tiistai 18. heinäkuuta 2017

Timoteus 1.kirje

Ensimmäinen kirje Timoteukselle

 

1 luku

 

1 Paulos, Messias Jeshuan apostoli, Jumalan, meidän elämämme antajan asetuksen kautta, ja Messias Jeshuan, meidän toivomme kautta.

2 Timoteokselle, todelliselle pojalleni uskollisuudessa, siunausta ja armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme, ja meidän Herraltamme Messias Jeshualta!

3 Minä pyysin sinua, kun menin Makedoniaan, että viivyt Efesossa ja käskisit jokaista, etteivät kovin monenlaisia opetuksia opettaisi.

4 Että he eivät kiinnittäisi huomiotaan juoruihin ja keskusteluihin sukuluetteloista, joilla ei ole loppua. Nämä aiheuttavat enemmänkin riitaa, eivätkä kasvatusta siinä Jumalan uskollisuudessa.

(Keskustelu puuttuu kreikasta. Sanan yli on hypätty edellisen sanan samankaltaisuuden takia? Jos teksti olisi kreikasta käännetty, ”ylimääräistä” sanaa ei olisi.)

5 Mutta käskyn päämäärä on se rakkaus, joka on puhtaasta sydämestä, ja hyvästä omastatunnosta, ja oikeasta uskollisuudesta.

6 Ja osa näistä ihmisistä on eksyneitä, ja he ovat kääntyneet pois, turhiin puheisiin.

7 He etsiytyvät olemaan kirjoitetun sanan opettajia, vaikka eivät edes ymmärrä sitä asiaa, josta puhuvat, eivätkä sitä, mistä väittelevät.

Mutta me tiedämme, että kirjoitettu sana on kaunista, jos ihmistä sen mukaan, sen kirjoitetun sanan kautta johdatetaan.

9 Kun tiedetään, että sitä kirjoitettua sanaa ei ole laitettu vanhurskaita varten, vaan väärille ja kapinallisille, ja pahantekijöille ja syntisille, ja tyhmille, niille, jotka eivät ole puhtaita, ja niille, jotka satuttavat isiään, ja niille, jotka satuttavat äitejään, ja murhaajille.

10 Ja haureellisille, ja miespuolisten kanssa makaaville miehille, ja lasten vapauden varastajille, ja valehtelijoille ja valaa vastaan rikkojille, ja kaikelle sellaiselle, mikä on tervettä oppia vastaan.

11 Että Jumalan kirkkauden evankeliumi olisi siunattu; se, joka minulle on uskottu;

12 Ja minä kiitän häntä, meidän Herraamme Messias Jeshuaa, että hän on antanut minulle voimaa, että minut on havaittu uskolliseksi, ja asetettu palvelemaan häntä.

13 Minulle, joka aluksi olin pilkkaaja ja vainoaja, ja väärintekijä, mutta armahdettu, koska tein sitä tietämättäni, että se ei ollut sitä uskollisuutta.

(Kreikassa ”epäusko”. Hebreassa ja arameassa ei ole epäuskoa. Usko joko on tai ei.)

14 Mutta minussa lisääntyi se meidän Herramme siunaus ja uskollisuus, ja se rakkaus, joka on Messias Jeshuassa.

15 Uskollista on se sana, ja arvollista ja vastaan otettavaa, että Jeshua, Messias, on tullut maailmaan antamaan elämää syntisille, joka minä ensisijaisesti olin.

16 Mutta tämän tähden hän minut armahti, että Jeshua, Messias, olisi minussa ensimmäisenä, kaikessa hänen henkensä kärsivällisyydessä, esimerkiksi niille, jotka kulkevat uskoen hänen kauttaan, iankaikkista elämää varten.

17 Mutta maailmankaikkeuden kuninkaalle, hänelle, joka on turmeltumaton, eikä näkyvä, joka on yksi, Jumalalle, kunnia ja kirkkaus, aina ja iankaikkisesti, amen!

(Kreikassa iankaikkinen kuningas. Yleensä tarkoitetaan maailmaa, kun sanan lopussa on alef. Kreikasta puuttuu kokonaan alkuseurakuntien uskovalle tuttu ajatus ”Jumala on yksi”.)

18 Tämän säädöksen minä sinulle asetan, poikani Timotheos; niiden entisten profetioiden mukaan, joita sinusta oli, että taistelisit tämän taistelun niiden kautta kauniisti,

19 uskollisuudessa ja hyvässä omassatunnossa. Sillä ne, jotka ovat hylänneet tämän, ovat kaataneet maahan uskonsa.

(Kreikka käyttää laivan haaksirikkoa, aramea talon hajottamista.)

20 Niin kuin Hymeneos ja Aleksandros, nämä, jotka minä luovutin satanan hallintaan, etteivät olisi pilkkaamassa.

(Nimi Hymeneos on kreikaksi transliteroitu aramean ”uskovainen”. Aleksandros taas viittaa Egyptiin.)


2 luku

 

1 Sen tähden minä pyydän sinua, että ensisijaisesti joka asiassa olisit uhraamassa Jumalalle esirukousta, ja rukousta ja pyyntöjä ja kiitosta kaikkien niiden ihmislasten puolesta.

2 Kuninkaiden ja hallitsijoiden puolesta, että saisimme viettää hiljaista ja rauhallista elämää, kaikessa Jumalan kunnioittamisessa ja puhtaudessa.

3 Sillä tämä on kaunista ja vastaan otettavaa Jumalan, meidän elämämme antajan, edessä.

4 Hän, joka tahtoo, että kaikki ihmislapset eläisivät ja palaisivat sen totuuden tuntemiseen.

5 Sillä hän, Jumala, on yksi, ja yksi on hän, Jumalan ja ihmislasten välimies, Ihmisen Poika, Jeshua, Messias!

6 Hän, joka antoi oman sielunsa lunastukseksi kaikkien ihmisten puolesta; todistus, joka tuli omana määräaikanaan.

7 Se todistus, jonka julistajaksi ja apostoliksi minut on osoitettu. Minä sanon totuuden, enkä valehtele, minä, joka olen kansakuntien opettaja sen totuuden uskollisuuden kautta.

(Kreikassa ”usko ja totuus”. Arameasta sen saa lukemalla daletin vaviksi. Kreikan ja - sana on selkeä. Tällaisia pikku eroja on niin paljon, etten tähän voi jokaista laittaa.)

8 Sen tähden minä tahdon, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen puhtaat kädet, ilman vihaa ja ilman juonimista.

9 Samoin myös naiset hillityllä tyylillä vaatetuksessa, luonnonmukaisessa ja hillityssä, eikä heidän koristeensa olisi ylellisiä tai kultaa tai helmiä, tai kauniita viittoja.

(Kreikassa on ylellisyyden, gadola, sijasta hiusten laittamista. Yritän löytää kulttuurihistoriallisen syyn...)

10 Vaan hyvien tekojen kautta, joka on naisille sopivaa Jumalan kunnioittamista.

11 Vaimo olkoon hiljaisuudessa oppimassa, alamainen kaikessa.

12 Sillä minä en salli, että vaimo opettaa tai on herrana miehelle, vaan hänen tulee olla hiljaisuudessa.

13 Sillä Adam valmistettiin ensin, ja sitten Hava.

14 Eikä Adamia petetty, vaan vaimo petettiin, ja hän toimi sitä käskyä vastaan.

15 Mutta hän elää omien lastensa kautta, jos he jatkavat siinä samassa uskollisuudessa ja rakkaudessa, ja pyhyydessä ja nöyryydessä.

(Uskovat lapset virvoittavat perheen äitiä. Kreikassa jakeen loppu kohdistuu äitiin, arameassa lapsiin.)

 

3 luku

 

1 Varma on se sana, että jos joku mies haluaa vanhimmistoon, hän haluaa hyvää työtä.

(Todennäköisesti vanhimmisto - sanan voisi ajatella määräisenä muotona koskevan vanhimmiston johtajaa. Ainakin kreikka menee sellaisen ajattelutavan mukaan. Seuraavassa kuitenkin taas ”vanhin”.)

2 Mutta vanhimman on oltava sellainen, jossa ei ole virhettä havaittu, ja hänen on oltava yhden vaimon aviomies, sellainen, joka on mieleltään kirkas, ja raitis, ja kunniallinen, ja muukalaisia armahtaa ja opettaa.

3 Eikä riko viinin tähden, eikä hänen kätensä ole nopea iskemään, vaan on nöyrä, eikä saa olla riitaisa eikä rahan ystävä.

4 Ja johtaa omaa huonekuntaansa kauniisti, ja lapsensa ovat alamaisuudessa, kaikessa puhtaudessa.

(Kreikassa viimeinen sana on ”arvokkuus”. Jos tämä olisi kreikasta käännetty, tässäkin olisi aivan eri sana. Todennäköisesti puhtaus דכיותא on kreikkaan ajateltu kunnioitus, דחלתא)

5 Sillä jos ei oman sielunsa huonetta osaa johdattaa kauniisti, kuinka hän kykenisi johdattamaan Jumalan seurakuntaa?

(Jälleen johdatus näissä jakeissa on ennen kaikkea sanan kautta johdattamista. Kaunis puuttuu kreikasta.)

6 Eikä saa olla lapsi opetuslapseudessaan, ettei ylpistyisi ja lankeaisi satanan tuomiossa.

(Käytin suomen kielen sujuvuuden takia tuota opetuslapsi - termiä, vaikka talmid on rabbin oppilas. Kreikassa on ”äskenkääntynyt”, neofyton, josta muuten tulee UT:ssa lainattu Targum Codex Neofitirum – teoksen nimi. Kirjoitus pelastettiin juutalaisille katolisuuteen käännytetyille tehdystä oppilaitoksesta.)

7 Mutta hänellä tulee olla myös kaunis todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän lankea häpeässä, ja satanan ansan kautta.

8 Ja samoin myös seurakuntapalvelijoiden tulee olla puhtaita, eikä kahden asian puhujia, eikä mielistyneitä paljoon viiniin, eikä saastaisen hyödyn ystäviä.

(Palvelija on tässä eri sana kuin normaali abdo. Periaatteessa se sisältää ajatuksen ”voideltu sanan selittäjä”, masch’mishna. Sama sana kuitenkin esimerkiksi ”Kaanaan” häissä. Kahden asian puhuja on tietysti se, kun selän takana puhutaan toista.)

Vaan pitävät sen uskon salaisuuden, puhtaassa omassatunnossa.

10 Ja nämä; heidät koeteltakoon ensin, ja sitten palvelkoon, kun ovat ilman pahuutta.

11 Samoin myös naisten tulee olla nöyriä ja mieleltään kirkkaita, ja kaikessa uskollisia, eikä saa olla pahan puhujia.

(Pahan puhuja on aramean sanonta, josta myös paholainen, akelkartsa tulee. ”Syödä, pureskella” sanatarkasti, mutta tarkoittaa nimenomaan toisille puheen kautta vahingon aiheuttamista. Tämä puuttuu kokonaan kreikasta, kuten muutamissa muissakin kohdissa UTn puolella.)

12 Seurakuntapalvelijan tulee olla sellainen, että hänellä on yksi vaimo, ja hän johtaa lapsiaan ja huonekuntaansa kauniisti.

13 Sillä ne, jotka kauniisti palvelevat, ostavat hyvää asemaa itselleen, ja peittämättömin kasvoin saavat paljon olla siinä Messias Jeshuan uskollisuudessa.

(Kreikka puhuu suuresta varmuudesta. Aramea peittämättömistä kasvoista, ja menee kauniimmin raamatun ajattelutavan mukaan.)

14 Nämä minä olen sinulle kirjoittanut, kun minä toivon, että minä pian tulen sinun luoksesi.

15 Ja mutta jos on niin, että minä viivyn, että tietäisit, kuinka tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.

16 Ja todellakin; suuri on tämä puhtauden salaisuus, joka paljastettiin lihassa ja vanhurskautettiin hengen kautta, ja näyttäytyi enkeleille ja julistettiin kansakuntien keskuudessa, ja uskottiin maailmalle, ja kohosi ylös kirkkaudessa!

(Paavali sisällyttää arameassa ajatuksen Melkizedekistä, malak’azaddak, enkeli/vanhurskautettu. ”Suuri puhtaus” taas on rab kanotha, joka sisältää ajatuksen ylipapista, rab kahna; muutenkin runomuotoiseen jakeeseen on kätketty juutalainen ajattelutapa leeviläisestä papistosta ja kuninkaallisesta papistosta!)

 

4 luku

 

1 Mutta henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina yksi toisensa jälkeen luovutaan uskosta, ja kuljetaan valheen hengen perässä, ja riivaajien oppien perässä.

2 Nämä, jotka ovat vääryyden valheiden muodossa, ja puhuvat petoksia ja paaduttavat omaatuntoaan.

(Suomalaisissa raamatuissa on poltinrauta. Se tulee Agricolalta, joka on ilmeisesti käyttänyt tässä kirjeessä pohjana KJV, koska englannin sear on verbinä paaduttaa, ja substantiivina poltinrauta.)

3 Ja kieltävät menemästä naimisiin, ja pidättäytymään ruuasta; näistä, jotka Jumala loi käytettäväksi ja kiitokselle niille, jotka uskovat ja tuntevat totuuden.

4 Koska kaikki, mitä on luotu, on Jumalalle kaunista, eikä ole mitään hylättävää, jos otetaan vastaan kiitoksen kautta.

5 Sillä se pyhitetään Jumalan sanan, ja rukouksen kautta.

6 Jos näitä opetat, olet oleva veljillesi hyvä Messias Jeshuan työntekijä, samalla kun kasvat niiden uskon sanojen kautta, ja sen hyvän opetuksen kautta, jolla sinua on opetettu.

(Kreikkakin puhuu ennemmin kasvamisesta, kuin itsensä ravitsemisesta. Tällainenkin käännösvirhe viittaa KJV suuntaan. Sama koskee myös sitä ”lastensynnyttämisen kautta pelastumista”.)

7 Mutta ikävistä vanhojen naisten juoruista pysy erossa, ja harjoita sieluasi puhtaudessa!

(Tai ehkä, ”harjoita itseäsi puhtauden kautta”.)

8 Sillä ruumiin harjoitus hyödyttää vähän, tätä aikaa varten, mutta se puhtaus hyödyttää kaikessa, ja sille on elämän lupaus, tälle ajalle, ja tulevalle.

9 Se sana on luotettava, ja vastaanottamisen arvoinen.

10 Sillä tämän tähden me teemme työtä ja meitä pilkataan, joiden toivo on elävässä Jumalassa, joka on kaikkien ihmislasten elämän antaja – erityisesti uskovien.

(Kreikassa kilvoittelemme.    מתחסדינן on luettu ןמתחסמינ Ehkä siksi, että sana on tutumpi?)

11 Näitä opeta ja käske.

12 Älköön kukaan halveksiko nuoruuttasi, vaan ole sinä esimerkki uskoville, sanassa ja käytöksessä, ja rakkaudessa ja uskossa ja puhtaudessa.

13 Kunnes minä tulen, ole ahkera lukemisessa ja esirukouksessa, ja opettamisessa.

(Kreikassa on esirukouksen sijasta lohduttaminen, paraklesei, ajatuksena ilmeisesti kreikkaan pohjautuva malli, jossa kreikan parakletos rukoilee puolestamme. Arameassa Johanneksen evankeliumissa on parak lita, ”kirottujen lunastaja”, joka on helppo transliteroida suoraan kreikkaan. Sanoisin muuten, että toisin päinkin, mutta Johanneksessa on paljon aramean alkuperää tukevaa materiaalia.)

14 Eikä tule halveksia sitä lahjaa, joka sinussa on – joka sinulle on annettu sen profetian kautta, ja vanhimmiston käsien päälle asettamisen kautta.

15 Ajattele näitä, ja elä näissä, että sen tuntisivat ne kaikki, joiden eteen sinä tulet.

16 Ja ole sielussasi valveilla, ja opetuksessasi, ja tarkkaile niitä. Sillä kun näitä teet, sinun sielusi elää, samoin niiden, jotka sinua kuulevat.

 

5 luku

 

Vanhinta älä nuhtele, vaan anna hänen olla sinulle kuin isä, ja ne, jotka ovat lapsia, kuin sinun veljiäsi.

(Kreikka käskee neuvomaan. ”Anna hänen olla”, אפיסיהי on luettu ”epistotav” אפיסיטו.)

2 Ja vanhemmat naiset kuin äidit, ja ne, jotka ovat lapsia, kuin sisarenne, kaikessa puhtaudessa.

3 Kunnioita leskiä – niitä, jotka todellakin ovat leskiä.

Ja jos leskellä on luonaan lapsia tai lastenlapsia, opetettakoon, että ensisijaisesti lapset hoitavat huonekuntaansa, ja siten osoittavat kunniaa vanhemmilleen, sillä tämä on Jumalan edessä vastaanotettavaa.

5 Mutta sellainen, joka todellakin on leski ja yksinäinen, tämän toivo on Jumalassa, ja hän pysyy rukouksessa ja esirukouksessa, yöt ja päivät.

6 Mutta sellainen, joka palvoo urheilukilpailuja, on eläessään kuollut.

(Tällaista lausetta ei kreikkaan voi laittaa. Jokainen kyllä tietää sen. Kreikan sana spatalosa ei muuten edes ole mikään ”hekumoitseva” vaan sana on Hesekielistä, Sodoman synti, jossa se on ”huoleton lepo”.)

7 Näitä käske heille, että olisivat ilman pahuuksia.

8 Sillä jos joku ei uskollisesti hoida niitä, jotka erityisesti ovat hänen omaa huonekuntaansa, tämä on haudannut uskollisuutensa, ja hän on pahempi kuin ne, jotka eivät ole uskovia.

9 Valitse sen tähden sellainen leski, joka ei ole alle kuusikymmentä vuotta; sellainen, jolla on ollut yksi aviomies.

(Valitse mihin? Kreikka käyttää samaa sanaa, sen voi kyllä kääntää ”luetteloi” kreikasta.)

10 Ja hänellä on teoista kaunis todistus, jos hän on kasvattanut lapsia, jos hän on ottanut vastaan vieraita, jos hän on pessyt pyhien jalkoja, jos hän on lohduttanut kärsiviä, jos hän on vaeltanut kaikessa hyvässä työssä.

11 Mutta niitä leskiä, jotka ovat nuoria, vältä. Sillä he voivat erota Messiaasta ja etsiä miehiä.

12 Ja se heidän tuomionsa nousee, sillä he ovat hylänneet ensimmäisen uskollisuutensa.

13 Mutta he myös oppivat laiskoiksi, kun kiertelevät talosta taloon, eikä ainoastaan laiskoiksi, vaan myös lisäävät puheita ja päästävät suustaan turhuuksia ja puhuvat sellaista, mikä ei ole sopivaa.

14 Sen tähden minä tahdon, että ne nuoret menevät naimisiin ja kantavat lapsia ja hoitavat omia kotejaan, eivätkä antaisi vastustajille yhtäkään moitteen sijaa.

15 Sillä jo valmiiksi he ovat alkaneet, yksi toisensa jälkeen, kääntymään satanan perään.

16 Jos jollain uskovalla tai uskovalla naisella on leskiä, tukekoon heitä, eikä tule taakoittaa seurakuntaa, että niille, jotka ovat oikeasti leskiä, olisi todellakin tarpeeksi.

17 Ne vanhimmat, jotka kauniisti johtavat, ansaitsevat kaksinkertaisen kunnian, erityisesti ne, jotka raatavat sanassa ja opetuksessa.

18 Sillä kirjoitus sanoo, että ”älä sido kulkevaa härkää”, ja ”työmies on palkkansa ansainnut”.

19 Älä hyväksy syytöstä vanhinta vastaan, paitsi kahden tai kolmen todistajan suulla.

20 Synnin tekijöitä nuhtele jokaisen edessä, että myös muut kunnioittaisivat.

21 Minä todistan sinulle, Jumalan, ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, ja hänen väkevien enkeleidensä edessä, että tarkkaile näitä, äläkä ole kovin äkkipikainen missään asiassa, äläkä missään toimi puolueellisesti.

22 Älä laita pikaisesti käsiä kenenkään päälle, äläkä osallistu vieraisiin synteihin. Varjele sielusi puhtaana!

23 Ja älä enää juo vain vettä, vaan juo vähän viiniä, vatsasi tähden ja sairautesi tähden.

(Vakava, todellinen sairaus, amen- sanajuurena.)

24 On olemassa sellaisia ihmisiä, joiden synnit tunnetaan, ja nämä ovat ensimmäisenä menossa sinne tuomiolle, ja on sellaisia, jotka menevät heidän perässään.

25 Samoin on myös hyviä, tunnettuja tekoja, sellaisia, joita ei voida pitää kätkettynä.

 

6 luku

 

1 Nämä, jotka ovat työnteon ikeen alla, pitäköön isäntiään kaikessa kunniassa, ettei Jumalan nimi ja hänen opetuksensa tule pilkatuksi.

(Varsinaisesti abed on tekemistä seemiläisissä kielissä, sana käännetään usein orjuudeksi, mutta kyse ei ole siitä, kuinka orjuus mielletään nykysuomessa. Siksi työnteko on sopivampi ja tarkempi suomennos.)

2 Mutta ne, joilla on uskovat isännät, älköön halveksiko heitä, heidän veljiään, vaan erityisesti palvelkoon niitä, jotka ovat uskovia ja rakkaita, että nämä virvoittuisivat omassa palvelutehtävässään. Näitä heille opeta ja heiltä pyydä.

3 Mutta jos joku opettaa toisenlaista opetusta, eikä kiinnity niin meidän Herramme Jeshuan, Messiaan terveisiin sanoihin, ja Jumalan kunnioittamisen opettamiseen,

(Kreikka käyttää jumalisuutta, eräänlaista hurskautta, eusebeia.)

4 Kun tällaista tuodaan esiin, ei se ole tietoa, vaan voimattomuutta, kiistelyä ja väittelyä sellaisista sanoista, joiden kautta tulee kateutta ja riitaa, ja pilkkaa, ja pahat ajatukset vahvistuvat.

(Tieto, jada, on sydämen tasolla tuntemista, sekä hebreassa, että arameassa. ”Minä tunnen sinun tekosi”.)

5 Ja niiden ihmislasten vaivannäkö on heidän mielessään turmeltunutta, ja heidät on petetty pois totuudesta, ja he toivovat, että rahan tekeminen olisi Jumalan kunnioittamista. Mutta sinä, pysy erossa heistä.

(Ensimmäisellä sanalla, shachak, on todella paljon merkityksiä, menin TgProv.31:7 sanan mukaan. Mielenkiintoista, että viimeinen virke on mukana Bysantin kreikassa ja puuttuu katolisista versioista, on kuitenkin joissain länsimaisissa, kuten KJV.)


6 Sillä se meidän suuri voittomme on sellainen Jumalan kunnioitus, joka riittää meidän tarpeisiimme.

(Voitto on tässä kaupankäyntitermi, ja jae on siis jatkoa edelliseen lauseeseen.)

7 Sillä me emme ole tuoneet mitään maailmaan, ja me tiedämme, ettemme pysty mitään viemäänkään.

8 Tämän tähden, meille riittää syötävä ja vaatetus.

9 Mutta ne, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusauksiin ja ansoihin, ja moniin himoihin, jotka ovat tyhmiä ja vahingollisia, ja he vajoavat siinä ihmislasten tuhossa ja kadotuksessa.

10 Mutta näiden kaikkien juuri on rahan ystävyys, ja on ihmisiä, jotka ovat sitä halunneet, ja ovat eksyneet uskollisuudesta, ja aiheuttaneet omille sieluilleen monia vaivoja.

11 Mutta sinä, oi Jumalan mies, pakene näitä, ja tavoittele vanhurskautta ja puhtautta, ja uskollisuutta ja rakkautta, ja kärsivällisyyttä ja nöyryyttä.

12 Ja taistele hyvä uskollisuuden taistelu, ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja parhaalla kiitoksella tunnustettu monien todistajien edessä.

(Aramean sanaleikki ’oodith toodith’, tunnustettu kiitoksella. Tunnustaminen on tässä ilmeisesti osittain juuri tämän sanayhdistelmän takia, se merkitsee velallisen tunnustamista velattomaksi.)

13 Minä todistan sinulle, Jumalan edessä – Hänen, joka antaa kaikille elämän – ja Jeshuan, Messiaan, edessä, joka todisti Pontius Pilatuksen edessä kauniin todistuksen,

14 että pitäisit käskyt, ilman saastutusta ja virheettömänä, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan ilmestymiseen saakka.

15 Hän, jonka siunattu ja voimallinen Jumala on määräaikanaan elävöittävä, se ainoa kuningasten kuningas, ja se herrojen Herra!

16 Hän, joka ei ainoastaan ole turmeltumaton, ja asustaa sellaisessa valkeudessa, jota ei kukaan pysty lähestymään, eikä kukaan ihmisistä ole häntä nähnyt – eikä edes voi häntä nähdä – hän, jonka on kunnia ja valta, aina ja iankaikkisesti, amen!

(Turmeltunut מתחבל on ajateltu jollain tavalla ”kuolema tyhjä”, מתהבל. Minun on helppo ymmärtää tämä, koska itsekin automaattisesti ajattelen usein mem – tav - alkuiset sanat kuolemaan liittyviksi.)

17 Käske tämän maailman rikkaita, etteivät ylpeilisi mielessään, etteivät luottaisi hyvinvointiin, eivätkä asettaisi varmuuttaan siihen, vaan elävään Jumalaan, häneen, joka antaa meidän lohdutukseksemme kaikkea rikkaasti.

(”Ettei sen päälle varmuutta”, on kreikassa vain epävarma, ainoastaan tässä käytetty sana. Sana tulee lukuvirheestä, kun vokaalimerkkejä ei ole. Mutta ”rikkaille” annetaan ”rikkaasti”, on Paavalin ajatus. Myös kreikassa.)

18 Ja tekisivät hyviä tekoja, ja rikastuisivat kauniiden töiden kautta, ja olisivat valmiina antamaan ja jakamaan.

19 Ja asettaisivat omille sieluilleen sen parhaan perustuksen, sitä tulevaa varten, että tarttuisivat kiinni todelliseen elämään.

20 Oi Timothee, varjellu tämän kautta, joka sinulle on uskottu, ja pakene turhia puhumisia, ja valhetiedon vääryyksiä!

(”Äänen tytär” on aramean sanonta. Timothee on näköjään lempinimi.)

21 Sillä nämä, jotka sellaista harjoittavat, ovat eksyneet uskosta. Siunaus kanssasi! Amen.

(Ainakin KR38 menee taas KJV mukaan, koska englannin you voi olla sinä tai te)

 

Aramean käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/1tim.pdf

Uuden Testamentin käännösvertailut aramea ja KR38  https://ut-vertailut.blogspot.com/

2 kommenttia:

  1. Jakeen 1Tim. 3:15 loppu "totuuden pylväs ja perustus" kuuluu ehdottomasti jakeen 16 alkuun. Jumalisuuden salaisuus, joka on selkeästi kerrottu em. jakeessa on "totuuden pylväs ja perustus" eikä suinkaan mikään seurakunta.Näin saadaan asia väärällä jaejaolla ja välimerkkien käytöllä poikkeutetuksi Sanasta.

    VastaaPoista
  2. Vielä lisää 1 Tim 3:15-16. Aapeli Saarisalo on kaiketi ainoa suomalainen Raamatun kääntäjä, joka kääntää kohdan niinkuin se kuuluukin. Hän kirjoittaa UT:n käännöksensä alaviitteessä seur:
    "1. Tim. 3:15,16. Kirkkoraamatun jaejako, jossa seurakuntaa sanotaan totuuden pylvääksi ja perustukseksi, korostaa liiaksi kirkon merkitystä. Uusi Testamentti ei missään esitä seurakuntaa perustukseksi, vaan totuus ja perustus on Kristus, jonka varaan seurakunta rakentuu. Sen sanalla ja rukouksella."

    VastaaPoista