tiistai 18. heinäkuuta 2017

Matteus luvut 6-11


Matteus luvut 6-11

 

Jeshuan (Jeesuksen) sanat ovat sinisellä värillä.


6 luku

 

Mutta pitäkää huoli, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmislasten edessä, että te heille näkyisitte, silloin teillä ei ole oleva palkkaa teidän isänne luona, joka on taivaissa.

Sen tähden, silloin, kun te teette vanhurskautta, älkää puhalluttako torvea edessänne, niin kuin tekopyhät tekevät kokouksissa ja kaduilla, että ihmislapset heitä ylistäisivät, ja amen, minä sanon teille, että he ovat saaneet palkkansa.

Mutta kun sinä teet vanhurskautta, älköön vasen tietäkö, mitä oikeasi tekee.

Että sinun vanhurskautesi olisi kuin salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, hän on sinut palkitseva julkisesti.

Ja kun te rukoilette, älkää olko kuin tekopyhät, jotka rakastavat seisoa kokouksissa ja katujen kulmissa, rukoillen, että ihmislapset näkisivät heidät, ja amen, minä sanon teille, että he ovat palkkansa saaneet.

6 Mutta kun sinä rukoilet, astu sisään kammioosi ja lukitse ovesi, ja rukoile isääsi, joka on salassa, ja isäsi, joka salassa näkee, on palkitseva sinut julkisesti.

Ja kun te rukoilette, älkää olko monisanaisia, niin kuin pakanat, sillä he luulevat, että paljon puhumisen kautta heitä kuullaan.

Sen tähden, älkää olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne tietää, mikä on teille tarpeen, ennen kuin häneltä pyydättekään.

Sen tähden rukoilkaa te näin; Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

10 Tulkoon sinun kuningaskuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi niin taivaissa, kuin myös maan päällä.

11 Anna meille tänä päivänä se leipä, jota tarvitsemme.

12 Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin me myös annamme anteeksi velallisille.

13 Äläkä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, koska sinun on kuningaskunta, ja voima ja ylistys, aina ja iankaikkisesti.

14 Sillä jos te annatte ihmislapsille anteeksi heidän virheensä, myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaa teille anteeksi.

15 Sillä jos te ette anna ihmislapsille anteeksi, ei myös teidän isänne anna teille anteeksi teidän virheitänne.

16 Mutta kun te paastoatte, älkää olko kuihtuneen näköisiä, niin kuin tekopyhät, sillä he turmelevat kasvonsa näyttäessään ihmislapsille paastoamistaan. Ja amen, minä sanon teille, että he ovat saaneet oman palkkansa.

17 Mutta kun sinä paastoat, pese kasvosi ja voitele pääsi.

18 Kuin etteivät ihmislapset näkisi, että sinä paastoat, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, hän on sinut palkitseva.

19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koit ja ruoste turmelevat, ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.

20 Vaan kootkaa itsellenne aarteet taivaisiin, missä ei koi eikä ruoste turmele, ja missä varkaat eivät murtaudu sisään eivätkä varasta.

21 Sillä siellä, missä on teidän aarteenne, siellä on myös teidän sydämenne.

22 Silmä on ruumiin lamppu. Sen tähden, jos silmäsi on oikeamielinen, myös koko ruumiisi on valaistu.

23 Mutta jos sinun silmäsi on paha, koko ruumiisi on oleva pimeyttä. Sen tähden, jos se valo, joka sinussa on, onkin pimeyttä, kuinka suuri onkaan sinun pimeytesi!

24 Ihminen ei pysty palvelemaan kahta herraa, tai hän vihaa yhtä ja rakastaa toista, tai kunnioittaa yhtä ja halveksii toista. Te ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.

25 Tämän tähden minä sanon teille; älkää huolehtiko sieluistanne, mitä syömme ja mitä juomme, älkääkä ruumiistanne, mitä puette päällenne, katso, eikö sielu ole suurempi kuin ateriat, ja ruumis enemmän kuin vaatteet?

26 Katsokaa taivasten lintuja, jotka eivät kylvä eivätkä niitä, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän isänne, joka on taivaissa, on heidän suojelijansa. Katso, ettekö te ole suuremmat kuin ne?

27 Mutta kuka teistä pystyy huolehtimisellaan kasvattamaan omaa pituuttaan yhtäkään kyynärää?

28 Ja miksi te huolehditte vaatetuksesta? Ajatelkaa kedon liljoja, kuinka ne kasvavat, eivätkä raada, eivätkä kehrää.

29 Mutta minä sanon teille, että ei edes Shlimon kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu, kuin yksi näistä.

30 Mutta jos Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään on, ja huomenna laitetaan uuniin, eikö hän anna teille enemmän, te uskollisuudessa vähäiset?

31 Sen tähden, älkää huolehtiko, tai sanoko, mitä söisimme, tai mitä joisimme, tai millä vaatettaisimme.

32 Sillä kaikkea tätä kansakunnat etsivät, mutta teidän isänne, joka on taivaissa, tietää, että kaikki nämä ovat myös teille tarpeellisia.

33 Mutta etsikää ensin Jumalan kuningaskuntaa, ja hänen vanhurskauttaan, ja kaikki nämä lisätään teille.

34 Älkää sen tähden huolehtiko huomisesta, sillä huominen pitää huolen itsestään. Jokaiselle päivälle riittää oma pahansa.

 

7 luku

 

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomita.

Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, teille mitataan.

Mutta miksi sinä näet tikun veljesi silmässä, etkä huomaa poikkipuuta omassa silmässäsi?

Tai kuinka sinä sanot veljellesi, ”salli minun poistaa tikku sinun silmästäsi”, ja katso, omassa silmässäsi on poikkipuu!

Sinä tekopyhä, poista ensin se poikkipuu omasta silmästäsi, ja silloin huomaat poistaa sen tikun, joka on veljesi silmässä.

Älkää laittako korvakoruja koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikalauman eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa, ja käänny kapinaan teitä vastaan.

(Kudasha on korvakorut. Ripustamisesta sama verbi mm. Matt. 18:6, jossa myllynkivi laitetaan kaulaan.)

Pyytäkää, ja teille annetaan. Etsikää, ja te löydätte. Kolkuttakaa, ja teille avataan.

Sillä jokainen, joka pyytää, saa, ja joka etsii, löytää, ja sille, joka kolkuttaa, avataan.

Tai kuka teidän keskellänne on mies, jolta hänen poikansa pyytää leipää – miksi hän ojentaisi hänelle kiven?

10 Tai pyytää häneltä kalaa – miksi hän ojentaisi hänelle käärmeen?

11 Ja sen tähden, jos te, jotka olette pahoja, tiedätte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän teidän isänne, joka on taivaissa, on antava hyvää niille, jotka häneltä pyytävät.

12 Kaikki, mitä te tahdotte, että ihmislapset teille tekevät, samoin te myös tehkää heille, sillä tämä on kirjoitettu sana ja profeetat.

13 Astukaa sisään kapeasta portista! Leveä on se portti, ja tilava on se tie, mikä johtaa kadotukseen, ja monet ovat ne, jotka sen kautta menevät.

14 Kuinka ahdas onkaan se portti, ja kapea se tie, joka johtaa elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

15 Varokaa valheen profeettoja, jotka tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä ovat väkivaltaisia susia.

16 Mutta heidän hedelmistään te heidät tunnette. Kootaanko orjantappuroista viinirypäleitä, tai ohdakkeista viikunoita?

17 Niin jokainen hyvä puu tekee kaunista hedelmää, mutta paha puu tekee pahaa hedelmää.

18 Hyvä puu ei pysty tekemään pahaa hedelmää, eikä paha puu tekemään hyvää hedelmää.

19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan, ja se lankeaa tuleen.

20 Heidän hedelmistään te siis tunnette heidät.

21 Ei jokainen, joka sanoo minulle, ”herrani, herrani”, astu sisään taivasten kuningaskuntaan, vaan joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon.

22 Monet sanovat minulle sinä päivänä, ”herrani, herrani, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, ja sinun nimessäsi ajaneet pois riivaajia, ja sinun nimessäsi tehneet monia voimallisia tekoja?”

23 Ja silloin minä julistan heille, että ”aikojen alusta lähtien, minä en ole teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani, te vääryyden palvojat!”

(”Vääryyden palvojat”; Jastrow antaa palvonnasta merkityksen ”worship”. Pahuus on sellainen sana, jota käytetään mm. 5Moos.32:6. Nämä ihmiset ylistävät ja palvovat, ja edustavat sitä, mitä Jumalassa ei ole. Kreikan ”laittomuuden tekijät” antaa asiasta aivan eri käsityksen.)

24 Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, ja toteuttaa niitä, on viisaan miehen kaltainen, joka rakensi talonsa kallion päälle.

25 Ja sade laskeutui, ja tulvat tulivat, ja tuuli puhalsi, ja ne horjuttivat sitä taloa, eikä se sortunut, sillä sen perustukset oli asetettu kallion päälle.

26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä niitä toteuta, on tyhmän miehen kaltainen, joka rakensi talonsa hiekan päälle.

27 Ja sade laskeutui, ja tulvat tulivat, ja tuuli puhalsi ja ne horjuttivat sitä taloa, ja se lankesi, ja sen sortuminen oli suuri.

28 Ja kun Jeshua oli lopettanut nämä sanat, väkijoukot ihmettelivät hänen opetustaan.

29 Sillä hän oli opettanut heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa, ja fariseukset.

 

8 luku

 

1 Mutta kun hän laskeutui vuorelta, häntä seurasi paljon kansaa.

2 Ja katso, yksi spitalinen tuli, kumarsi häntä ja sanoi, ”minun herrani, jos sinä tahdot, sinä pystyt puhdistamaan minut”.

3 Ja Jeshua ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, ”minä tahdon, puhdistu”. Ja siinä hetkessä hän puhdistui spitalistaan.

4 Ja Jeshua sanoi hänelle, ”miksi näytät itsesi minulle, puhut ihmiselle? Ennemmin, mene, näytä itsesi papille ja tuo lahja, niin kuin Moshe käski, todistukseksi heille”.

5 Mutta kun Jeshua tuli Kapr - Nachumiin, sinne saapui yksi sadanpäämies, ja etsi häntä sieltä.

(Sadanpäämies, kenturion, on latinan lainasana. Aramea jättää tyylikkäästi ulkomaiset termit kääntämättä, niin, että tekstistä voi nähdä toisen osapuolen kansallisuudenkin.)

6 Ja sanoi, ”Herrani, minun poikani makaa talossa, ja hän lepää, ja on pahasti sairaana”.

7 Jeshua sanoi hänelle, ”minä tulen ja parannan hänet”.

8 Tuo sadanpäämies vastasi, ja hän sanoi, ”herrani, en minä ole sen arvoinen, että sinä kulkisit minun kattoni alla, vaan sano, ainoastaan sanan kautta, ja minun poikani paranee”.

9 Sillä minä myös olen mies, joka on käskyvallan alla, ja sotilaat ovat minun käteni alla, ja minä sanon tälle, että ”mene”, ja hän menee, ja toiselle, että ”tule”, ja hän tulee, ja palvelijalle, että ”tee tämä”, ja hän tekee.

10 Mutta kun Jeshua kuuli, hän hämmästyi ja sanoi hänen kanssaan tulleille, ”amen, minä sanon teille, että en ole edes Israelissa löytänyt tällaista uskollisuutta”.

11 Mutta minä sanon teille, että monet tulevat idästä ja lännestä, ja sulkeutuvat Abrahamin, Iishakin ja Jakobin kanssa taivasten kuningaskuntaan.

12 Mutta valtakunnan omat lapset heitetään pimeyteen, ulkopuolelle. Siellä on oleva itku ja hampaiden kiristely.

13 Ja Jeshua sanoi tuolle sadanpäämiehelle, ”mene, sinulle on tapahtuva niin kuin sinä uskot”. Ja sillä hetkellä hänen poikansa parani.

14 Ja Jeshua tuli Shimeonin talolle, ja näki hänen anoppinsa makaamassa, ja kuume oli vallannut hänet.

15 Ja hän kosketti hänen kättään, ja kuume jätti hänet, ja hän nousi, ja palveli häntä.

16 Mutta kun oli ilta, hänen eteensä tuotiin monia riivattuja, ja hän ajoi heidän riivaajansa pois sanan kautta, ja kaikki nämä, jotka oli tehty sairaiksi, hän paransi.

(Tässä on todellakin, että heidät oli tekemällä tehty sairaiksi.)

17 Siksi, että täyttyisi se asia, joka on sanottu profeetta Ishaian kautta, joka sanoi, että ”hän on ottava meidän kipumme ja kantava meidän sairautemme”.

18 Mutta kun Jeshua näki paljon väkijoukkoa, jotka ympäröivät häntä, hän käski, että he menisivät rannalle.

19 Ja yksi kirjanoppinut saapui, ja sanoi hänelle, ”rabbi, minä tulen sinun seurassasi, minne menetkin”.

20 Jeshua sanoi hänelle, ”ketuilla on kolot, ja taivasten linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä asettaisi”.

21 Mutta toinen hänen oppilaistaan sanoi hänelle, ”minun herrani, salli minun ensin mennä hautaamaan isäni”.

22 Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”tule minun perässäni, ja anna kuolleiden haudata kuolleensa”.

23 Ja kun Jeshua tuli veneelle, he nousivat siihen, oppilaidensa kanssa.

24 Ja katso, merellä oli suuri maanjäristys, niin että vene alkoi peittyä aalloista, mutta Jeshua nukkui.

25 Ja hänen oppilaansa tulivat herättämään häntä, ja sanoivat hänelle, ”meidän herramme, pelasta! Me hukumme!”

26 Jeshua sanoi heille, ”miksi pelkäätte, te uskollisuudessa vähäiset?” Sitten hän nousi, ja nuhteli tuulta ja merta, ja oli suuri hiljaisuus.

27 Mutta ihmiset ihmettelivät ja sanoivat, ”kuka tämä on, että tuuli ja meri häntä tottelevat?”

(” Kirjoitettu on, ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, joka olen pannut hiekan meren rajaksi, ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse; ja vaikka se kuohuu, ei se mitään voi, ja vaikka sen aallot pauhaavat, eivät ne sen ylitse pääse?" (Jer.5:22).Yhdistääkö Messias itsensä tähän?)

28 Ja kun Jeshua tuli toiselle puolelle, Gadarian maakuntaan, häntä vastaan tuli kaksi riivattua, jotka olivat tulleet ruumishuoneelta, erittäin pahoja, niin, ettei ihminen voinut kulkea sillä tiellä.

(Gadaria ei ole aramean sana.)

29 Ja he huusivat ja sanoivat, ”mitä meillä ja sinulla on, Jeshua, Jumalan poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä ennen sitä aikaa?”

30 Mutta siellä oli, heistä kauempana, monien sikojen lauma, syömässä.

31 Mutta nämä riivaajat pyysivät häneltä ja sanoivat, ”jos sinä ajat meidät ulos, salli, että menemme tuohon sikojen laumaan”.

32 Jeshua sanoi heille, ”menkää”. Ja ne lähtivät heti, ja menivät sikoihin sisään, ja koko se lauma meni suoraan kallion päälle, ja ne putosivat veteen, ja kuolivat siihen veteen.

33 Mutta ne, jotka niitä ruokkivat, pakenivat ja menivät kaupunkiin, ja ilmoittivat kaikista tapahtuneista asioista ja näistä riivatuista.

34 Ja koko kaupunki lähti tapaamaan Jeshuaa, ja kun he näkivät hänet, he pyysivät, että hän poistuisi heidän alueeltaan.

 

9 luku

 

1 Ja hän nousi veneeseen, ja kulki yli, ja tuli omaan kaupunkiinsa.

2 Ja hänelle tuotiin halvaantunut, paareissa makaava. Ja Jeshua näki hänen uskollisuutensa, ja sanoi halvaantuneelle, ”sido sydämeesi, poikani, sinun syntisi ovat anteeksi annetut”.

3 Mutta eräs kirjanoppineista sanoi omassa sielussaan, ”tämä pilkkaa Jumalaa”.

4 Mutta Jeshua tiesi heidän ajatuksensa, ja sanoi heille, ”miksi te suunnittelette pahaa sydämissänne?”

Sillä kumpi on helpompaa, sanoa, ”sinun syntisi ovat anteeksi annetut”, tai sanoa, ”nouse, kävele”.

Mutta että te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta maassa antaa synnit anteeksi, minä sanon tuolle halvaantuneelle, ”nouse, ota paarisi, ja mene kotiisi!”

7 Ja hän nousi, meni kotiinsa.

8 Mutta kun väkijoukot näkivät tämän, he pelkäsivät ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut tällaisen vallan ihmislapsille.

9 Ja kun Jeshua kulki sieltä, hän näki miehen, joka istui veroja keräämässä, jonka nimi oli Matti, ja sanoi hänelle, ”tule kanssani”, ja hän nousi ja meni hänen kanssaan.

10 Ja kun he aterioivat talossa, tulivat veronkerääjät ja monet syntiset aterioimaan Jeshuan kanssa, ja hänen oppilaidensa kanssa.

11 Ja kun fariseukset näkivät tämän, he sanoivat hänen oppilailleen, ”miksi teidän opettajanne syö syntisten ja veronkerääjien kanssa?”

12 Mutta kun Jeshua kuuli, hän sanoi heille, ”eivät terveet tarvitse lääkäriä, vaan nämä, jotka on tehty sairaiksi”.

13 Menkää, oppikaa, mitä tämä on, ”armoa minä pyydän, enkä uhria”. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.

14 Silloin hänen luokseen tuli Johannanin oppilaita, ja he sanoivat, ”miksi me ja fariseukset paastoamme paljon, ja sinun oppilaasi eivät paastoa?”

15 Jeshua sanoi heille, ”kuinka häähuoneen lapset pystyvät paastoamaan, niin kauan kuin sulhanen on heidän kanssaan? Mutta ne päivät tulevat, kun sulhanen otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat”.

16 Ei kukaan laita uutta paikkaa vanhan takin päälle, ettei se revi sitä takkia, ja olisi suurempi repeämä.

17 Eikä uutta viiniä laiteta vanhoihin leileihin, etteivät leilit halkea ja viini läiky, ja leilit rikkoudu, vaan uusi viini laitetaan uusiin leileihin, ja molemmat säästyvät.

18 Mutta kun hän oli puhumassa näitä heidän kanssaan, tuli yksi hallitusmies, kumarsi häntä ja sanoi, ”minun tyttäreni on nyt kuollut, mutta tule, aseta kätesi hänen päälleen, ja hän saa elää”.

(Ruhtinas, arkhon, on kreikan lainasana, joten kyseessä on joku muu kuin juutalaisten hallitusmies.)

19 Ja Jeshua nousi, ja hänen oppilaansa, ja he menivät hänen kanssaan.

20 Ja katso, vaimo, jolta hänen verensä oli vuotanut kaksitoista vuotta, tuli hänen takaansa, ja kosketti hänen viittansa kulmaa.

(Kreikkakaan ei puhu tupsuista, sellainen on kääntäjän tulkinta. Kulmassa ”tupsu” kuitenkin oli. 4Moos.15:38-39.)

21 Sillä hän sanoi sielussaan, ”jos vain kosketan hänen vaatettaan, minä paranen”.

22 Mutta Jeshua kääntyi nähdessään hänet, ja sanoi hänelle, ”tyttäreni, sido sydämeesi; sinun uskollisuutesi on tehnyt sinut eläväksi”. Ja tuo vaimo parani siinä hetkessä.

23 Ja Jeshua tuli tuon hallitusmiehen talolle, ja näki itkijät, ja väkijoukon, joka oli levoton.

24 Ja sanoi heille, ”antakaa tytön olla, sillä ei hän ole kuollut, vaan nukkuu”. Ja he nauroivat hänelle.

25 Ja kun hän oli poistanut sen väkijoukon, ja hän yhdisti kätensä hänen ylleen, ja tyttö nousi.

26 Ja tämä sanoma kulki kaiken sen maan kautta.

27 Ja kun Jeshua kulki sieltä, häntä seurasi kaksi sokeaa, jotka huusivat ja sanoivat, ”Davidin poika, armahda meitä!”

28 Ja kun hän oli tullut siihen taloon, nämä sokeat tulivat hänen lähelleen. Jeshua sanoi heille, ”uskotteko te, että minä pystyn tekemään tämän?” He sanoivat hänelle, ”kyllä, meidän herramme”.

29 Silloin hän kosketti heidän silmiään, ja sanoi, ”niin kuin te uskotte, teille tapahtukoon”.

30 Ja heti heidän silmänsä avautuivat, ja Jeshua nuhteli heitä ja sanoi, ”katsokaa, ettei kukaan saa tietää”.

31 Mutta he lähtivät julistamaan kaikessa siinä maassa.

32 Ja kun Jeshua lähti, hänen luokseen tuotiin kuuromykkä, jolla oli demoni hänen yllään.

33 Ja se kuuromykkä, josta demoni lähti, puhui, ja väkijoukko hämmästyi ja he sanoivat, ”tällaista ei ole milloinkaan nähty Israelissa!”

34 Mutta fariseukset sanoivat, ”päädemonin kautta hän ajaa pois demoneja”.

35 Ja Jeshua matkusteli kaikissa kaupungeissa ja kylissä, ja opetti heidän kokouspaikoissaan, ja julisti kuningaskunnan evankeliumia, ja paransi kaikki sairaudet, ja kaikki heikkoudet.

36 Mutta kun Jeshua näki väkijoukot, hän sääli heitä, sillä he olivat väsyneet ja eksyneet, kuin lampaat, joilla ei ole paimenta.

37 Ja hän sanoi oppilailleen, ”sato on suuri, ja työntekijät harvat”.

38 Sen tähden, pyytäkää sadonkorjuun herralta, että lähettää työntekijöitä sadonkorjuuseensa.

 

10 luku

 

1 Ja hän kutsui kaksitoista oppilasta, ja antoi heille vallan yli saastaisten henkien, että he ajavat niitä pois, ja parantaa kaikkea heikkoutta ja sairauksia.

2 Mutta heidän, jotka olivat ne kaksitoista apostolia, nimensä olivat; ensimmäisenä Shimeon, jota kutsutaan ”Keefa”, ja Andreos, hänen veljensä, ja Jakob, Zebadin poika ja hänen veljensä Johannan.

3 Ja Filippos ja Bar - Tolmai, ja Thoma ja Matti, veronkerääjä. Ja Jakob, Halfin poika, ja Levi, jota kutsuttiin ”Thadi”.

4 Ja Shimeon, Kenania, ja Jehuda Skariota, hän, joka sai hänet ansaan.

(Kenan on rakentaja, tarkalleen pystyttäjä. Shimeonin ammatti. ”Herra rakentaa”? Skariot merkitystä ei tiedetä. Skar on ainakin veren vuodattamista. ” Ansaan saaminen” on tarkemmin sanottuna ”verkkoon kietomista”. Se lausutaan ashlam, mutta voi olla myös islam.)

5 Nämä kaksitoista Jeshua lähetti ja käski heitä ja sanoi, ”älkää vaeltako tekopyhien tietä, älkääkä menkö Samarian kaupunkeihin”.

Mutta menkää te erityisesti niiden eksyneiden lampaiden luokse, jotka ovat Israelin huoneesta.

Ja kun te menette, julistakaa, ja sanokaa, että taivasten kuningaskunta on tullut lähelle.

Parantakaa sairaat ja puhdistakaa spitaliset, ja ajakaa pois demonit. Ilmaiseksi te olette saaneet, ilmaiseksi antakaa.

Älkää varatko kultaa eikä hopeaa, eikä kuparia laukkuihinne.

10 Eikä tielle kukkaroa, eikä kahta takkia, eikä kenkiä, eikä sauvaa, sillä työntekijä on palkkansa arvoinen.

11 Mutta mihin kaupunkiin tai kylään te saavutte, kysykää, kuka siellä on arvollinen, ja pysykää siellä, kunnes lähdette.

12 Ja kun te astutte sisään taloon, lähettäkää rauhaa siihen taloon.

13 Ja jos se talo on arvollinen, teidän rauhanne on tuleva sen ylle, ja jos se ei ole arvollinen, teidän rauhanne on palaava teille.

14 Mutta joka ei ota teitä vastaan, eikä kuuntele sanojanne, lähtiessänne siitä talosta tai kylästä, ravistelkaa sen hiekatkin jaloistanne.

15 Ja amen, minä sanon teille, että Sedom’n ja Ammorran maiden on oleva helpompaa tuomion päivänä, kuin sen kaupungin.

16 Katso, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Sen tähden, olkaa ovelia kuin käärmeet, ja viattomia, kuin kyyhkyset.

17 Mutta varokaa ihmislapsia, sillä he vievät teitä tuomittaviksi, ja teitä ruoskitaan heidän kokouspaikoissaan.

18 Ja teitä viedään kuninkaiden ja hallitusmiesten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille ja muille kansakunnille.

19 Mutta kun teidät pidätetään, älkää huolestuko, kuinka tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan siinä hetkessä, mitä tulee puhua.

20 Sillä ette te puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teidän kauttanne.

21 Vaan veli on johdattava veljensä kuolemalle, ja isä poikansa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tappavat heidät.

22 Ja te olette kaikkien ihmisten vihattavia, minun nimeni tähden. Mutta joka kestää loppuun saakka, hän saa elää.

23 Kun teitä vainotaan tässä kaupungissa, paetkaa toiseen, sillä amen, minä sanon teille, että ette pääse loppuun näitä kaikkia Israelin huoneen kaupunkeja, ennen kuin ihmisen poika tulee.

24 Oppilas ei ole suurempi kuin opettajansa, eikä palvelija herrastaan.

25 Oppilaalle riittää, että hän on oleva kuin opettajansa, ja palvelijalle kuin herransa. Jos huoneen herraa on kutsuttu yhdeksi Baal - Zebubiksi, kuinka paljon sitten hänen huoneensa lapsia?

26 Sen tähden, älkää pelätkö heitä, sillä ei ole mitään peitettyä, ettei se paljastuisi, eikä salattua, ettei tulisi tunnetuksi.

27 Ne asiat, mitä minä sanon teille pimeydessä, te sanokaa valossa, ja mitä korvillanne kuulette, julistakaa sitä katoilta.

28 Älkääkä pelätkö näitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät sielua pysty tappamaan. Mutta pelätkää ennemmin häntä, joka pystyy sielun ja ruumiin tuhoamaan Gehennassa.

29 Eikö kahta varpusta myydä pennillä? Ja yksikään niistä ei putoa maan päälle ilman teidän isäänne.

30 Mutta myös teidän päänne hiukset ovat kaikki lasketut.

31 Älkää sen tähden pelätkö, te olette paljon varpusia suuremmat.

32 Sen tähden jokainen, joka tunnustaa minut ihmislasten edessä, myös minä tunnustan hänet minun isäni edessä, joka on taivaissa

(Jeesuksen ”tunnustan” ei ole tässä futuuri, vaan preesens. Kreikassa on futuuri. ”Hänet” voi olla kumpi sukupuoli tahansa.)

33 Mutta joka kieltää minut ihmislasten edessä, hänet myös minä kiellän minun isäni edessä, joka on taivaissa.

34 Älkää ajatelko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maahan. En tullut tuomaan rauhaa, vaan miekkaa.

35 Sillä minä olen tullut jakamaan; mies isäänsä vastaan, ja tytär äitiään vastaan, ja morsian anoppiaan vastaan.

36 Ja ihmisen vastustajat ovat hänen oman talonsa lapsia.

37 Kuka rakastaa isää tai äitiä enemmän kuin minua, ei ole minulle arvollinen, ja kuka rakastaa poikaa tai tytärtä enemmän kuin minua, ei ole minulle arvollinen.

38 Ja jokainen, joka ei ota ristiään ja tule minun perässäni, ei ole minulle arvollinen.

39 Joka löytää sielunsa, menettää sen, ja kuka menettää sielunsa minun tähteni, on sen löytävä.

40 Joka ottaa teidät vastaan, ottaa minut vastaan, ja joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt.

41 Kuka ottaa vastaan profeetan, profeetan nimessä, saa profeetan palkan, ja kuka ottaa vastaan vanhurskaan, vanhurskaan nimessä, saa vanhurskaan palkan.

42 Ja jokainen, joka antaa yhdelle näistä vähäisistä edes maljan kylmää vettä, oppilaan nimessä, amen, minä sanon teille, ettei hän ole menettävä palkkaansa.

 

11 luku

 

1 Ja kun Jeshua oli lopettanut niiden kahdentoista oppilaansa käskemisen, hän lähti sieltä opettamaan ja julistamaan heidän kaupungeissaan.

2 Mutta kun Johannan oli vankilassa kuullut Messiaan teoista, hän lähetti oman kätensä kautta oppilaitaan.

3 Ja sanoi hänelle, ”oletko sinä ’hän, joka tulee’, tai odotammeko jotain toista?”

4 Jeshua vastasi heille ja sanoi, ”menkää, kertokaa Johannanille nämä, mitä kuulette ja näette”.

Sokeat näkevät ja rammat kävelevät, ja spitaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, ja kuolleet nousevat ja köyhät saavat toivoa.

Hänen siunauksensa sellaiselle, joka ei minun kauttani kompastu!

7 Mutta kun he olivat menneet, Jeshua alkoi puhumaan väkijoukolle Johannanista, ”mitä te lähditte erämaahan katsomaan? Kaislaako, jota tuuli heiluttaa?”

Jos ette, mitä sitten? Lähdittekö katsomaan pehmeään viittaan pukeutuvaa miestä? Katso, nämä, jotka pehmeisiin pukeutuvat, ovat kuninkaan talossa.

Jos ette, mitä sitten? Lähdittekö katsomaan profeettaa? Aivan, minä sanon teille, ja enemmänkin kuin profeettaa!

10 Sillä tämä on hän, josta on kirjoitettu, että ”katso, minä lähetän minun sanansaattajani olemaan sinun edessäsi, valmistamaan eteesi tien”.

11 Amen, minä sanon teille, että naisesta syntyneissä ei ole Johannan kastajasta suurempaa, mutta vähäinenkin taivasten kuningaskunnassa on häntä suurempi.

12 Mutta Johannan kastajan päivistä, ja siihen hetkeen saakka, taivasten valtakuntaa johdatetaan voimalla, ja väkivaltaiset varastavat sitä itselleen.

(Roth on laittanut omaan käännökseensä tähän maininnan, että ”varastavat” sitä keksimällä ja kaupittelemalla väärää ”valtakuntaa”.)

13 Sillä kaikki profeetat ja laki profetoivat Johannan’iin saakka.

14 Ja jos te tahdotte; hyväksykää, että hän on se Elia, joka oli tuleva.

15 Jolla on kuulevat korvat, kuulkoon.

16 Mutta mihin vertaan tätä sukupolvea? Se on kuin pojat, jotka istuvat kaduilla ja huutelevat kavereilleen.

17 Ja sanoivat, ”me lauloimme teille, ettekä tanssineet, ja huusimme teille, ettekä olleet surullisia!”

18 Sillä Johannan tuli, joka ei syönyt eikä juonut, ja he sanoivat, ”hänessä on demoni”.

19 Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat, ”katso, mikä mies, syömäri ja viinin juomari, ja veronkerääjien ja syntisten ystävä!” – Ja viisaus tulee vanhurskaaksi teoistaan.

20 Silloin Jeshua alkoi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa monet hänen voimatekonsa olivat tapahtuneet, eivätkä ne kääntyneet.

21 Tsaida! Jos Tsur’ssa ja Tsidon’ssa olisivat nämä voimat olleet, jotka teissä olivat, he varmasti olisivat kääntyneet, säkkipuvussa ja tuhkassa!”

(Korazin, merkitys epävarma. Beit - Tsaida, ”pelitalo”, metsästysmaja tai vastaava. Tsur on meidän raamatussamme Tyyro. Olen käynyt läpi kaikki British Museum’in kokoelmissa olevat egyptiläiset hieroglyfit ja muut kirjoitukset, niissä Siidon on eniten käsitelty kaupunki Israelin alueelta. Lähes kaikki kaupungit, jotka mainitaan Joosuan ja Tuomarien kirjassa, mainitaan myös Egyptin teksteissä. Yksi savitaulu jopa kertoo, että Siidon oli tuhoutumaisillaan sisäiseen korruptioon ja valtataisteluun.)

22 Kuitenkin minä sanon teille, että Tsurille ja Tsidonille on oleva helpompaa tuomion päivänä kuin teille.

23 Ja sinä Kapr -Nahum, jota taivaisiin saakka korotettiin; tuonelaan saakka te laskeudutte! Jos nämä voimat, jotka sinussa olivat, olisivat olleet Sodomassa, se olisi pystyssä tänäkin päivänä.

24 Kuitenkin minä sanon sinulle, että Sodoman maan on tuomion päivänä oleva helpompaa, kuin sinun.

25 Siihen aikaan Jeshua vastasi ja sanoi, ”minä kiitän sinua, isäni, taivaiden ja maan herra, että olet salannut nämä viisailta ja älykkäiltä, ja olet paljastanut näitä pikkulapsille”.

26 Niin, isäni, näin oli sinun tahtosi, sinun edessäsi.

27 Minun isäni on antanut kaiken minulle, eikä kukaan tunne poikaa, ainoastaan isä yksin, eikä myös isää tunne kukaan ihminen, ainoastaan poika, ja se, jolla poika tahtoo tämän paljastaa.

28 Tulkaa minun luokseni, te kaikki, jotka raadatte ja joita pakotetaan kantamaan taakkoja, ja minä annan teille levon.

29 Ottakaa minun ikeeni päällenne, ja oppikaa minusta, sillä minä olen sydämessäni nöyrä ja levollinen, ja te löydätte levon sieluillenne.

30 Sillä minun ikeeni on sopiva, ja minun kuormani on kevyt.

 

Aramean käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

Uuden Testamentin käännösvertailut aramea ja KR38  https://ut-vertailut.blogspot.com/ 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti