin, yhden poikani.)

16 Sitten, kun Herodes näki, että tietäjät olivat pilkanneet häntä, hän raivostui suuresti, ja lähetti tappamaan kaikki Beit - Lechemin poikalapset, ja sen seudulta kaikki kaksivuotiaat ja sen alle olevat pojat, sen ajan mukaan, jonka hän oli saanut selville niistä tietäjistä.

(Thachom, on sisällä, esimerkiksi Midrash käyttää sanaa ”haudan sisällä”. Kreikassa on myös sana ἀκριβόω, joka on ”tarkalleen”, mutta aramea antaa ymmärtää, että Herodes oli saanut vain jotain epämääräistä selville.)

17 Silloin täyttyi se, mitä on puhuttu profeetta Jeremian kautta, joka sanoo:

18 ”Ääni kuullaan Ramtassa, itku ja suuri valitus; Rachel itkee lastensa tähden, eikä tahdo lohdutusta, koska niitä ei ole”.

19 Mutta kun kuningas Herodes kuoli, Herran Jumalan enkeli näyttäytyi Josefille unessa, Egyptissä.

20 Ja sanoi hänelle, ”nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä, ja mene Israelin maahan, sillä he ovat kuolleet, nämä, jotka etsivät tuon lapsen sielua”.

21 Ja Josef nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä, ja hän tuli Israelin maahan.

22 Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus oli kuningas Jehudassa, isänsä Herodeksen sijaan, hän pelkäsi mennä sinne, ja hänelle näytettiin unessa, että menisivät Galilean maakuntaan.

(Joh.18:31, ”meidän ei ole lupa ketään tappaa”. Vuonna 6, erään kapinan seurauksena Kyrenius ja Arkelaus ottivat juutalaisilta – sanhedrinilta – kaiken tuomiovallan pois. Se oli rabbeille kova isku, ja he itkivät, ”voi meitä, sillä valtikka on otettu pois, eikä Messias ole vielä tullut!”, viitaten 1Moos.49:10.)

23 Ja hän tuli kaupunkiin, jota kutsutaan ”Natsareth”, että täyttyisi se asia, joka on sanottu profeetan kautta, että häntä tullaan kutsumaan ”Netsria”.

(Tämä on joka tapauksessa Jesajan kirjasta. Yksi vaihtoehto on sanojen mar’ia  – Herra Jumala  – ja Irm’ia – Jeremia, mukaan, Netsr’ia, Jumalan ”taimi”, mutta Qumranin Jesajassa tuo ”nasaretilainen” mainitaan myös 48:6 ja 49:8. Ehkä 60:21 kanssa. Rabbit eivät tästä aiheesta kirjoituksissaan puhu, ja kirkkokuntien perinteisiin opetuksiin ei voi luottaa, mutta jotain avaimia niistä voi löytyä.)

 

3 luku

 

1 Mutta niinä päivinä tuli Johannan, kastaja, ja hän saarnasi Jehudian erämaassa.

(Erämaa on tässä ”Hooreb”, joten voi tarkoittaa sitä aluettakin. Jossain aramean tekstissä sanat ovat eri järjestyksessä, loppu jakeen alussa, mutta critical ja khabouris kirjoittavat tässä järjestyksessä)

2 Ja hän sanoi, ”kääntykää, taivasten kuningaskunta on tullut!”

(Thabu on takaisin palaamista, kääntymistä.)

3 Sillä tämä on hän, josta on sanottu profeetta Ishaia’n kautta, ”huutavan ääni erämaassa – valmistakaa Herran tie, ja tasoittakaa hänen polkunsa”.

4 Sillä tämä oli Johannan. Hänen vaatteensa olivat kamelin karvaa, ja nahkavyöllä vyötetty lantiolta, ja hänen ruokansa oli heinäsirkat ja maan hunaja.

5 Silloin meni hänen luokseen Jerusalem, ja kaikki Jehuda, ja kaikki se maakunta, joka on Jordanan’in ympäristössä.

6 Ja he tulivat hänen kastamikseen, Jordananin virrassa, kun he olivat tunnustaneet syntinsä.

7 Mutta kun hän näki, että farisealaisista ja zadokialaisista tuli paljon kasteelle, hän sanoi heille, ”te käärmeiden jälkeläiset, kuka opetti teitä pakenemaan sitä vihaa, joka on tulossa?”

8 Sen tähden, tuottakaa sellaista hedelmää, joka on parannukseen sopivaa!

9 Älkääkä ajatelko, ja sanoko sieluissanne, että ”Abraham on meidän isämme” – sillä minä sanon teille, että Jumala pystyy näistä kivistä kohottamaan Abrahamille lapsia!

10 Mutta katso; kirves on asetettu puun juurelle, sen tähden jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, kaadetaan, ja se lankeaa tuleen.

11 Minä kastan teitä vedessä, parannukselle, mutta hän, joka tulee minun jälkeeni, on minua mahtavampi, sillä minä en ole arvollinen noutamaan hänen kenkiäänkään. Hän kastaa teitä pyhyyden hengessä ja tulessa.

(Mshkal, noutaa, verbi on samalla tavalla Mark.13:15, ”älköön menkö noutamaan mitään...” joten menen sen mukaan. Jastrowin sanakirjan mukaan sana tarkoittaa kuitenkin ’punnita’, tai ’paino’, eikä muuta.)

12 Hän, jolla on lyömäase kädessään, ja hän puhdistaa puintipaikkansa, ja vehnän hän kokoaa omiin aittoihinsa, ja oljet hän polttaa tulessa, joka ei sammu.

(Kyseessä on siis joku käsityökalu, jolla hakkaamalla erotetaan jyvät viljasta...En ole ihan varma, kuinka sanat ”viskin” ja ”puimatanner” sanotaan selkeästi nykysuomeksi.)

13 Silloin Jeshua tuli Galileasta Jordananille Johannanin luokse, hänen kastettavakseen.

14 Mutta hän, Johannan, kieltäytyi ja sanoi hänelle, ”minähän tarvitsen, että sinä kastaisit minut, ja sinä olet tullut minun luokseni!”

15 Mutta hän, Jeshua, vastasi ja sanoi hänelle, ”salli tämä nyt, sillä meille on oikein, että täytämme kaiken vanhurskauden”. Ja silloin hän salli sen hänelle.

16 Mutta heti, kun Jeshua oli kastettu, kohosi hän vedestä, ja hänelle avattiin taivaat, ja näkyi Jumalan henki, joka laskeutui kuin kyyhkynen, ja tuli hänen päälleen.

(Kyyhkynen on ”Joona” arameaksi. Profeetta Joona oli kotoisin Galileasta, arameankieliseltä alueelta, joten tämä on todennäköisesti nimen oikea kirjoitustapa).

17 Ja katso, ääni taivaista, joka sanoi, ”tämä on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt”.

(Sanatarkasti mielistynyt on ”tahtoni mukainen”. Viittaus 1Sam.13:14.)

 

4 luku

 

1 Silloin Jeshua johdatettiin, pyhyyden hengestä, erämaahan, paholaisen kiusattavaksi.

2 Ja hän paastosi neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, mutta sen jälkeen oli nälkäinen.

3 Ja hän, kiusaaja, tuli lähelle ja sanoi hänelle, ”jos sinä olet Jumalan poika, sano, että nämä kalliot muuttuvat leiväksi”.

4 Mutta hän vastasi ja sanoi, ”kirjoitettu on, ettei ihminen ole elävä ainoastaan leivän kautta, vaan jokaisen sanan kautta, joka lähtee Jumalan suusta”.

(Aramean be - ei aina ole adessiivi tai vastaava, vaan merkitsee myös ”kautta”. 5Moos.8:3 latinankielinen vulgata, sekä LXX käyttää ”Jumalan, Tg ja MT ei. Jälleen viittaus siihen, että ajanlaskun alussa tanach oli vähän erilainen.)

5 Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin ja asetti hänet seisomaan temppelin katon päälle.

6 Ja sanoi hänelle, ”jos olet Jumalan poika, heitä sielusi alas, sillä kirjoitettu on, että hän on käskevä enkeleitään sinusta, ja käsiensä päällä he sinua kantavat, ettet satuta jalkaasi kallioon”.

7 Jeshua sanoi hänelle, ”taas on kirjoitettu, että älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi”.

8 Taas paholainen vei hänet hyvin korkealle vuorelle, ja näytti hänelle kaikki maailman kuningaskunnat ja niiden loiston.

9 Ja sanoi hänelle, ”nämä kaikki minä annan sinulle, jos rukoilet palvoen minua”.

10 Silloin Jeshua sanoi hänelle, ”poistu, satana, sillä kirjoitettu on, että Herraa, sinun Jumalaasi palvo, ja häntä ainoastaan rukoile”.

(Suomalaisessa ”kumartaa” ja ”palvella”. Kreikassa kaksi eri sanaa, molempien merkitys ”worship”. Seemiläisissä kielissä ”palvominen” on aina maahan kasvoilleen kumartumista, ei mitään musiikkiin liittyvää, niin kuin se on meidän aikanamme tulkittu.)

11 Silloin paholainen jätti hänet, ja katso, enkelit tulivat lähelle, ja palvelivat häntä.

12 Mutta kun Jeshua kuuli, että Johannan oli vangittu, meni hän Galileaan.

13 Ja hän jätti Natsaretin, ja tuli asumaan Kapr - Nachum’iin, meren sivulle, Zebulonin ja Naftalin alueelle.

14 Että täyttyisi se asia, joka on puhuttu profeetta Ishaia’n kautta, joka sanoo:

15 Jordanan’n Zebulonin maa, Naftalin maa, meren tie, Jordananin risteys, kansakuntien Galilea,

16 Kansa, joka istuu pimeydessä, näkee suuren valkeuden, ja nämä, jotka istuvat siinä maakunnassa, ja kuoleman varjossa, heille koittaa valkeus.

(Jesaja 9 alusta. Profetian toteutuminen ei tule käännöksissä esiin. Valkeus on Messias, Dan.2:22 mukaan, ja Kapr-Nachum, ”Naahumin muistomerkki”, oli profeetan haudan ja muistomerkin ympärille rakennettu kylä. Jeesus asui kirjaimellisesti ”kuoleman varjossa”.)

17 Siitä lähtien Jeshua alkoi saarnaamaan, ja sanomaan, ”kääntykää hänen läheisyyteensä, sillä taivasten kuningaskunta on tullut!”

18 Ja kun hän oli kulkemassa Galilean meren vierellä, näki hän kaksi veljestä; Shimeon, jota kutsuttiin ”Keefa”, ja Andreos, hänen veljensä, jotka olivat heittämässä verkkoja merellä, sillä he olivat kalastajia.

19 Ja Jeshua sanoi heille, ”tulkaa minun kanssani, ja minä teen teistä ihmislasten kalastajia”.

20 Mutta he jättivät heti verkkonsa, ja menivät hänen kanssaan.

21 Ja kun hän kulki sieltä, hän näki toiset kaksi veljeä, Jakob, Zebadi’n poika ja Johannan, hänen veljensä, veneessä isänsä Zebadin kanssa, jotka järjestelivät verkkojaan, ja hän kutsui heitä.

(Zebadi oli Jeesuksen aikaan yleinen nimi. Nimi merkitsee lähinnä, ”minun ulkomuotoni” tai jotain vastaavaa. Bar Zebadi, tai yleensäkin Bar - nimi, ei tarvitse arameassa erillistä prepositiota, on vain ”Tolmain poika”, Bar Tolmai, ”isän poika”, Bar Abba”, jne, ei siis tyyliin Bar d’Zebadi.)

22 Mutta heti he jättivät veneen ja heidän isänsä, ja menivät hänen kanssaan.

23 Ja Jeshua matkusteli kaikessa Galileassa, ja hän opetti heidän kokouspaikoissaan, ja saarnasi kuningaskunnan evankeliumia, ja paransi kansassa kaikki sairaudet ja heidän heikkoutensa.

24 Ja hänen maineestaan kuultiin kaikessa Syyriassa, ja hänelle tuotiin kaikki, monenlaisia tauteja sairastavat tautiset, ja nämä, jotka olivat ahdistetut tuskiensa tähden, ja riivatut ja mielisairaat, ja halvaantuneet, ja hän paransi heidät.

(”Kattojen pojat”, bar’agra,on sanonta, joka tarkoittaa mielisairasta. Kreikka käyttää sanaa ”kuuhullu”, σεληνιάζομαι, tarkoittanee täsmälleen samaa. Kiipeää katolle ihmettelemään kuuta? Arameassa on kaksi eri sanaa riivatuille, myös kaksi eri sanaa demonista, omissa teksteissäni yritän käyttää riivaja, shaida, ja demoni, daina. Halvaantuneesta käytettävä sana tässä merkitsee nimenomaan liikuntakyvytöntä.)

25 Ja hänen kanssaan kulki paljon väkijoukkoja, Galileasta ja kymmenen kaupungin alueelta, ja Jerusalemista ja Jehudasta, ja Jordananin toiselta puolelta.

 

5 luku

 

1 Mutta kun Jeshua näki kokoontumisen, hän nousi vuorelle, ja kun hän istui, hänen oppilaansa tulivat hänen luokseen.

2 Ja hän avasi suunsa ja opetti, ja sanoi heille;

Hänen siunauksiaan hengessä köyhille, että heidän on taivasten kuningaskunta.

(Miskena on köyhä. TgDeut.15:11, TgKoh.4:13, TgProv.22:7. Hengessä köyhä on aramean sanonta, joka on ylpeyden vastakohtaa. Koko jaejakso menee sanatarkasti siinä muodossa, että, ”hänen siunauksensa köyhille...”)

Hänen siunauksiaan sureville, että he saavat lohdutuksen.

Hänen siunauksiaan nöyrille, että he saavat periä maan.

Hänen siunauksiaan niille, joilla on nälkä ja jano oikeuden puoleen, että heidät ravitaan.

(Kinutha, oikeus, on Delitschillä aina zedek ja kreikassa dikaiosyne. Eli ”vanhurskaus”. Room.6:20, 10:4,...)

Hänen siunauksiaan armollisille, että heidän ylleen tulisi armoja.

Hänen siunauksiaan niille, jotka ovat sydämissään puhtaat, että he saavat nähdä Jumalan.

Hänen siunauksiaan rauhantekijöille, että heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.

10 Hänen siunauksiaan niille, joita vanhurskauden tähden vainotaan, että heidän on taivasten kuningaskunta.

11 Hänen siunauksiaan teille, kun teitä pilkataan ja vainotaan, ja teistä puhutaan kaikkia pahoja sanoja, minun tähteni, valheessa.

12 Iloitkaa ja riemuitkaa silloin, sillä teidän palkkanne taivaissa on suuri, sillä näin vainottiin niitä profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

13 Te olette maan suola. Mutta jos se, joka on suola, menettää makunsa, millä sitten suolataan? Ei se kelpaa mihinkään – vaan se heitetään ulkopuolelle, ja ihmisten tallattavaksi.

14 Te olette maailman valo. Vuoren päälle rakennetun kaupungin ei ole mahdollista kätkeytyä.

15 Eikä valaisevia lamppuja laiteta korin alle, vaan lampunjalkaan, ja nämä valaisevat kaikkia niitä, jotka ovat siinä huoneessa.

16 Näin teidän valonne valaisee ihmislasten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne, ja te kirkastaisitte isäänne, joka on taivaissa.

17 Älkää luulko, että olen tullut vapauttamaan kirjoitetusta sanasta tai profeetoista. En tullut vapauttamaan, vaan tekemään täydelliseksi.

18 Sillä totisesti, minä sanon teille, että kunnes taivaat ja maa katoavat, kirjoitetusta sanasta ei katoa yksikään jud, eikä yksikään piirto, ennen kuin kaikki tapahtuu.

(Sertaa, ”piirto”, merkitsee lähinnä jotain masoreettista painomerkkiä.)

19 Sen tähden on jokainen, joka rikkoo yhtä näistä pienistä käskyistä, ja näin opettaa ihmislapsia, vähäiseksi kutsuttava taivasten kuningaskunnassa, mutta jokainen, joka tekee ja opettaa näin, on suureksi kutsuttava taivasten kuningaskunnassa.

20 Sillä minä sanon teille, että ellei teidän vanhurskautenne ole enemmän, kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette astu sisään taivasten kuningaskuntaan.

(Josefus kirjoittaa fariseusten olevan kaikista taitavimpia kirjoitusten selityksessä ja noudattamisessa, sekä harrastavan paljon hyväntekeväisyyttä. Juutalaissodat, Osa 2, luku 8, ym.)

21 Te olette kuulleet, että entisille on sanottu, ”älä tapa”, ja jokainen, joka tappaa, tuomitaan tuomiolla.

22 Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka ilman syytä vihastuu veljeensä, tuomitaan tuomarin edessä, ja jokainen, joka sanoo veljelleen, ”syljen sinua!”, tuomitaan kokouksen edessä, ja joka sanoo, ”sinä hullu!”, tuomitaan tulisen Gehennan edessä.

(Sama sanamuoto jokaisessa. Ei siis voi sanoa, että ”tuomitaan Gehennaan”, silloinhan pitäisi sanoa myös, että ”tuomitaan kokoukseen”. Kokous, kenistha, on ensisijaisesti seurakunnan kokous UT:n teksteissä. Kreikka käyttää sanhedrinia, mutta aramea ei tee tällaista rajoitetta. Sylkemisen verbi on sillä tavalla erikoinen, että jos reshin jälkeen on jud, saamme ”turha, tyhjänpäiväinen”, joka on ollut kreikan kääntäjän ajatuksena. Sinänsä huono tulkinta, koska seuraavassa ”hullu” on jo jotain vastaavaa. Sylkemisestä sama sana mm. Joh.9:6, jossa Jeesus sylkee maahan.)

23 Sen tähden, sinä, jos tuot lahjaasi alttarille, ja siellä muistat, että veljelläsi on jotain kaunaa sinua vastaan,

24 Jätä lahjasi sinne alttarin eteen, ja mene ensin sopimaan veljesi kanssa, ja tule, ja sitten tuo lahjasi.

25 Pyri sopimaan vastustajasi kanssa pikaisesti, kun teet matkaa hänen kanssaan, ettei vastustajasi veisi sinua tuomarille, ja tuomari sinua veisi veronkerääjälle, ja ettet joutuisi vankihuoneeseen.

26 Ja amen, minä sanon sinulle, että sieltä et pääse ulos, ennen kuin olet antanut viimeisenkin rahasi.

27 Te olette kuulleet, että on sanottu, ”älä tee aviorikosta”.

28 Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka katsoo vaimoa, kuin himoiten häntä, samalla hetkellä omassa sydämessään rikkoo avion.

29 Mutta jos oikea silmäsi saa sinut kompastumaan, irrota se ja heitä se pois luotasi, sillä sinulle on varjelusta, että yksi jäsenistäsi hukkuu, ettei koko ruumiisi lankea Gehennaan.

(Varjelus, p’kach, merkitsee myös läpimurtoa, avoimuutta, jonkinlaista heräämistä ja pakoon pääsyä.)

30 Ja jos sinun oikea kätesi saa sinut kompastumaan, poista se, heitä pois luotasi, sillä sinulle on varjelusta, että yksi jäsenistäsi hukkuu, ettei koko ruumiisi lankea Gehennaan.

31 Sanottu on, että joka eroaa vaimostaan, antakoon hänelle kirjallisen erokirjan.

(”Erokirja” on dullal, sana vain tässä, Tg käyttää muita sanoja erokirjasta.)

32 Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka eroaa vaimostaan muun kuin haureuden sanan tähden, tekee hänelle aviorikoksen, ja kuka ottaa eronneen, rikkoo avion.

33 Taas te olette kuulleet, että on sanottu aikaisemmille, että ”älä valehtele vannoessasi, vaan täytä valasi Herralle, Jumalalle”.

34 Mutta minä sanon teille, älkää lainkaan vannoko; älkää taivasten kautta, joka on Jumalan valtaistuin.

35 Eikä maan kautta, joka on tuoli hänen jalkojensa alla, eikä myös Jerusalemin kautta, joka on suuren kuninkaan kaupunki.

36 Älä myös vanno oman pääsi kautta, sillä et sinä pysty tekemään siinä yhtäkään hiustesi karvaa mustaksi tai valkoiseksi.

37 Vaan olkoon teidän sananne, ”kyllä, kyllä” ja ”ei, ei”; sen yli menevä on pahasta.

38 Te olette kuulleet, että on sanottu, ”silmä silmästä ja hammas hampaasta”.

39 Mutta minä sanon teille, että älkää nousko vastustamaan pahaa, vaan kuka lyö sinua oikealle poskellesi, käännä hänelle myös toinen.

40 Ja kuka tahtoo kanssasi käydä oikeutta ja ottaa takkisi, jätä hänelle myös päällysviittasi.

41 Kuka pakottaa sinua yhden mailin, mene hänen kanssaan kaksi.

(Laitoin maili, koska siinä lukee ”mile” – sama sana kuin englannin kielessäkin.)

42 Anna hänelle, joka sinulta pyytää, ja kuka sinulta tahtoo lainata, älä häneltä kiellä.

43 Te olette kuulleet sanottava, että rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vastustajaasi.

44 Mutta minä sanon teille; rakastakaa vastustajianne, siunatkaa niitä, jotka kiroavat teitä, ja tehkää sitä, mikä on kaunista, niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka ottavat teidän omaanne väkisin, ja teitä vainoavat.

45 Siten te olette taivaallisen isänne lapsia, hänen, joka antaa aurinkonsa nousta hyville ja pahoille, ja antaa sateensa laskeutua vanhurskaille ja väärille.

46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä se teitä hyödyttää? Katso, eivätkö myös veronkerääjät tee samoin?

47 Ja jos te toivotatte rauhaa ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te teette? Katso, eivätkö myös veronkerääjät tee samoin?

48 Sen tähden, olkaa te täydelliset, niin kuin teidän isänne, joka on taivaissa, on täydellinen.

 

Aramean käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

Uuden Testamentin käännösvertailut aramea ja KR38  https://ut-vertailut.blogspot.com/