tiistai 18. heinäkuuta 2017

Filemon

Paavalin kirje Filemonille

 

1 luku

 

1 Paulos, Messias Jeshuan vanki, ja veli Timoteus, rakkaalle ja kanssapalvelijallemme Filemonille.

(Osa kreikan teksteistä lisää ”apostoli” jakeen alkuun.)

2 Ja Afiallerakkaallemme, ja kanssapalvelijallemme Arkippukselle, ja sille seurakunnalle, joka on sinun kodissasi.

(Afia on aramealainen nimi, ”Herran vihastus” tjsp. Appia on sen latinalainen versio, ja tulee mielikuva tiestä (”via appia”). Kreikan teksteissä osa sanoo rakkaan tilalla sisar, siksi myös suomalainen.)

Siunaus teidän kanssanne, ja rauha, meidän isältämme Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta.

4 Minä kiitän minun Jumalaani koko ajan, ja muistan sinua rukouksissani.

5 Katso, sillä minä olen jo kuullut sinun uskollisuutesi ja siitä rakkaudesta, joka sinulla on meidän Herraamme Jeshuaa kohtaan, ja kaikkia pyhiä kohtaan.

(”Katso” puuttuu kreikasta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, alku olisi דשׁמע מן. Mutta prepositio on eri kohdassa, ja merkitys on, että ”olen jo kuullut”. Suuri osa kreikan teksteistä sanoo ”Jeesusta Kristusta kohtaan”.)

6 ”Että se sinun uskollisuutesi yhteys antaisi hedelmää teoissa ja kaiken sen hyvän tuntemisessa, jota teillä on Jeshuassa, Messiaassa.”

(Tätä hän rukoili (jae 4) ja siksi suomennoksissa ym on ”ja rukoukseni on...” jakeen alussa.)

7 Sillä meillä on monenlaista iloa ja lohdutusta siitä, että sinun rakkautesi kautta pyhien armot ovat virvoitetut.

(Osa kreikan teksteistä menee tämän mukaan, ”meille”, mutta osa taas sanoo ”minulle”, jolloin aramean לן tilalla olisi לי. Arameassa eroja ei ole. Kreikassa ilon, kharan, tilalla välillä kharin, armo. Armo voisi olla חנותא jolloin ensimmäisessä sanassa on vain yhden kirjaimen ero.)

8 Tämän tähden minulla on Messiaan kautta monenlaista varmuutta siitä, että ne, mitä minä aion sinulle käskeä, ovat puhtaita asioita.

9 Mutta rakkauden tähden minä pyytämällä pyydän sinua, minä, Paulos, joka olen iäkäs, niin kuin sinä tiedät, mutta nyt myös Jeshuan, Messiaan vanki,

10 Ja minä pyydän sinusta, minun pojastani, sellaisesta, jonka minä olen kahleissani synnyttänyt  – Onesimuksesta,

(”Ja” jakeen alusta puuttuu kaikista kreikan teksteistä. Jos tämä olisi kreikasta käännetty, ensimmäinen kirjain puuttuisi myös arameasta.)

11 Hän, joka ajoittain ei ollut sinulle hyödyllinen, mutta on nyt sekä sinulle, että minulle hyvin hyödyllinen.

(”Hyvin” puuttuu kaikista kreikan teksteistä.)

12 Ja minä olen lähettänyt hänet sinulle, mutta sinä, ota hänet vastaan siten, kuin hän olisi minun omani, minun synnyttämäni.

(Suomalainen ”se on, oman sydämeni” on esimerkki siitä, kuinka sanavalintaan joutuu etsimään selitystä. Aramea menee jakeen kymmenen mukaan ja on selkeä. Kreikassa epätavallisen suuri määrä eroja käsikirjoituksissa tämänkin jakeen kohdalla. Sydämeni voisi olla דלילדא tilalla luettu דלביתא. Tavallaan kaikki kirjeen lukuerot selittyvät aramean estrangela - kirjaimistolla. Lisäksi mielenkiintoisena yksityiskohtana Talmud kieltää kreikan ja aramean lukemisen, jos aramea on kirjoitettu ”väärillä kirjaimilla”. Kieltoa ei perustella, joten sen voi yhdistää näihin ”messiaanisten” käyttämiin kirjoituksiin. Talmud Jerusalem, tract Megillah, jossain heti alkupuolella.)

13 Sillä minä tahdoin, että pitäisin hänet minun luonani, että hän olisi palvelemassa minua sinun puolestasi, evankeliumin kahleissa.

(Myös kreikassa sanonta ”evankeliumin kahleet”. Suomalaisten ”evankeliumin tähden” on selitystä sanonnalle, jota ei siis alkuperäisissä teksteissä ole.)

14 Mutta ilman sinun neuvoasi minä en tahtonut tehdä mitään, etten toimisi ikään kuin pakossa sinun hyväksesi, vaan sinun tahdossasi.

15 Mutta ehkä myös, koska tämä erosi hetkeksi, että pitäisit hänet iankaikkisesti.

(Kreikassa ”mutta” sanan tilalla ”sillä”, jota taas aramea ei tässä kohdassa käytä.)

16 Älä siis pidä häntä kuin työntekijänä, vaan enemmän kuin työntekijä, rakas veli, yksi minun omani. Kuinka paljon sitten sinun omasi, sekä lihassa, että meidän Herrassamme!

(Kreikassa ei ole ”yksi minun omani”, vaan ennemmin ”minun rakkaani”, jolloin aramean rakkaan viimeisen kirjaimen kohdalla pitäisi olla jod. חביבא tilalla חביבי. Mutta ”yksi” jää silti pois.)

17 Sen tähden, jos sinä olet minulle työtoveri, ota hänet vastaan niin kuin minut.

(Kreikan tekstissä aramean ”sen tähden”, להכי on ”siis” מכיל, vain yhden kirjaimen ero.)

18 Ja jos jotain sinulta puuttuu, tai tämä on velkaa, lue se minua vastaan.

19 Minä, Paulos, olen kirjoittanut oman käteni kautta; minä maksan, että en sano sinulle, että sinä olet oman sielusikin velkaa minulle.

20 Niin, veljeni! Minä olen sinun kauttasi virvoittunut meidän Herrassamme. Virvoita sinä se minun ystävyyteni Messiaassa.

21 Koska minä luotan, että sinä kuulet minun kirjoittaneen sinulle, ja minä tiedän, että sinä teet enemmän kuin mitä minä sanon.

(Suomalaisen kuuliaisuus on hyvä vastine, siinä tulee juuri esille se, että hän tietää Filemonin ymmärtävän, ja ojentautuvan tämän kirjeen sanojen mukaan. Varsinaisesti ”kuuliainen” olisi vähän pidempi sana, verbistä johdettu substantiivi, jota kreikka käyttää.)

22 Mutta yhdessä myös valmistakaa minulle huone, lepopaikka, sillä minä toivon, että teidän rukoustenne kautta minut annetaan teille.

(Huoneen voi jättää pois suomennoksesta. Kreikassa harvinainen ”vierashuone” (2xUT). Kreikan tekstissä lepopaikan valmistaminen ”yhdessä” puuttuu kokonaan. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, se puuttuisi tässäkin jakeen alusta.)

23 Sinulle lähettää ”shalom” Epafra, vanki, joka on minun kanssani, Jeshuassa, Messiaassa.

24 Ja Markus ja Aristarkus, ja Dema, ja Luka, minun auttajani.

25 Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus teidän henkenne kanssa! Amen!

(Bysantti menee jakeen lopussa aramean mukaan. Tässä ja monien muiden kirjeiden lopussa tulee mieleen, onko ”teidän”ja ”amen” kreikassa epäselviä erottaa toisistaan? ὑμῶν jaἀμήν.)

 

Aramean käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/filemon.pdf

Uuden Testamentin käännösvertailut aramea ja KR38  https://ut-vertailut.blogspot.com/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti