tiistai 18. heinäkuuta 2017

Tiitus

Paavalin kirje Tiitukselle

 

 

1 luku

 

1 Paulos, Jumalan työntekijä ja Messias Jeshuan lähettämä, Jumalan valittujen uskollisuudessa, ja siinä totuuden tuntemisessa, joka on Jumalan kunnioituksessa.

2 Siitä iankaikkisen elämän toivosta, jonka todellinen Jumala lupasi ennen maailman aikoja.

3 Ja hän paljasti sanansa ajallaan, sen meidän julistuksemme kautta, joka minulle uskottiin, Jumalan, meidän elämämme antajan käskyn kautta.

4 Titukselle, todelliselle pojalle, uskollisuuden sisäistäneelle. Siunausta ja rauhaa isältä Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta, meidän elämämme antajalta!

(Sisäinen on sama sana kuin olla jossain sisällä, esimerkiksi temppelin alueella. Kreikassa yhteinen.)

 5 Tämän tähden minä olin jättänyt sinut taakseni Kreetaan, että ne asiat, jotka puuttuvat, asettaisit kohdalleen ja nostattaisit vanhimmiston, kaupunki kaupungilta, kuten minä sinua käskin.

6 Sellainen, joka on ilman paheita, ja on yhden vaimon aviomies, ja hänellä on uskovia lapsia, jotka eivät ole pahan puhujia, eivätkä he ole alistuneet moraalittomuuteen.

7 Sillä vanhimman on oltava ilman paheita, Jumalan suuruuden mukaan, eikä olla sielunsa mietteissä johdatettavissa, eikä olla luonnevikainen, eikä runsas viinin käyttäjä, eikä hänen kätensä saisi olla nopea lyömään, eikä tule olla minkään saastaisen hyödyn ystävä.

8 Vaan olkoon muukalaisten ystävä, ja olkoon hyvyyden ystävä, ja olkoon nöyrä, ja olkoon puhdas, ja olkoon viaton, ja hillitsee himoista oman sielunsa.

9 Ja olkoon hänellä aiheena sen uskollisuuden sanan opettaminen, että pystyisi myös lohduttamaan terveen opetuksen kautta, ja nuhtelemaan niitä, jotka ovat riitaisia.

10 Sillä on monia, jotka eivät ole tehneet itseään sille alamaisiksi, ja heidän sanansa ovat turhia, ja he eksyttävät ihmisten mieliä, erityisesti ne, jotka ovat ympärileikatuista.

(Viittaa tietysti edellisen jakeen ”uskollisuuden sanaan”.)

11 Nämä, joiden suut täytyy tukkia, sillä he turmelevat monia perhekuntia ja opettavat tarpeettomia, saastaisen hyödyn tähden.

12 Heistähän sanoi eräs heidän oma profeettansa, että ”Kreetan lapset, koko ajan valehtelevat, pahat olennot, ja nautiskelevat vatsoistaan”.

(Paavali aiheuttaa pahennusta kutsumalla kreetalaista profeetaksi. Danielin ja Hesekielin ”luvatun maan ulkopuoliset” profetiat aiheuttivat juutalaisille valtavia kriisejä, siksi Danielia ei lueta profeettakirjoihin, ja Hesekiel olisi haluttu kokonaan pois ”pyhistä kirjoituksista”.)

13 Ja tämä todellakin on se todistus. Tämän tähden, ole nuhtelemassa heitä kovasti, että olisivat terveet uskollisuudessa.

14 Etteivät korottaisi juutalaisten kertomuksia, ja niitä ihmislasten käskyjä, jotka inhoavat totuutta.

(”Kertomus, satu” on mm. Tuom.7:15 tg ”unen selitys”. Juutalaisen kertomuskirjallisuuden (aggada) lukeminen on kristitylle vaativaa, sieltä on osattava poimia ja pitää se, mikä on hyvää, ja jättää ”unien selitykset” ja niitä vastaavat omaan arvoonsa.)

15 Sillä kaikki on puhdasta puhtaille, mutta niille, jotka ovat syyllisiä, eivätkä uskollisia, mikään ei ole heille puhdasta vaan heitä syyttää heidän ajatuksensa ja omatuntonsa.

16 Ja he kiittävät, että tuntevat Jumalan, mutta heidän tekojensa kautta he kieltävät hänet, ja ovat vihollisia, ja jotka eivät tee rauhaa, ja halveksivat jokaista hyvää työtä.

(Rauhan tekeminen tai liittoutuminen on arameassa piis. Olisiko englannin sana ”peace” tästä?)

 

2 luku

 

1 Mutta sinä, puhu sellaista, joka on sopivaa terveelle opetukselle.

2 Ja olet oppinut, että vanhimmat olkoon heidän ajatustensa vartijoita, ja olkoon nöyriä, ja olkoon puhtaat, ja olkoon terveet uskollisuudessa ja rakkaudessa ja kärsivällisyydessä.

3 Ja samoin myös vanhimmat naiset käyttäytykööt, niin kuin on sopivaa Jumalan kunnioittamiselle, eivätkä ole pahan puhujia, eivätkä ole alamaisia paljolle viinille, ja olkoon hyvämaineisia.

(Akelkartsa on toisten syyttämistä ja pahan puhumista, ja ”paholainen”. Malaf Safir on sanonta, joka merkitsee ”kauniina tunnettua”. Jopa CAL-sanakirja antaa merkityksen ”to be known”, vaikka normaalisti malaf on opettamista.)

4 Ja teroittavat nöyrästi niitä, jotka ovat nuoria, että armahtavat aviomiehiään ja lapsiaan.

5 Ja olkoon nöyriä ja pyhiä, ja pitäköön kauniisti huolta perhekunnistaan, ja alamaisina aviomiehilleen, ettei kukaan pilkkaisi Jumalan sanaa.

6 Ja niistä, jotka ovat lapsia, samoin pyydä olemaan nöyriä.

(Nöyrän tilalle käy näissä myös ”kohtuullinen, siveä”. Kohtuullisuus olisikin aikamme lapsille tarpeen.)

7 Mutta kaikessa sellaisessa tämän kaltaisessa; elä sielussasi kaikessa hyvässä työssä, ja olkoon opetuksessasi sinun puheesi terve kokonaisuus.

(Kokonaisuus tulee ”Jewish Babylonian” arameasta ja terve, voimattoman vastakohta, sanajuuresta.)

8 Joka on kohtuullista, eikä turmeltunutta, älköönkä kukaan halveksiko sitä, niin että sellainen, joka on vastapuolellemme, häpeäisi, kun ei pysty sanomaan meitä vastaan mitään huonoa.

9 Työntekijät olkoot alamaisia isännilleen joka asiassa, ja toimikoot kauniisti, eikä vastustajina.

10 Älköönkä varastako, vaan tuokoon esille hyvää totuuttaan joka asiassa, että he vahvistaisivat joka asiassa Jumalan, meidän elämämme antajan, opetusta.

(Tukeminen, vahvistaminen on myös istuttamista tai teltan pystyttämistä.)

11 Sillä Jumala siunaus on paljastettu, elävöittäen kaikkia ihmisiä.

12 Ja se johdattaa meitä hylkäämään pahuutta ja maailman himoja, ja elämään tässä maailmassa kohtuullisuudessa ja puhtaudessa, ja Jumalan kunnioituksessa.

13 Odottaessamme sitä siunattua toivoa, ja suuren Jumalan, ja meidän elämämme antajan Jeshuan, Messiaan kirkkauden paljastumista.

14 Hänen, joka antoi oman sielunsa meidän sijastamme, että lunastaisi meidät kaikesta vääryydestä, ja puhdistaisi sielulleen sen uuden kansan, joka on innokas hyvissä teoissa.

15 Nämä puhu ja pyydä, ja opasta kaikissa käskyissä, älköönkä kukaan sinua halveksiko.

 

3 luku

 

1 Ja ole vaatimassa heitä, että olisivat johtajille ja käskyvalloille kuuliaisia ja alamaisia, ja että olisivat valmiit kaikkeen hyvään työhön.

2 Eikä kukaan olisi pilkkaaja, eivätkä olisi riitaisia, vaan olisivat nöyriä, ja heidän suloisuutensa näkyisi kaikissa asioissa kaikille ihmislapsille.

3 Sillä myös me olimme aluksi vailla ymmärrystä, ja rauhattomia, ja me olimme eksyksissä, ja palvelemassa monenlaisia himoja, ja sekaantuneet pahuuksiin ja kateuteen, ja olimme inhottavia, jopa toinen toisemme inhoajia.

4 Mutta kun meidän elämämme antaja oli paljastettu hänen suloisuudessaan ja Jumalan armahtavaisuudessa,

5 ei sen vanhurskauden tekojen kautta, joita teimme, vaan hänen armonsa kautta hän teki meidät eläviksi, synnyttäen ylhäältä, ja pyhän hengen uudistuksen kautta,

6 sen, jota vuodatettiin meidän yllemme runsaasti Jeshuan, Messiaan, meidän elämämme antajan kautta.

7 Että hänen siunauksensa kautta me olisimme vanhurskautetut, ja olisimme perillisiä, sen iankaikkisen elämän toivon kautta.

8 Se sana on varmaa, ja näiden kautta minä tahdon, että sinäkin olet varmistamassa heitä, että heillä, jotka ovat uskoneet Jumalaan, olisi huolen aiheena harjoittaa hyviä tekoja; nämä ovat hyviä, ja ihmisten mielestä kiitettäviä.

9 Mutta typeristä tutkimuksista ja sukuluetteloiden selityksistä, ja riidoista ja kirjanoppineiden väittelyistä pysy erossa, sillä hyötyä niissä ei ole, ja ne ovat arvottomia.

10 Harhaoppisesta miehestä, kerran tai kaksi ojennettuasi, vetäydy hänestä pois.

11 Ja tiedä, että joka on sellainen, on oikeuden vääristäjä ja syntinen, ja hän on oman sielunsa syyllinen.

12 Kun minä lähetin sinun luoksesi Artema’n tai Tykikus’n, olisiko sinulla huolen aiheena, että tulisit minun luokseni Nikopolis’iin? Sillä tänne minä asetin talvisen mieleni.

13 Mutta kirjanoppinut Zena’sta, ja Apollo’sta, olkoon sinulle huolen aiheena, että olet hyvää seuraa, ettei heiltä puuttuisi mitään.

14 Ja että myös ne, jotka ovat meidän, oppisivat palvelemaan hyvillä teoilla, tarpeen vaatiessa, etteivät olisi ilman hedelmää.

(”Ahdistuksen tahto”, pakon sanelema, tarpeen vaatiessa.)

15 He kaikki, jotka ovat minun kanssani, lähettävät sinulle ”shalom!”. Lähetä ”shalom” kaikille niille, jotka meitä uskollisuudessa rakastavat. Siunaus teidän kaikkien kanssa, amen.

 

Käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/titus.pdf

Uuden Testamentin käännösvertailut aramea ja KR38  https://ut-vertailut.blogspot.com/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti