tiistai 18. heinäkuuta 2017

Roomalaiset luvut 1-5Paavalin kirje roomalaisille luvut 1-5


1 luku

1 Paulos, Jeshuan, Messiaan työntekijä, kutsuttu ja lähetetty, joka on erotettu Jumalan evankeliumille.
(Suomalaisissa on kääntäjän tulkinta, ”erotettu julistamaan”, kyseessä on kokonaisvaltaisempaa elämäntyötä ja vaellusta, ei pelkkää sanallista julistamista. ”Erotettu” sanavalintana on sen aikaiselle juutalaiselle lukijalle ”fariseuksista erotettu”, molemmat samasta פרש -sanasta. Paavalin sanavalinnat ovat huolella ylhäältä annettuja.)

2 Joka on alusta asti luvattu hänen profeettojensa kautta, pyhissä kirjoituksissa.
(Lupaus on Aabrahamille annettu tämän sanavalinnan mukaan. ”Pyhät kirjoitukset” tarkoittavat tässä koko meidän vanhaa testamenttiamme, ei mitään muuta. Määritelmä oli tarkka. Jos puhutaan laajemmasta kokonaisuudesta, silloin jätetään ”pyhät” pois, ja puhutaan vain kirjoituksista.)

3 Hänen pojastaan, joka on lihan mukaan syntynyt siitä David’n huoneen siemenestä.
(Huone puuttuu kreikasta. Jos teksti olisi kreikan käännös, loppu olisi xxxxx. Arameassa siemen on määräinen muoto, jolloin lukija yhdistää sen siihen tiettyyn, luvattuun siemeneen.)

4 Ja hän oli tunnettu Jumalan poikana, voimassa ja hengessä. Pyhä, joka nousi kuolleista; Jeshua, Messias, meidän Herramme!
(Kreikka lähtee aivan eri linjalle tässä, sen mukaan ”varmistui Jumalan pojaksi kuolleiden herättämisen kautta.” Kreikan νεκρῶν, nekron, on maskuliinin monikko. Kreikassa hänen asemansa Jumalan poikana vahvistuu kuolleiden ylösnousemuksessa, ja jae on preesens. Tässä ei lue ”pyhä henki” missään tapauksessa, kuten kaikki käännökset sen ilmaisevat, vaan lause loppuu sanojen välissä. Pyhä henki on arameassa xxxxx. Vaikka daletia ei ole pakko laittaa, alef määräisenä muotona on. Jos jae olisi kreikasta käännetty, tunnetun tilalla olisi ”asetettu, säädetty”, tai jotain vastaavaa, eri sanajärjestys ja normaali ruach d’kudsha ja ylösnousemuksesta kuum-verbistä pidempi muoto, xxxxx.)

5 Jonka kautta me olemme saaneet siunauksen ja apostolin tehtävän kaikkien kansakuntien keskuudessa, että heistä tulisi kuuliaisia sille hänen nimensä uskollisuudelle.
6 Että myös te olette heidän keskuudestaan kutsuttuja, Jeshuan, Messiaan kautta.
7 Kaikille heille, jotka ovat Roomassa, kutsutut ja pyhät; rauha ja siunaus olkoon teidän kanssanne, Jumalalta, meidän isältämme, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta!
8 Ensimmäisenä, minä kiitän minun Jumalaani, Jeshuan, Messiaan kautta teistä kaikista, sillä teidän uskollisuutenne kuuluu kaikessa maailmassa.
(Kreikassa ”julistetaan”. Jos teksti olisi kreikasta käännetty ”kuultu” tilalla olisi xxxxx)

9 Sillä minulle todistaa hän, Jumala, jota minä palvelen häntä hengessä, hänen poikansa evankeliumin kautta, taukoamatta, että koko ajan minua muistutetaan teistä minun rukouksissani.
10 Ja minä toivon armahdusta, että jos tästä minulle aukeaisi Jumalan tahdon tie, että tulen teidän luoksenne.
(Kreikassa ”minä aina rukouksessa kerjään...”, jos tämä olisi kreikasta käännetty, sanavalinnat menisivät sen mukaan. Alku pitäisi siis olla xxxxx. ...Mutta jae menee eri tavalla.)

11 Sillä minä olen kovasti halunnut nähdä teidät ja antaa teille sen hengen lahjan, että sen kautta asiat tulisivat teille todellisemmaksi.
(KR38 ”jonkun lahjan”, aramea käyttää määräistä muotoa, se yksi tietty lahja.
Hengen täyteys tekee hengelliset asiat todellisemmiksi, ei välttämättä vahvista millään tavalla.)

12 Ja yhdessä saisimme lohdutusta siinä teidän, ja minun, uskollisuudessa.
13 Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte, että minä olen monet kerrat tahtonut tulla teidän luoksenne, ja tähän saakka olen ollut estetty, että minulle olisi teidänkin kauttanne sitä satoa, jota on muissakin kansakunnissa.
(Kreikassa ”suunnitellut”, arameassa ”tahtonut”. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tahtomisen tilalla olisi eri sana.)

14 Kreikkalaiselle ja barbaarille, viisaille ja tyhmille, jokaiselle minä olen velassa saarnata.
(Viimeinen sana puuttuu kreikasta, ja jättää lauseen tulkinnanvaraiseksi ja epämääräiseksi)

15 Ja minä siis ahkeroin, että minä myös teille, jotka olette Roomassa, saattaisin toivon sanomaa.
(Kreikassa mies on jo valmis lähtemään, arameassa hän vielä tekee työtä sen eteen, että pääsisi lähtemään. Aramean lähtövalmis on מטיב. Sen vastaava on kreikassa. Tässä on eri sana. Kontekstin mukaan hän ei vielä tiedä, milloin pääsee lähtemään.)

16 Sillä minä en sitä evankeliumia häpeä, koska se on Jumalan voima elämää varten, kaikkien niiden, jotka siihen uskovat, juutalaiselle ensin ja myös aramealaiselle.
(Suurin osa kreikan teksteistä puhuu ”Kristuksen evankeliumista”. Elämän tilalla on epämääräisempi pelastus, ja tyypilliseen kreikkalaiseen tapaan aramealainen on korvattu kreikkalaisella joka kohdassa. Vain Naeman on jätetty syyrialaiseksi, kaikki muut on editoitu pois. Aramea antaa kreikkalaisten olla, kuten jakeessa 14 näkyy. Kirkon alkuaikojen antisemitismin hedelmiä; seemiläisiä kieliä vastustetaan tänäkin päivänä aktiivisesti. ”Aramealainen” on 22 kertaa käytössä, ”kreikkalainen” seitsemän. Kreikassa kaikki on laitettu kreikkalaisiksi.)

17 Sillä siinä se Jumalan vanhurskaus ilmestyy, uskollisuudesta uskollisuuteen, niin kuin kirjoitettu on, että ”vanhurskas on elävä uskollisuudesta”.
 18 Sillä se Jumalan viha on ilmestynyt taivaista, yli kaiken vääryyden ja ihmisten pahuuden, näiden, jotka pitävät totuutta vääryydessä.
(Vääryyden määritelmä löytyy 5Moos.32:4, edustaa kaikkea sitä, mitä Jumalassa ei ole.)

19 Koska Jumalan tunteminen on paljastunut heidän keskuudessaan, sillä Jumala itse on sen heidän kauttaan paljastanut.
20 Sillä Jumalan salatut asiat ovat maailman perustamisesta saakka olleet hänen luomakunnalleen ymmärryksen kautta näkyviä, ja hänen voimansa ja hänen iankaikkinen jumaluutensa, etteivät he voisi puolustautua.
(Suomalainen puhuu jakeessa teoista, kreikassa se on sana, jota käytetään luomakunnan yhteydessä)

21 Koska he tunsivat Jumalan, eivätkä sen mukaan Jumalaa kirkastaneet, eivätkä häntä kiittäneet, vaan olivat hylättäviä ajattelutavoissaan, ja heidän ymmärtämätön sydämensä oli paadutettu.
(Paadutettu, sama ajatus kuin faaraon tapauksessa, jossa Jumala itse paadutti sydämen.)

22 Ja sieluissaan he toivoivat olevansa viisaita, he ovatkin hulluja!
(Kreikka käyttää hullun tilalla sanaa, joka merkitsee suolan muuttumista mauttomaksi. Aramea menee 1Sam.21:15 sanavalinnan mukaan. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, hullun tilalla olisi xxxxx)

23 Ja he vaihtoivat Jumalan turmeltumattoman kirkkauden miehen kuvapatsaan kaltaisuuteen, joka on turmeltunut, ja on lintujen ja nelijalkaisten ja maan matelijoiden kaltaisuudessa
24 Tämän tähden Jumalan on heidät luovuttanut heidän sydäntensä saastaisille himoille, että itse häpäisevät heidän ruumiinsa.
(Saastaisuus on tässä muodossa vain tässä ja Mark.1:23, viittaa siis riivaajan aiheuttamaan tilaan.)

25 Ja he vaihtoivat Jumalan totuuden valheen kautta, ja kunnioittivat ja palvelivat luotuja parempana kuin niiden Luojaa, häntä, jolle ylistykset ja siunaukset, aina ja iankaikkisesti, amen.
(Kreikan tekstistä puuttuu ”ylistykset”. Jos teksti olisi kreikan käännös, miksi sana olisi arameassa?)

26 Tämän tähden Jumala on luovuttanut heidät häpeällisille sairauksille, sillä heidän naisensa vaihtoivat sen luonnollisen tottumuksensa pois, ja menevät sellaisen tavan mukaan, joka ei ole luonnollinen.
27 Ja vielä, siten myös heidän miespuolisensa jättivät sen luonnollisen tottumuksen naispuolisia kohtaan, ja juhlivat himossaan, toinen toisensa päällä, ja miespuoliset miespuolisten päällä, häpeällistä tehden, ja saivat omassa olemuksessaan ottaa vastaan sen palkinnon, joka oli oikeaa heidän eksymiselleen.
(Juhliminen on Juudan kirje jae 11 samanlaista, jumalatonta ”juhlimista”.)

28 Ja niin kuin he päättivät omissa sieluissaan, etteivät halua tulla tuntemaan Jumalaa, Jumala on luovuttanut heidät turhuuden ajatuksille, että he tekisivät sellaisia, mitä ei tule tehdä.
29 Ollessaan täynnä kaikkea vääryyttä ja haureutta, ja katkeruutta ja pahuutta, ja ahneutta ja kateutta, ja murhaa ja riitelyä, ja petosta ja pahaa ajattelutapaa.
30 Ja he ovat valittajia ja toisista pahaa puhuvia ja Jumalan inhoajia, häpeällisiä, ylpeitä, kerskailijoita. He osaavat tehdä pahaa! Järki puuttuu, ollessaan vanhemmilleen tottelemattomia.
(Jakeessa aramean ”paholainen”, akelkartsa, toisista pahaa puhuva, toisten syyttäjä.)

31 Eivätkä ole vakaita, eikä heillä ole rakkautta eikä rauhaa, eikä heissä ole sitä armoa.
32 Ne jotka vaikka tietävätkin Jumalan tuomion, että ne, jotka näiden kaltaisia harjoittavat, ovat syyllisiä kuolemalle, eivät ainoastaan niitä tee, vaan ovat jopa liitossa niiden kanssa, jotka näitä tekevät!
(Tässä käytetty liitto on lähinnä sukupuoliyhteyden harjoittamisen kautta ”liittoutumista”.)


2 luku

1 Tämän tähden, sinulla ei ole puolustautumista, mies, jos sinä tuomitset lähimmäistä. Sillä siinä, että sinä tuomitset lähimmäisesi, saat oman sielusi syylliseksi, sillä myös sinä niissä, mistä tuomitset olet itsekin kieroutunut!
(Aramean sanonta, hengessä poispääsy, on puolustautumista.)

2 Ja me tiedämme, mikä on se Jumalan tuomio, totuudessa, niiden ylle, jotka näiden kautta ovat kieroutuneita.
3 Mutta mitä sinä suunnittelet, voi ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka niiden kautta ovat kieroutuneet, kun itsekin olet näissä kieroutunut, sinäkö pakenisit Jumalan tuomiota?
4 Vai uskallatko sinä nousta hänen ihanuutensa runsautta ja pitkämielisyyttään vastaan, ja sitä asemaa vastaan, jonka hän sinulle antoi? Etkö sinä tiedä, että Jumalan suloisuus on viemässä sinua mielenmuutokseen?
(Jumalan lapsen asema, kuninkaallisen papiston edustajan asema, jonka hän on antanut, puuttuu kreikasta kokonaan. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, miksi se olisi tässä? Hänen ihanuutensa tai suloisuutensa rikkausajatuksena puuttuu myös, ja niiden tilalla on hyvyys ja kärsivällisyys.)

5 Vaan sydämesi kovuuden tähden, joka ei muutu, sinä asetat itsellesi vihan aarretta sitä vihan päivää varten, ja Jumalan puhtaan tuomion ilmestymistä varten.
6 Hän, joka palkitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan.
7 Niille, jotka hyvien tekojen kärsivällisyydessä etsivät kirkkautta ja kunniaa, eikä turmeltuvaa, heille hän antaa iankaikkisen elämän.
(”Antaa” ei ole futuurimuoto, joskus tulevaisuudessa, vaan preesens, antaa tässä hetkessä. Antaminen puuttuu kreikasta, joten sanamuotoa ei voi verrata, ja jättää kreikan tekstin vajaaksi.)

8 Mutta ne, jotka sortavat, eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, heidät hän on palkitseva vihalla ja suuttumuksella.
(Tässä taas palkitseminen on tulevaisuudessa, niin kuin muutkin kirjoitukset ilmoittavat. Sortaminen merkitsee myös lähimmäisen riistämistä ja painostamista. Kreikan sana merkitsee itsekästä kunnianhimoa, sama ajatus, mutta aramean sana korostaa ”lähimmäistä kohtaan”, kun taas kreikka painottaa ennemmin sitä ”minä itse”.)

9 Ja ahdistus ja murhe joka miehelle, joka palvelee pahuutta! Juutalaiselle ensin, ja aramealaisellekin.
(Palveleminen on papillista palvelutehtävää. Kreikka laittaa ”jokaisen ihmisen sielulle”, joka on aramean tavoin maskuliinimuoto, eli miehestä on kyse, mutta sielun lisääminen tekee jakeen abstraktiksi. Aramea tuo monet raamatun kohdat ihmisen tasolle, nyt ei olekaan kyse sielun asioista, vaan tämän kirjeen lukijasta.)

10 Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka palvelee hyvyyttä, juutalaiselle ensin, ja aramealaisellekin.
11 Sillä Jumalan luona ei ole puolueellisuutta!
12 Sillä ne, jotka ilman kirjoitettua sanaa tekevät syntiä, myös ilman sanaa joutuvat kadotukseen, ja ne, jotka sanan mukaan tekevät syntiä, tullaan tuomitsemaan siitä sanasta.
13 Sillä eivät sanan kuulijat ole puhtaita Jumalan edessä, vaan sanan tekijät, almujen antajat.
(Vanhurskautetut on tällä tavalla kirjoitettuna myös ”almujen antajat”, ”köyhien auttajat”. Varsinainen ”vanhurskautetut” olisi xxxxx. Molemmat lausutaan suunnilleen samalla tavalla.)

14 Sillä jos ne kansat, joilla ei sitä sanaa ole, ovat luonnostaan sanan tekijöitä, nämä, kun heillä ei ole ollut sitä sanaa, ovat itse se sana heidän sieluilleen.
15 Ja he osoittavat sanan tekojen olevan kirjoitetun heidän sydämiinsä, ja heidän omatuntonsa todistaa, kun heidän suunnitelmansa nuhtelevat tai puolustavat toisiaan,
16 sinä päivänä, jolloin Jumala tuomitsee ihmislasten salatut, minun evankeliumini mukaan, Jeshuan, Messiaan käden kautta.
17 Mutta jos sinä, joka olet juutalaisena kutsuttu, ja sinä lohduttaudut kirjoitetulla sanalla, ja sinä kerskailet Jumalassa
18 sinä, joka tunnet hänen tahtonsa, ja osaat erottaa oikean vastauksen, jonka olet sanasta oppinut
19 ja olet luottavainen sielustasi, että sinä olet sokeiden johdattaja, ja niiden valkeus, jotka ovat pimeydessä,
20 ja niiden neuvoja, joilta puuttuu ajatus, ja lasten opettaja, ja sinulla on sen tuntemisen ja totuuden malli siinä sanassa,
21 Sen tähden, sinä, joka opetat toisille, etkö opeta omaa sieluasi, ja joka julistat, etteivät varastaisi, sinä itse varastat?
22 Ja joka sanot, etteivät tekisi aviorikosta, sinä itse teet aviorikoksen, ja sinä, joka halveksit epäjumalia, itse olet pyhäkön ryöstäjä!
23 Ja sinä, joka kerskailet siinä sanassa, joka itse menet sen sanan ohi, sinä loukkaat Jumalaa!
(Jakeissa sama ajatus samoilla sanoilla kuin esim. Hoosea 6:7 hebrean mukaan, xxxxx ”he ovat Adamin tavoin ylittäneet liiton”, menneet toiselle puolelle, pois alkuperäisestä.)

24 Sillä Jumalan nimi on teidän tähtenne pilkattu, kansakuntien keskellä, niin kuin kirjoitettu on;
25 Sillä ympärileikkaus on hyödyllinen, jos sana otetaan täydellisenä. Mutta jos menet sanasta ohi, on sinun ympärileikkauksesi hänelle ympärileikkaamattomuutta.
26 Mutta jos hän, joka on ympärileikkaamaton, pitäisi sanan käskyt, katso, ei hänen ympärileikkaamattomuuttaan ole hänelle luettu ympärileikkaukseksi.
27 Ja ympärileikkaamaton, joka luonnostaan ottaa sanan täydellisenä, on tuomitseva sinut, joka kirjoitusten ja ympärileikkauksen kautta menet kirjoitetun sanan ohi.
28 Sillä ei se ole juutalainen joka on sitä ulkoisesti, eikä myös sellainen, joka on lihassa näkyvän ympärileikkauksen kautta,
29 vaan se on juutalainen, sellainen, joka on salassa ympärileikattu, sillä, joka on se sydämen, hengen kautta, eikä kirjoitusten kautta. Sellainen, jonka kirkkaus ei ole ihmisistä, vaan Jumalasta.


3 luku

1 Sen tähden, mitä siitä rikkaudesta, että on juutalainen, tai mitä hyötyä on ympärileikkauksesta?
2 Paljonkin, joka asiassa. Ensiksi, että Jumalan sana on heille uskottu.
3 Sillä jos osa heistä ei uskonut, mitä, tekikö se, etteivät uskoneet, tyhjäksi sen Jumalan uskollisuuden?
4 Ei näin! Sillä Jumala on totuus, ja jokainen mies valehtelee, kuten kirjoitettu on, että ”olisit puhdas sanoissasi, ja pysyisit puhtaana, kun sinua tuomitaan”.
5 Mutta jos meidän vääryytemme tukee sitä Jumalan puhtautta, pitäisikö sanoa, että ”Jumala on vääryys”, hänen vihansa koittaessa? Minä puhun kuin mies!
6 Ei näin! Ja jos ei, kuinka Jumala tuomitsisi maailman?
7 Sillä jos Jumalan totuus on rikastunut, minun valheideni kautta, sitä kirkkautta varten, joka on hänen, miksi sen tähden minä olen tuomittuna, kuin syntinen?
8 Vai onko niin kuin he pilkkaavat meitä vastaan, ja sanovat, että ”me sanomme, että tehkäämme pahaa, että hyvyyttä tulisi”? Näiden tuomio odottaa sitä puhtautta.
9 Sen tähden, mistä meitä pidetään rikkaampina? Me edellä päätimme, että juutalaiset ja aramealaiset ovat kaikki syntisyyden alla.
10 Niin kuin kirjoitettu on, ettei ole puhdasta, ei edes yhtä.
11 Eikä sellaista, joka on ymmärtävä, eikä sellaista, joka etsii Jumalaa.
12 He kaikki ovat kääntyneet pois, kuin yhtenä, ja ovat hylättyjä, eikä ole edes yhtä, joka tekee hyvyyttä.
13 Heidän kurkkunsa ovat avoimia hautoja, ja heidän kielensä petolliset, ja myrkkykäärmeiden myrkkyä on heidän huultensa alla.
14 Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
15 Ja heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta.
(Henkirikostapauksissa veri on aina monikossa, Abelin tapauksesta lähtien. Vereen sisältyvät myös syntymättömät sukupolvet. Ja juuri ne huutavat maasta. Jokainen juutalainen lapsikin tietää sen,  tänäkin päivänä.)

16 Kirous ja kadotus ovat heidän teillään.
(Kirous on vain ihmisistä puhuttaessa, ”hänen muistonsa on kirottu” – tyylisissä lauseissa. Muuten sana merkitsee murskaamista, jauhamista.Kadotus on synonyymi Abaddonille tässä, ja samoin Jaak.5:1, mutta sana merkitsee myös onnettomuutta ja kurjuutta. Kadotus kuitenkin ensisijainen.)

17 Ja sitä rauhan tietä he eivät tunne.
18 Ja Jumalan kunnioittaminen ei ole heidän silmiensä edessä.
19 Mutta me tunnemme sen, mitä kirjoitettu sana sanoo niille, jotka siinä sanassa ovat. Se sanoo, että jokainen suu sulkeutuisi, ja koko maailma olisi syyllinen Jumalalle.
20 Koska sanan teoista ei mikään liha ole puhdistettua hänen edessään, sillä siitä sanasta se syntisyys on tullut tunnetuksi.
21 Mutta nyt, ilman kirjoitettua sanaa, on Jumalan puhtaus paljastettu, ja hänestä antavat todistuksen sana, ja profeetat.
(Aramea sanoo selkeästi, että se ”Jumalan vanhurskaus” on ”hän”, Jumalan poika. Ajatus puuttuu kokonaan kreikasta, ja sanatkin ovat feminiinimuodossa siellä. Ja teksti jatkuu kauniisti näin;)

22 Mutta se Jumalan puhtaus on Jeshuan, Messiaan uskollisuuden kautta jokaiselle, sekä jokaisen yllä, joka uskoo, sillä siinä ei ole erotusta.
23 Koska he kaikki olivat tehneet syntiä, ja olivat puutteelliset Jumalan kirkkaudesta.
(Jae on jatkoa edelliseen, ”he kaikki”, tarkoittaa edellisessä jakeessa sanottuja uskovia. Jos ajatus olisi, että ”kaikki ovat syntiä tehneet” yleisesti, ”he kaikki” tilalla olisi xxxxx)

24 Ja he ovat puhdistetut sen ilmaisen siunauksen kautta, ja sen lunastuksen kautta, joka on Jeshuassa, Messiaassa.
25 Tämä, jonka Jumala ensin asetti olemaan se armoistuin, hänen verensä uskollisuudessa, meidän syntiemme tähden, meidän, jotka ennen olimme syntiset.
(Armoistuin on se liiton arkin kansi, jonka päälle 3Moos.16 – luvussa, sovituspäivänä, pirskotettiin ylipapin toimesta syntiuhrin verta. KR38 sanoo jakeen lopussa jotain muun raamatun vastaista, eikä mene ainakaan kreikan tai edes KJV mukaan.)

26 Siinä asemassa, jonka Jumala meille pitkämielisyydessään antoi, herättääkseen kuolleista sen hänen puhtautensa, joka oli määräaikanaan, tämän, jonka tuli olla puhdas, ja hän vanhurskauttaa sen puhtauden kautta hänet, joka on tälle uskollinen; joka on meidän Herramme Jeshua, Messias.
(Jakeessa käytetty herätys on rabbiininen termi kuolleiden ylösnousemukselle. Vanhurskauttaminen on edelleen sanatarkasti puhdistamista, mutta kiina-puhtauden takia, ja oman suomen sanavarastoni köyhyyden tähden, suomennokseen ei voi laittaa kahta erilaista puhtaus-sanaa. Taas kerran, meille annettu asema puuttuu kreikasta! Miksi?)

27 Sen tähden, missä ylpeys? Se on tehty turhaksi. Millaisella sanalla? Tekojenko? Ei, vaan sen uskollisuuden sanan kautta.
28 Sen tähden, meidän ajatuksemme on se, että ihminen on siinä uskollisuudessa puhdistettu, ilman kirjoitetun sanan tekoja.
29 Sillä onko Jumala yksin juutalaisten, eikä muiden kansakuntien? Kyllä, myös niiden kansakuntien.
30 Koska Jumala on yksi, hän, joka tekee puhdistuksen ympärileikatuille uskollisuuden kautta, myös ympärileikkaamattomille siinä samassa uskollisuudessa.
31 Sen tähden, onko niin, että me teemme uskollisuuden kautta sen kirjoitetun sanan turhaksi? Ei näin, vaan me tuemme sitä sanaa!

4 luku

1 Sen tähden, mitä sanomme Abrahamista, meidän isiemme johtajasta, jolla se havaittiin lihassa?
2 Sillä jos Abraham oli siitä teosta tullut puhtaaksi, hän sai olla ylpeä, mutta ei Jumalan luona.
3 Sillä mistä se kirjoitus puhuu? Että ”Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle puhtaudeksi.”
4 Mutta sille, joka palvelee, ei hänen palkkaansa ole luettu hänelle hyvyyden mukaan, vaan sen mukaan, kuin on hänelle velkaa.
5 Mutta hänelle, joka ei palvele, vaan ainoastaan uskoo häneen, joka puhdistaa syntisen, hänelle luetaan se hänen uskollisuutensa puhtaudeksi.
(Palveleminen on papillista. Sanatarkasti usko on ”hänessä”, joka puhdistaa.)

6 Samoin myös David puhuu sellaisen miehen hyvyydestä, jolle Jumala lukee sen puhtauden ilman tekoja, kun hän sanoo;
7 Että ”siunaukset niille, joille heidän vääryytensä ovat vapautetut, ja syntinsä peitetyt!”
(Ps.32:1 lainaus menee muuten sanatarkasti ”peshitta”- psalmien mukaan, mutta siellä on yksikkömuodossa ja tässä monikkomuodossa. Kreikan teksti kopioitu septuagintasta tähän.)

8 Ja ”hänen siunauksensa sille miehelle, jolle Jumala ei tule lukemaan hänen syntejään”
9 Sen tähden, oliko tämä hyvyys ympärileikkauksesta vai ympärileikkaamattomuudesta?
10 Sen tähden, kuinka se luettiin hänelle, ympärileikkauksessa vai ympärileikkaamattomuudessa? Ei ympärileikkauksessa, vaan ympärileikkaamattomuudessa!
11 Sillä hän vastaanotti sen ympärileikkauksen merkin, ja hänen uskollisuutensa puhtauden sinetin, ollessaan ympärileikkaamaton, että hänestä tulisi isä niille kaikille, jotka uskovat ympärileikkaamattomina, että se luettaisiin myös heille puhtaudeksi.
12 Eikä hän ole isä ympärileikatuille niin, että on yksin niiden, jotka ovat ympärileikatuista, vaan myös niille, jotka seuraavat meidän isämme Abrahamin ympärileikkaamattomuuden uskollisuuden askelia.
13 Sillä ei se lupaus, että hänestä oli tuleva maailman perillinen, ollut Abrahamille ja hänen siemenelleen siinä kirjoitetussa sanassa, vaan hänen uskollisuutensa puhtaudessa.
14 Sillä jos nämä olisivat perillisiä, jotka siitä sanasta olivat, se uskollisuus olisi ollut arvotonta, ja se lupaus tullut turhaksi.
15 Sillä se kirjoitettu sana on vihan työntekijä, sillä kun sitä sanaa ei ole, ei myös ole sanan ohittamista.
(Ohitus, toiselle puolelle meneminen. Käännetään usein rikkomiseksi. Koko luku on sen ajan juutalaiselle kirjallisuudelle hyvin tyypillinen midrash – synagogasaarna. Se on niin tyypillinen, että jos tämän puheen pitää synagogassa, tuskinpa yksikään juutalainen löytää Messiasta tätä kautta, keskustelua se aiheuttaa kyllä. Monet midrashit käsittelevät Abrahamin ympärileikkaamattomana saamia lupauksia ja Jumalan kutsua, monesta eri näkökulmasta, aihe oli todella yleinen.)

16 Tämän tähden siinä uskollisuudessa, joka on sen siunauksen kautta, tullaan puhtaaksi, ja se lupaus on oleva totta kaikelle hänen siemenelleen. Ei yksin sellaiselle, joka on kirjoitetusta sanasta, vaan myös sellaiselle, joka on siitä Abrahamin uskollisuudesta, hänen, joka on se meidän jokaisen isä.
17 Kuten kirjoitettu on, että, ”minä osoitin sinut olemaan kansakuntien paljouden  isä, Jumalan edessä, sillä sinä uskoit häneen, joka antaa elämän kuolleille, ja kutsuu niitä, joita ei ole, niin kuin he ovat.”
18 Ja ilman toivoa, hän uskoi siihen toivoon, että hänestä tulisi se kansakuntien paljouden isä, niin kuin kirjoitettu on, että ”siten on sinun siemenesi oleva”.
19 Eikä hän horjunut uskollisuudessaan, kun ajatteli olevansa ruumiissaan kuollut, lähes satavuotias, ja Saran kohtu kuollut.
20 Eikä hän siinä Jumalan lupauksessa jakaantunut, niin kuin uskollisuuden puuttumiseen, vaan sai voimaa sen uskollisuuden kautta, ja antoi sitä kirkkautta Jumalalle.
21 Ja oli varma, että mitä Jumala oi hänelle luvannut, hän pystyy tekemään täydelliseksi.
22 Tämän tähden, se luettiin hänelle puhtaudeksi.
23 Eikä ainoastaan hänen tähtensä kirjoitettu tämä, että ”hänen uskollisuutensa luettiin puhtaudeksi.”
24 Vaan myös meidän tähtemme, että myös meille tulisi se luetuksi, niille, jotka uskovat häneen, joka nosti meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, kuolleiden huoneesta.
25 Häneen, joka meidän syntiemme tähden luovutettiin, ja hän nousi sen tähden, että saisi meidät puhtaiksi.
(Jae laitettu riimityksellä, chat’ta’han – dan’zad’kan painotuksilla, se on sekä hebreassa, että arameassa käytetty kirjoitustyyli, esim. 1Sam.25:29, joka ei näy käännöksissä.)


5 luku

1 Sen tähden, meidän puhtautemme tähden, sen uskollisuuden kautta, on meillä oleva rauha Jumalan luona, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta.
2 Sillä hänen kauttaan meille on tullut, uskollisuudessa, pääsy tämän siunauksen lähelle, meille, jotka seisomme hänessä ja kirkastamme sitä Jumalan kirkkautta sen toivon kautta.
3 Samoin, eikä ainoastaan se, vaan myös kärsimyksissämme me kirkastamme, sillä me tiedämme, että kärsimys tekee meissä täydelliseksi sitä kärsivällisyyttä.
(Arameassa ”tekee täydelliseksi”. Kreikassa ”saa aikaan”, jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi lievempi sanavalinta.)

4 Ja se kärsivällisyys syvällisyyttä, ja se syvällisyys toivoa.
(Syvällisyys, asiantuntemus. Kreikassa eri sana.)

5 Mutta se toivo ei ole häpeällistä. Koska se Jumalan rakkaus on ylivuotavaa, meidän sydämiimme sisälle, sen pyhän hengen kautta, joka on meille annettu.
(Kreikkaan laitettu häpeään saattamiseksi, mutta mem sanan alussa vaihtaa sen substantiiviksi. Kreikan tekstin ero selittyy siten, että תהֵבמַ on luettu tai ajateltu תהֵב נֵ. Yhden kirjaimen ero.)

6 Sillä jos Messias, meidän heikkoutemme tähden tässä määräajassa kuoli pahojen puolesta;
7 Sillä tuskin kukaan pahojen puolesta kuolee, sillä hyvien puolesta joku saattaa uskaltaakin kuolla.
(Kreikassa ”vanhurskaan puolesta”, jättää jakeen ajatuksen taas todella epämääräiseksi. Jos sanoja laittaa estrangela- fontille, kreikan lukuvirhe on selkeä;) (Katso alkuperäinen käännös)

8 Tällä tavalla, se on Jumalan rakkauden osoitus meitä kohtaan, että kun me vielä olimme syntisiä, Messias kuoli meidän puolestamme.
(Kreikassa osoittaa, verbi, jälleen sanan alussa oleva mem jätetty huomiotta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, מחַ וֵ א tilalla lukisi lyhyempi חַ וֵ א)

9 Sen tähden, kuinka paljon runsaammin nyt puhdistuu hänen verensä kautta, ja hänen kauttaan tulee pelastumaan vihasta!
(”Viha” ei tarkoita mitään ”vihan aikaa”, vaan Joh.3:36 ”joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”, Kol.3:6, tämän kirjeen jakeet 1:18, 2:8 ja vanhat juutalaiset opetukset.)

10 Sillä jos on niin, kun me olimme vihamiehiä, Jumala teki liiton meidän kanssamme hänen poikansa kuoleman kautta, sen tähden, kuinka paljon runsaammin me tulemmekaan elämään sen hänen liittonsa tekemisen, hänen elämänsä kautta.
(”Sovitus” on sanatarkasti ”liiton uudelleen solmimista” tässä kohdassa.)

11 Eikä ainoastaan sillä tavalla, vaan että se myös kirkastaisi Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta, että hänen kauttaan olemme nyt vastaanottaneet sen liittoutumisen.
12 Sillä samoin, että yhden miehen kautta tuli synti sisälle maailmaan, ja sen synnin kautta kuolema, ja siten heitä kaikkia ihmislapsia vei toiselle puolelle kuolema, sen kautta, että he kaikki olivat tehneet syntiä;
13 Sillä siihen synnin sanaan saakka, kun sitä oli maailmassa, ei sitä luettu synniksi, koska sitä sanaa ei ole ollut.
14 Vaan kuolema hallitsi kuninkaana Adam’sta Moshe’lle saakka, myös niiden ylle, jotka eivät tehneet syntiä sen kaltaisuudessa, kun Adam ohitti hänen sanansa, hän, joka oli se hänen kaltaisensa, joka oli tuleva.
15 Vaan se lahja ei ole sellainen kuin se lankeemus. Sillä jos sen yhden lankeemuksen tähden monet kuolivat, sen tähden, kuinka paljon rikkaampi on Jumalan siunaus ja se hänen lahjansa sen yhden miehen tähden, Jeshuan, Messiaan, monia rikkaaksi tekevä.
16 Eikä se lahja ole samalla tavalla kuin sen yhden rikkomus, sillä se oli tuomio, että yhdestä tuli syylliseksi, mutta se lahja on ollut monista synneistä puhtaudeksi.
17 Sillä jos yhden rikkomuksen tähden kuolema hallitsi kuninkaana runsaasti, ne, joille paljon annetaan siunausta ja sitä lahjaa ja sitä puhtautta, siinä elämässä saavat hallita kuninkaana yhden kautta; Jeshuan, Messiaan.
(Kreikassa on ”vanhurskauden lahja”, joka olisi xxxxx–pari kirjainta lyhyempi.)

18 Sen tähden, tällä tavalla, että yhden rikkomuksen tähden kaikki ihmislapset ovat syyllisiä, siten yhden puhtauden tähden saisi olla se elämän palkinto kaikille ihmislapsille.
(”Palkinto tulevassa maailmassa”, rabbiininen aramean sana. Kreikassa sen tilalla on tuo puhtaus, vanhurskaus, todennäköisesti sanavaraston puutteen tähden. Elämä sisältää elämän täällä ja sen jälkeenkin, monikkomuoto.)

19 Sillä samoin, että yhden miehen tottelemattomuuden tähden monet olivat
syntisiä, siten myös yhden tottelevaisuuden tähden monet saavat olla puhtaita.
20 Mutta siihen sanaan oli mentävä sisälle, että synti lisääntyisi, ja missä synti lisääntyi, siellä se siunauskin tuli runsaaksi.
21 Että niin kuin syntisyys hallitsi kuoleman kautta, siten hallitsisi se siunaus, sen puhtauden kautta, iankaikkista elämää varten, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta.

Käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

Selityksissä olevat arameankieliset kirjaimet on korvattu merkinnällä xxxxx, koska niitä on niin vaikea laittaa tällä kirjoitusohjelmalla oikein. Kirjaimia ymmärtävä voi katsoa kääntäjän alkuperäisestä käännöksestä edellä olevasta linkistä!

5 kommenttia:

 1. * 1 Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,
  2 jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,
  3 hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä (Room.1:1-3 KR38)

  * 1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, tervehtii kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä.
  2 Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa,
  3 on sanoma hänen Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; (Room.1:1-3 käännös -92)

  VastaaPoista
 2. * 4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa-Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, (Room.1:4 KR38)

  * 4 pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme, (Room.1:4 käännös -92)

  VastaaPoista
 3. * 11 Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte, (Room.1:1 KR38)

  * 11 Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä, (Room.1:11 käännös -92)

  * 14 Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa; (Room.1:14 KR38)

  * 14 Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille, (Room.1:14 käännös -92)

  VastaaPoista
 4. * 18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, (Room.1:18 KR38)

  * 18 Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. (Room.1:18 käännös -92)

  * 20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, (Room.1:20 KR38)

  * 20 Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. (Room.1:20 käännös -92)

  VastaaPoista
 5. * 21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
  22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet (Room.1:21-22 KR38)


  * 26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
  27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. (Room.1:26-27 KR38)

  * 26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen,
  27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. (Room.1:26-27 käännös -92)


  *32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. (Room.1:32 KR38)

  *32 Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin. (Room.1:32 käännös -92)

  VastaaPoista